ျမန္မာႏိုင္ငံ လူဦးေရ၏ ၇ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ရွိေသာ ေက်းလက္ေန ျပည္သူမ်ား၏ အေျချပဳ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း ျဖစ္သည့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမလုပ္ငန္းမ်ားကို အဓိက ထား၍ အုတ္တစ္ခ်ပ္ သဲတစ္ပြင့္ အျဖစ္ အ႐ုဏ္ဦး လူမႈဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အသင္းမွ ပံ့ပိုးကူညီ ေပးလ်က္ ရွိသည္။

အ႐ုဏ္ဦး လူမႈဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အသင္းကို ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္၊ ေမ ၅ ရက္တြင္ စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး ေက်းလက္ေန မိသားစု၏ သက္ေမြး ဝမ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္းမ်ား ကို ေထာက္ခံေပးျခင္း၊ ေတာင္သူႏွင့္ လယ္သမားငယ္မ်ား အတြက္ စိုက္ပ်ိဳးေရးစရိတ္ ပံ့ပိုးေပးျခင္း၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး ပညာသင္တန္းမ်ား  ပို႔ခ်ေပးျခင္း၊ ေဈးကြက္မ်ား ရွာေဖြ ခ်ိတ္ဆက္ ေပးျခင္း၊ လယ္ယာအတြင္း ဆားငံရည္ ဝင္ျခင္း၊ ကြ်ဲႏြားမ်ား ေသေက်ျခင္း၊ လယ္ယာ ကိရိယာမ်ား ပ်က္စီးျခင္းႏွင့္ မ်ိဳးေစ့မ်ား ပ်က္စီးျခင္း ျပႆနာ မ်ားကို ေျဖရွင္းေပးျခင္း၊ ဥယ်ာဥ္ၿခံ လုပ္ငန္းမ်ား ပံ့ပိုးေပးျခင္း၊ အိမ္ေထာင္ရွင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အိမ္တြင္း အလုပ္မ်ား လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ နည္းလမ္းေပး ပံ့ပိုးျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို အဓိကထား ေဆာင္ရြက္သည္။

လယ္ယာ စိုက္ပ်ိဳးေရးကို အဓိက ထား၍ ပံ့ပိုးေပးရျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အသင္းမွ ဒါ႐ိုက္တာ ဦးက်င့္ခန္႔လ်န္းက “သူတို႔ ေဒသမွာ ဝမ္းစာ မဖူလံုတာေတြ ႏွစ္တိုင္း ျဖစ္ေန တာ ၾကာလွၿပီ။ ဘာေၾကာင့္လဲလို႔ အေျဖရွာၾကည့္ေတာ့ စိုက္ပ်ိဳးေရး နည္းစနစ္ လိုအပ္ေနတာ ေတြ႕တယ္။ ေနာက္ စိုက္ခင္းေတြ အားလံုးက မိုးတစ္ခုကိုပဲ ေမွ်ာ္ေနၾက တယ္။ အခုေခတ္မွာ လည္း ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ မိုးအခ်ိန္ မမွန္တာေတြ ရွိေတာ့ ငုတ္တုတ္ပဲ ေနရေတာ့တယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔က ရာသီဥတုဒဏ္ ပိုခံႏိုင္တဲ့ မ်ိဳးေစ့ေတြကို မိတ္ဆက္ေပးတယ္။ ေတာင္သူေတြကို အသိပညာ ေပးရင္းနဲ႔ စံျပစိုက္ခင္းေတြ ပ်ိဳးေထာင္တာေတြ စမ္းသပ္ ျပဳလုပ္ ပါတယ္”ဟု ဆိုသည္။

အ႐ုဏ္ဦး လူမႈဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အသင္းမွ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္အတြင္း ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသအတြင္းရွိ ေရႊျပည္သာ၊ လိႈင္သာယာ၊ သာေကတ၊ ၾကည့္ျမင္တိုင္ တစ္ဖက္ကမ္း ေဒသမ်ား တြင္ ဆန္၊ ဆီ၊ ငါးပိ၊ ငါးေျခာက္ စသည့္ အေရးေပၚ စားနပ္ရိကၡာမ်ား ပံ့ပိုးေပးျခင္း၊ ေရတြင္း၊ ေရကန္မ်ား ေရလႊမ္းမိုးသျဖင့္ ေသာက္သံုးေရသန္႔ ခက္ခဲေသာ ေဒသမ်ား တြင္ ေရသန္႔ ရရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ ေရြ႕လ်ား က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈ အေနျဖင့္ အခမဲ့ ေဆးကုသေပးျခင္း၊ နာဂစ္ေၾကာင့္ ပ်က္စီးသြားေသာ ေနအိမ္မ်ား ကို ျပန္လည္ ေဆာက္လုပ္ေပးျခင္း၊ ဧရာဝတီတိုင္း ေဒသအအတြင္းရွိ ဘိုကေလး၊ လပြတၲာႏွင့္ ေမာ္လၿမိဳင္ကြ်န္း ေဒသမ်ားတြင္ ေသာက္သံုးေရႏွင့္ စားနပ္ရိကၡာ ေထာက္ ပံ့ျခင္း၊ အေရးေပၚ ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး အေနျဖင့္ ငါးဖမ္းေလွ၊ ငါးဖမ္းပိုက္၊ ကဏန္း ေထာင္ေခ်ာက္မ်ား ပံ့ပိုးေပးျခင္းႏွင့္ မတင္ ရင္းႏွီးေငြ ပံ့ပိုးေပးျခင္း မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

