အုတ္တစ္ခ်ပ္သဲတစ္ပြင့္ — ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၇၊ ၂ဝ၁၃

ေက်းလက္ေဒသရွိ လူငယ္မ်ား အသိပညာ၊ အတတ္ပညာ ျမင့္မားလာေရးႏွင့္ ပညာေရးနိမ့္က်မႈေၾကာင့္ ျဖစ္လာသည့္ စီးပြားေရး နိမ့္က်မႈမ်ား ပေပ်ာက္ရန္ အတြက္ အသိပညာ ျမင့္မားမွ လူ႔အဖြဲ႕စည္း ျမင့္မားလာမည္ ဆုိေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ ပညာေရး လုပ္ငန္း မ်ားကို အေျခခံကာ အျခား လူမႈေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ ေနသည့္ အ႐ုဏ္ဦး လူမႈကူညီေရး အဖြဲ႕ကို ယခုတစ္ပတ္၏ အုတ္တစ္ခ်ပ္ သဲတစ္ပြင့္က႑တြင္ ေဖာ္ျပအပ္ပါ သည္။

အ႐ုဏ္ဦး အဖြဲ႕ကုိ လူမႈကူညီေရးအဖြဲ႕ အျဖစ္ ၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လတြင္ စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး ေကာ္မတီ ဝင္ ၉ ဦးျဖင့္ စတင္ဖြဲ႕စည္းတည္ ေထာင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ နယ္ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ပညာေရးသင္ၾကားမႈမ်ား ျမင့္မားလာေစရန္ အေျခခံ၍ တည္ေထာင္ ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း အသင္း၏ တာဝန္ခံ ကိုလိႈင္ထြန္းသိန္းက ေျပာၾကားသည္။

ယင္းအဖြဲ႕သည္ ေက်းလက္အစြန္ အဖ်ား နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ ကြန္ပ်ဴတာ သင္တန္းမ်ားကို လုိက္လံသင္ ၾကား ေပးၿပီး ပခုကၠဴ၌ အနာႀကီး ေရာဂါ ေဝဒနာသည္ မ်ားကို ေပ်ာက္ကင္းေအာင္ ဆရာဝန္မ်ား ထားရွိ ကုသ ေပး၍ ယင္းတို႔၏ဘဝကုိ လူထုအတြင္း ျပန္လည္ ဝင္ေရာက္ႏိုင္ရန္ အသိပညာမ်ား ေပးကာ ေနစရာအိမ္ႏွင့္ ယင္းတို႔၏ သားသမီးမ်ား ပညာသင္ၾကား ႏိုင္ရန္ ေက်ာင္းေဆာက္ေပးျခင္း၊ ေရတြင္းတူး ေပးျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အ႐ုဏ္ဦး လူမႈကူညီေရး အသင္း၌ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို ရန္ကုန္၌ တာဝန္ခံ ၁ဝ ေယာက္ ထားရွိၿပီး နယ္ေဒသ မ်ား၌ အဖြဲ႕ဝင္ ၅ ေယာက္စီ ထားရွိ၍ ပဲခူး၊ ပခုကၠဴ၊ ကေလး တို႔တြင္ ကူညီေရးလုပ္ငန္းမ်ား အေျချပဳ ေဆာင္ရြက္ လ်က္ ရွိသည္။

