အႏုပညာသတင္း — ရန္ကုန္၊ ေမ ၂၄၊ ၂ဝ၁၂

အႏုပညာႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ပြဲမ်ားအား ျပင္သစ္ ယဥ္ေက်းမႈစင္တာ၌ လက္ခံက်င္းပရျခင္းမွာ​​    ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈကို ျမင့္တက္ေစခ်င္၍ျဖစ္ေၾကာင္း ျပင္သစ္ယဥ္ေက်းမႈစင္တာမွ မစၥမာရီနာက ေျပာသည္။

ဇြန္လ ၂ ရက္တြင္က်င္းပမည့္ ဂီတပြဲေတာ္ ေၾကျငာ

ဇြန္လ ၂ ရက္တြင္က်င္းပမည့္ ဂီတပြဲေတာ္ ေၾကျငာ

အဆိုပါ အႏုပညာႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ပြဲမ်ားသည္ ေနာက္ပိုင္း၌ ျပင္သစ္ယဥ္ေက်းမႈစင္တာ၌ က်င္းပမႈ မ်ားလာသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ထိုကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာအင္ဒီပဲန္ဒင့္ က မစၥမာရီနာအား ေမးျမန္းရာ ““ကၽြန္မတို႔က ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈေကာ ျပင္သစ္ယဥ္ေက်းမႈကိုပါ ျမင့္တက္ေစခ်င္တယ္ေလ။ အဲဒါေၾကာင့္ လက္ခံက်င္းပတာ ပါ။ ပြဲလုပ္တဲ့သူအတြက္လည္း ေနရာထိုင္ခင္း အဆင္ေျပေတာ့ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ေပါင္းၿပီး၊ ဒီမွာ က်င္းပမႈ မ်ားလာတာပါ””ဟု ဆိုသည္။

ျပင္သစ္ယဥ္ေက်းမႈ စင္တာသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္အတြင္း ပြဲ ၂ဝ လက္ခံက်င္းပခဲ့ၿပီး၊ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလတြင္ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ ဧၿပီလတြင္ တကၠသိုလ္ဘုန္းႏိုင္ ကြယ္လြန္ျခင္း ၁ဝ ႏွစ္ျပည့္ ဂီတာ ဆည္းဆာပြဲႏွင့္ ေမလတြင္း၊ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ လမ္းမမ်ား ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ဓာတ္ပံုမ်ား က်င္းပခဲ့သည္။ ယခုလက္ရွိ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္၏ ၅ လအတြင္း ၁ဝ ပြဲက်င္းပခဲ့ၿပီး၊ လာမည့္ ဇြန္ ၂ ရက္တြင္ Success/ side effect/ N24V ႏွင့္ Blood Sugan Politik စသည့္ ဂီတအဖြဲ႕မ်ား ပူးေပါင္းၿပီး ဂီတပြဲေတာ္က်င္းပရန္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ဝ၁၄

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*