ယင္းလုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေက်နပ္ အားရေၾကာင္းကို ဦးက်င့္ခန္႔လ်န္းက “အစတုန္းက လွဴဒါန္းေပးလာ မယ့္ ပစၥည္းကို ေမွ်ာ္လင့္ေနတဲ့ အေနအထား ကေန ေငြေၾကး အေထာက္အပံ့ မယူေတာ့ဘဲ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမႇင့္တင္ေရး သင္တန္း၊ အေတြ႕အႀကံဳ ဖလွယ္ေရး သင္တန္းေတြ ေတာင္းဆိုလာတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ စိတ္ေန စိတ္ထား၊ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ တတ္လာတဲ့ အေတြးနဲ႔ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ ဖန္တီးရမယ္ ဆိုတဲ့ အသိစိတ္ဓာတ္ေတြ ျမင့္တက္ လာတာ ေတြကို အားရပီတိ ျဖစ္ရပါတယ္” ဟု ေျပာသည္။

အန္ဂ်ီအိုမ်ားစြာ ေပၚေပါက္ လာသျဖင့္ အက်ိဳးမ်ားစြာ ရွိေသာ္လည္း အန္ဂ်ီအိုမ်ား ဘက္မွ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရမည့္ တာဝန္ ယူမႈမ်ား ရွိသင့္ေၾကာင္းကို “ကိုယ္က သူမ်ားကို အကူအညီေပးရမယ့္ သူေတြ၊ ႏိုင္ငံတကာရဲ႕ ရန္ပံုေငြ ေတြ ကို ျမန္မာျပည္ ကိုယ္စား တာဝန္ခံရမယ့္ သူေတြဆိုေတာ့ သူမ်ားေတြ ေပးရဲေအာင္၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမႇင့္  တက္ ယံုၾကည္မႈ ရွိေအာင္ ကိုယ့္ကိုယ္ကို အၿမဲျပင္ဆင္ ထားရမယ္”ဟု အန္ဂ်ီအိုမ်ား အားလံုးအတြက္ ဦးက်င့္ ခန္႔လ်န္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

စတင္ ဖြဲ႕စည္းခ်ိန္တြင္ အမာခံ ၁ဝ ဦးႏွင့္စတင္ခဲ့ေသာ အ႐ုဏ္ဦး လူမႈဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အဖြဲ႕သည္ ယခုအခ်ိန္တြင္ ဝန္ထမ္းေပါင္း ၉ဝ ခန္႔ျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ကူညီ ေပးေနသည့္အျပင္ မေကြးတိုင္း၊ မင္းတပ္ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရး အသိပညာ ေပးျခင္း၊ အမ်ိဳးသမီးဦးစီး ဝင္ေငြတိုး လုပ္ငန္းမ်ား ပံ့ပိုးေပးျခင္း၊ ေငြေၾကး တြက္ခ်က္မႈ ဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ေပးျခင္း၊ ရြာလမ္းႏွင့္ ကားလမ္းမ်ား ျပဳျပင္ေပးျခင္း၊ တံတားငယ္မ်ား ေဆာက္လုပ္ေပးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိသည္။ ထို႔ျပင္ ခ်င္းျပည္နယ္၊ တြန္းဇန္ၿမိဳ႕ နယ္တြင္လည္း ေဒသဝမ္းစာ ဖူလံုေရးႏွင့္ ေက်းလက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ေက်းလက္ ေန ရြာသူရြာသားမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမင့္တက္လာရန္ ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိသည္။

အ႐ုဏ္ဦး လူမႈဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အသင္းအေနျဖင့္ ေရွ႕ဆက္၍ မေကြးတိုင္း ဂန္႔ေဂါခ႐ိုင္ အတြင္းရွိ ေက်းလက္မ်ား တြင္ ေရရ ရွိေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ က်န္းမာေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ ရြက္ ေပးသြားရန္ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္း မတူပီ ႏွင့္ မင္းတပ္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ေဒသဝမ္းစာ ဖူလံုေရး အေထာက္အကူျပဳ စီမံကိန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ ေပးသြားရန္ စီစဥ္လ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

ဝဝ၃

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

အ႐ုဏ္ဦး လူမႈကူညီေရး အသင္း

ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၇၊ ၂ဝ၁၃
ခေရမိသားစု ဒါနျပဳအဖြဲ႔

ခေရမိသားစု ဒါနျပဳအဖြဲ႔

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၂ဝ၊ ၂ဝ၁၃

ဘဝျမင့္မိုရ္

ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၂၊ ၂ဝ၁၂

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*