အျခား အန္ဂ်ီအိုအဖြ႕ဲမ်ား ျဖစ္သည့္ IDE Myanmar (International Development and Enterprise) အဖြဲ႕ မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ စိုက္ပ်ဳိးေရး နည္းပညာ ျဖန္႔ေဝျခင္းႏွင့္ ေငြထုတ္ေခ်းျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ေပးေၾကာင္း၊ ေခ်းေငြ ထုတ္ေပးရာ၌ IDE အဖြဲ႕မွ ထုတ္ေပးၿပီး အ႐ုဏ္ဦး အဖြဲ႕မွ ၾကားခံအဖြဲ႕အေနျဖင့္ ေထာက္ခံေပးၿပီး ရြာက လူမ်ား ေငြေခ်းမည္ ဆုိပါက တာဝန္ခံေပးရေၾကာင္းႏွင့္ အတိုးႏႈန္း ၁ က်ပ္တိုးကို  ၄ လ အတြင္း ျပန္ဆပ္ရမည္ ဆုိသည့္စနစ္ ျဖင့္ ထုတ္ေခ်းေပးေၾကာင္း သိရသည္။ ေခ်းေငြထုတ္ေပးျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကိုလိႈင္ထြန္းက “ေငြေခ်းတာကို ၾကားခံတာဝန္ယူ ရတယ္ဆုိတာက ဥပမာ ရြာက လူ ၁ဝ ေယာက္ကုိ ကၽြန္ေတာ္တို႔က အာမခံ ၿပီး အစု အစပ္စနစ္နဲ႔ လက္မွတ္ထုိးေငြေခ်း  ေပးတယ္။ သူတုိ႔ မေပးရင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔က စိုက္ေပးရတယ္။ IDE အဖြဲ႕က ေငြထုတ္ေခ်း တဲ့ ေနရာ မွာ ပထမတစ္လေတာ့ စိုက္ပ်ဳိးေရး အတြက္ အသံုးျပဳမယ့္ ပစၥည္း ၄ ေသာင္းဖိုးနဲ႔ စုိက္ပ်ဳိးေငြ ၄ ေသာင္း ဖုိး၊ ၈ ေသာင္းကို ထုတ္ေခ်းေပး တယ္။ ေနာင္ႏွစ္ေတြၾကရင္ေတာ့ ပစၥည္းဖုိးမပါဘဲ အလြတ္ေခ်းလုိ႔ ရတဲ့ စနစ္ေတြနဲ႔ ေခ်းေပး ပါတယ္။ အဲဒီလုိ နည္းေတြနဲ႔ ေငြေခ်းတာကုိ ေဆာင္ရြက္ေပးပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယင္းမွ ဆက္လက္၍ “အဓိကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အဖြဲ႕ေတြက ေနာက္ပုိင္းနယ္ ပညာဒါနေက်ာင္း ေတြမွာ ေက်ာင္းျဖည့္စြက္ ပညာေရး ျဖစ္တဲ့ ကြန္ပ်ဴတာ၊ အဂၤလိပ္စာ သင္တန္းေတြကို မရွိမျဖစ္ လုိအပ္တဲ့အတြက္ သင္ၾကားေပးမယ္။ ေနာက္တစ္ခု သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ပညာေတြ ျဖစ္တဲ့ စိုက္ပ်ဳိးေရး နည္းပညာကို အားေပး ၿပီး လုပ္ခ်င္တယ္။ စိုက္ပ်ဳိးေရးက နယ္ေတြမွာ အဓိက လုိအပ္ခ်က္ ျဖစ္ၿပီး ၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္းက ေက်းလက္ေန ျပည္သူေတြ ျဖစ္ေတာ့ သူတုိ႔ စီးပြားေရးအဆင္မေျပဘူးဆုိရင္ သူတုိ႔သားသမီးေတြကို ေက်ာင္းမထားႏိုင္ဘူး။ အဲဒီလုိဆိုရင္ ကေလးေတြ ပညာရည္ တစ္ပိုင္းတစ္စနဲ႔ လက္ဖက္ရည္ဆုိင္မွာ အလုပ္လုပ္တဲ့ ကေလးေတြ၊ လမ္းေဘးမွာ ေတာင္းရမ္း စားေသာက္ေနရတာေတြ အမ်ားႀကီး ျဖစ္ေနမယ္။ နယ္ေတြမွာ ဆိုရင္ တကယ္ ေတာ္တဲ့ ကေလးေတြ ေက်ာင္းဆက္ မတက္ႏိုင္ဘူး။ ဒါမ်ဳိးေတြ မျဖစ္ေအာင္ သူတုိ႔မိဘေတြ အဆင္ေျပဖုိ႔ လုိတယ္။ ဒါမွ ကေလးေတြလည္း ေက်ာင္းတက္ႏိုင္မယ္ေပါ့။ ဒါေၾကာင့္ စုိက္ပ်ဳိးေရးပိုင္းကုိ စီးပြားေရး အတြက္ သာမက မိသားစုေတြ အဆင္ေျပႏိုင္ ဖုိ႔ပါ နည္းပညာေတြ၊ ကူညီေပးႏိုင္မယ့္ အပိုင္းေတြကေန ေဆာင္ရြက္ေပး ခ်င္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

