ပညာေရး သတင္း — ရန္ကုန္၊ မတ္ ၁၊ ၂ဝ၁၃

အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုမွ ေရာက္ရွိေနေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပညာေရး အင္စတီက်ဳမွ ဥကၠ႒ Dr. Allan Goodman ႏွင့္ အဖြဲ႕သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္းရွိ အေမရိကန္သံ႐ံုးတြင္ မတ္ ၁ ရက္ ေန႔လယ္ ၂ နာရီအခ်ိန္၌ စာနယ္ဇင္း ရွင္းလင္းပြဲ တစ္ရပ္ကို ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ Dr. Goodman သည္ လြန္ခဲ့ေသာ ရက္သတၲပတ္က အေမရိကန္  ျပည္ေထာင္စုရွိ တကၠသိုလ္ ၁ဝ ခု မွ ပါေမာကၡခ်ဳပ္မ်ား၊ ဒုတိယ ပါေမာကၡခ်ဳပ္မ်ား အဖြဲ႕ကို ဦးေဆာင္ ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိေနခဲ့ပါသည္။ Mr. Goodman ႏွင့္အတူ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ စီမံမႈဌာနမွ ဒုတိယ လက္ေထာက္ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး Ms. Meghann A. Curtis လည္း လိုက္ပါလာ ခဲ့ပါသည္။

အဆိုပါ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲအား အေမရိကန္သံ႐ံုးမွ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရး အရာရွိ Ms. Andream မွ ရွင္းလင္း ေျပာၾကားရာ ပုဂံေခတ္ လက္ရာ ေရွးေဟာင္း ဗုဒၶ႐ုပ္တုတစ္ခုအား ဤခရီးစဥ္အတြင္း ျမန္မာျပည္သူျပည္သား မ်ားအတြက္ ေရွးေဟာင္း သုေတသနဌာနမွ တစ္ဆင့္ ျပန္လည္ ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း ပါရွိပါသည္။

အဆိုပါ ႐ုပ္တုမွ ေအဒီ ၁၁၃၈ ခုႏွစ္ခန္႔က လက္ရာျဖစ္ၿပီး ငလ်င္ဒဏ္ေၾကာင့္ က်ိဳးပဲ့ေနေၾကာင္း၊ အေမ ရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ေရာင္းခ်စဥ္ အီလီႏြိဳက္ တကၠသိုလ္မွ ရယူၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအား ျပန္လည္ေပးအပ္ ခဲ့ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ယင္းတို႔အဖြဲ႕ ေရာက္ရွိေနစဥ္ အတြင္း ရန္ကုန္၊ မႏၱေလးႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ၿမိဳ႕မ်ားသို႔ ေရာက္ရွိ ခဲ့ေၾကာင္း၊ ခရီးစဥ္အတြင္း တကၠသိုလ္မ်ားႏွင့္ ဆိုင္ေသာ ဝန္ႀကီးဌာန မ်ားျဖစ္သည့္ ပညာေရးဝန္ႀကီး ဌာနမွ ဒုတိယ ဝန္ႀကီး၊ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ႏွင့္ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာ ဝန္ႀကီးဌာန မွ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ခ်ဳပ္ႏွင့္ ဒုတိယ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ က်န္းမာေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ တို႔ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ပါေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာၾကား ခဲ့ပါသည္။ ယင္းတို႔အဖြဲ႕သည္ အစိုးရ အရာရွိႀကီးမ်ားႏွင့္သာမက အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ပညာ ေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ တာဝန္ရွိသူ မ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ တကၠသိုလ္မ်ား၊  အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားမွ ေက်ာင္း ဆရာ၊ ေက်ာင္းဆရာမမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္း   သားမ်ားကိုပါ ေတြ႕ဆံုခဲ့ေၾကာင္း ေျပာ ၾကားခဲ့ပါသည္။

ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားက ယင္းတို႔အား ေဆြးေႏြးစြာ ႀကိဳဆိုခဲ့ၿပီး ယင္းတို႔၏ ခရီးစဥ္ကို သမိုင္းဝင္ ခရီးစဥ္အျဖစ္ ခ်ီးက်ဴးေထာပနာျပဳျခင္းအတြက္  ဂုဏ္ယူပါေၾကာင္း လည္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားမွ လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပညာေရး စနစ္ကို ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံၫႊန္းႏွင့္ ညီေစရန္ လည္းေကာင္း၊ အာဆီယံ ေဒသ အတြင္း မွီေစရန္လည္းေကာင္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ စိတ္အားထက္သန္မႈ ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ သို႔ပါ၍ ျမန္မာ့ ပညာေရး နယ္ပယ္သည္  ႏိုင္ငံတကာရွိ တကၠသိုလ္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍ လုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ကိုလည္း အျပဳသေဘာ ေဆာင္စြာ အျမင္တူညီမႈရွိေၾကာင္းေျပာၾကားသည္။ ထို႔ေနာက္ အဖြဲ႕ႏွင့္အတူ ပါလာေသာ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ Meghann Curtis မွ ဆက္လက္ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ပညာေရးက႑အတြက္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ သာမက ကမၻာႏွင့္ ခ်ီ၍ ဆက္ဆံေရး စာမ်က္ႏွာသစ္ကို ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ တာဝန္ယူေပးေသာ Fullbright Scholarship ဖူးလ္ဘ႐ိုက္ စေကာလားရွစ္ အစီအစဥ္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံအား မတ္လအကုန္တြင္ စတင္၍ ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ တစ္ခ်ိန္က ေတာင္အာဖရိကတြင္ စာနယ္ဇင္း သမား အျဖစ္ က်င္လည္ခဲ့ဖူးသူ Meghann သည္ သမၼတ အိုဘားမား ျမန္မာႏိုင္ငံ သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့စဥ္ ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္၌ ေျပာၾကားခဲ့ေသာ မိန္႔ခြန္းမွ ေအာင္ျမင္ေသာ အနာဂတ္၏ ေသာ့ခ်က္စံမွာ ပညာေရးပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုသည့္ အဆိုကို ကိုးကား၍ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ပညာေရးသည္ အေရးပါေသာ အခန္းက႑ တြင္ရွိေနေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ Ms. Meghann Curtis မွ အေမရိကန္ တကၠသိုလ္ အသီးသီးမွ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြက္ ကူညီႏိုင္မည့္ ဘာသာရပ္မ်ားကို ရွင္းလင္း ေျပာၾကား ခဲ့ပါသည္။

ထို႔ေနာက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပညာေရး အင္စတီက်ဳမွ ပါေမာကၡခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ဒုတိယ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ မ်ားမွ စာနယ္ဇင္း မ်ားမွ ေမးျမန္းသည္ မ်ားကို ေျဖၾကားရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ပညာေရးက႑တြင္ စိန္ေခၚမႈ မ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရျခင္းဟု မျမင္ေစလိုပဲ အခြင့္အလမ္းမ်ား ပြင့္လာေနၿပီ ဟုသာ ျမင္ေစလိုေၾကာင္း၊ MRTV-4 ႏွင့္ SKY NET ပညာေရး လိုင္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ပညာေရး ဆိုင္ရာ ျမႇင့္တင္မႈမ်ား ကို ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာျပည္သူမ်ားႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္ သူမ်ား အခ်င္းခ်င္း ဆက္ဆံေရးမ်ိဳးကို လိုလားပါေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ ေျပာၾကားခဲ့ၾကပါသည္။

ဝါရွင္တန္ ဒီစီရွိ အေမရိကန္ တကၠသိုလ္၊ အာဆီယံေလ့လာေရး စင္တာမွ ဒါ႐ိုက္တာ Dr. Pek Koon Heng အား ျမန္မာအင္ဒီပဲန္ဒင့္မွ ခရီးစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေမးျမန္းခဲ့ရာ သူမသည္ အတိုက္အခံပါတီ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ နာယက ဦးတင္ဦး အပါအဝင္ ပညာေရးကြန္ရက္မွ ညႇိႏိႈင္းေရးမွဴး မ်ားႏွင့္လည္း ေတြ႕ဆံုခဲ့ ေၾကာင္း၊ အစိုးရ အရာရွိႀကီးမ်ားႏွင့္လည္း ေတြ႕ဆံုခဲ့ေၾကာင္း၊ အန္အယ္လ္ဒီႏွင့္ အစိုးရ အရာရွိမ်ား အၾကား  ျမန္မာ့ပညာေရး ျပဳျပင္ေရး အတြက္ အျမင္မ်ားမွာ မ်ားစြာ ထပ္တူညီေနသည္ကို ေတြ႕ရ၍ အားရဝမ္းသာ ျဖစ္မိေၾကာင္း၊ အမ်ိဳးသား ပညာေရး အစီအမံမ်ားအတြက္ အစိုးရ၊ လူမႈအဖြဲ႕ အစည္းမ်ားႏွင့္ အန္အယ္လ္ဒီတို႔ သံုးပြင့္ဆိုင္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွ ရလဒ္ကို လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပၿပီး ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲရန္ အျမန္ ျပဳလုပ္ေစလိုေၾကာင္း Dr. Heng မွ ေျဖၾကားခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာ့ ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အတြက္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလ်ာ့ခ်ရန္ လိုျခင္းကို အာဏာပိုင္ေရာ အတိုက္အခံပါ အျမင္တူေနျခင္းသည္ ကံေကာင္းျခင္း လက္ေဆာင္ပင္ျဖစ္ ေၾကာင္း ျဖည့္စြက္ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ဝ၃ဝ

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

ပါရမီေကာလိပ္ ေရႊဂုုံပလာဇာတြင္ ဖြင့္

ပါရမီေကာလိပ္ ေရႊဂုုံပလာဇာတြင္ ဖြင့္

ရန္ကုုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၁၂၊ ၂၀၁၇
ပြင့္ေသာပန္းတို႔ လန္းေစဖို႔

ပြင့္ေသာပန္းတို႔ လန္းေစဖို႔

ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊ ၂၀၁၆

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*