တိုင္းရင္းသားသတင္း ျပည္တြင္းသတင္း — ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၈၊ ၂၀၁၆


အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေျမျမွဳပ္မိုင္း ကာကြယ္ တားဆီးေရး စာခ်ဳပ္ကုိ ခ်ဳပ္ဆုိႏုိင္ရန္အတြက္ အစုိးရႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔ ညွိႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္ေရး ေျမျမွဳပ္မုိင္း အသုံးျပဳမႈ ပိတ္ပင္တားျမစ္ျခင္း ႏုိင္ငံတကာ စည္း႐ုံး လႈံ႔ေဆာ္ေရး အဖြဲ႕မွ သုေတသနမွဴး Dr.Yeshua Moser Puangsuwan က ေျပာသည္။

“၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံကုိ ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ အရပ္သား အစုိးရမွာလည္း သူ႔လုပ္ပုိင္ခြင့္၊ တာ၀န္ ၀တၱရားရွိသလို၊ တပ္မေတာ္မွာလည္း လုပ္ပုိင္ခြင့္ေတြ တာ၀န္၊ ၀တၱရားေတြ အတူရွိေနပါတယ္။ ဒီလုပ္ငန္းက ႏွစ္ဖြဲ႕စလုံး ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မွသာ ၿပီးျပတ္မယ့္ အေျခအေနပါ။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ လႊတ္ေတာ္မွာ ဒါကုိ ေဆြးေႏြးဖို႔ တုိက္တြန္းခ်င္ပါတယ္” ဟု ၎က ဆုိသည္။

လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးႏိုင္မွသာ ေျမျမွဳပ္မိုင္းမ်ားကုိ ဖယ္ရွား ရွင္းလင္းႏိုင္ၿပီး ျပည္သူလူထုအတြက္ အက်ဳိးရွိမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။ “လႊတ္ေတာ္အထိ ယူသြားဖုိ႔လုိပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ေရာက္မွ ဥပေဒတစ္ရပ္ အေနနဲ႔ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာကုိ တက္လွမ္းႏုိင္မွာပါ။ ဒါမွလည္း အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေျမျမွဳပ္မုိင္း ကာကြယ္ တာဆီးေရး စာခ်ဳပ္ အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံ အျဖစ္ ပါ၀င္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ၎က ဆုိသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေျမျမွဳပ္မုိင္းေၾကာင့္ ထိခိုက္ေသဆုံးသူ ရာႏွင့္ ခ်ီရွိေနၿပီး အထူးသျဖင့္ ျပည္တြင္းစစ္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ေဒသမ်ားတြင္ ယေန႔အထိ လက္က်န္ မုိင္းမ်ားကုိ ရွင္းလင္းႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေပ။

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

ဟာကြက္ေတြနဲ႔ ရန္ကုန္ဘတ္စ္

ဟာကြက္ေတြနဲ႔ ရန္ကုန္ဘတ္စ္

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၂၀၊ ၂၀၁၇

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*