အ႐ုဏ္ဦး လူမႈကူညီေရးအသင္း သည္ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလမွ စတင္ကာ ပဲခူး၊ ဧရာဝတီ၊ စစ္ကိုင္း၊ ပခုကၠဴ၊ ကေလး တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား၌ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ အနာႀကီးေရာဂါျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး၊ သား သမီး ေက်ာေထာက္  ေနာက္ခံ မရွိသည့္ ဘုိးဘြားမ်ားကို  ရွာေဖြ၍ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ မ်ား ျပဳလုပ္ ျခင္း၊ ပညာေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေက်ာင္းျပင္ပ စာသင္ေပးျခင္း၊ ကြန္ပ်ဴတာ အေျခခံ သင္တန္းမ်ား၊ အဂၤလိပ္စာ သင္တန္းမ်ား ကို ေက်ာင္းမ်ား ေဆာက္လုပ္ သင္ၾကားေပး၍ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း မ်ားတြင္ သင္တန္းမ်ား ျပဳလုပ္၍ သင္ၾကားေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္သည္

အသင္းမွ ဆက္လက္၍ က်န္း မာေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ HIV/AIDS ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ေစာင့္ေရွာက္ ေပးျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား၊ လူအခြင့္ေရးပိုင္းဆုိင္ရာ Capicity Building စြမ္းရည္ျမႇင့္ သင္တန္းမ်ားကို တုိးခ်ဲ႕လုပ္ေဆာင္ သြားရန္ အစီအစဥ္ ရွိေၾကာင္း အသင္းတာဝန္ခံ ကိုလိႈင္ထြန္းသိန္း က ေျပာၾကားသည္။

အ႐ုဏ္ဦး လူမႈေရး အဖြ႕ဲသည္ ႏွစ္စဥ္ တာဝန္ယူမႈ အေနႏွင့္ ေက်ာင္းသံုး စာအုပ္မ်ား ႐ိုက္ႏွိပ္ျခင္း၊ ခဲတံ၊ ခဲဖ်က္၊ ေဘာပင္မ်ား ဝယ္ယူကာ မိမိ တို႔ အေျခစိုက္ေက်ာင္းမ်ားမွ ေက်ာင္း သားေက်ာင္းသူမ်ားအား ေထာက္ပံ့ ကူညီျခင္း ကို လုပ္ေဆာင္ၿပီး ပိုမုိ က်ယ္ျပန္႔စြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ပါဝင္ ကူညီေဆာင္ရြက္ ေပးလိုေသာ အဖြဲ႕အစည္း မ်ားကိုလည္း လက္ကမ္း ႀကိဳဆုိ၍ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္းအဖြဲ႕၏ တည္ေနရာ ႐ံုးခန္းသည္ အမွတ္ ၂၆ဝ တတိယထပ္၊ ယာဘက္ျခမ္း၊ ျပည္ ေတာ္ေအးလမ္း၊ ေလးေထာင့္ကန္ရပ္ ကြက္၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕၊ ဖုန္း ဝ၉-၇၃၁၂၉ဝ၄ဝ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

ဝဝ၅

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

ခေရမိသားစု ဒါနျပဳအဖြဲ႔

ခေရမိသားစု ဒါနျပဳအဖြဲ႔

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၂ဝ၊ ၂ဝ၁၃

ဘဝျမင့္မိုရ္

ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၂၊ ၂ဝ၁၂

အေမ့အရိပ္ နယ္စည္းမျခား ပညာဒါနေက်ာင္း

ရန္ကုန္၊ ႏိုဝင္ဘာ ၁၈၊ ၂ဝ၁၂

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*