ေဆာင္းပါး — ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ၊ ၂၀၁၇


ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ခရီးကုိ နီးၿပီဟု သုံးသပ္ရယ္ မလြယ္ကူေသာ အေျခအေန ျဖစ္ေနသည္။ ႏိုင္ငံအႏွံ႕မွ တုိက္ပြဲမ်ား၊ တစ္ဖြဲ႕ႏွင့္ တစ္ဖြဲ႕ၾကားမွ သေဘာထား တင္းမာမႈမ်ားကုိ ညွိယူရန္ ခက္ခဲေနမႈမ်ားကို ေတြ႕ရသည္။ အျပန္အလွန္ မယုံၾကည္မႈ၊ သံသယစိတ္မ်ားေၾကာင့္ တုိက္ပြဲမ်ား ဆက္လက္ ျဖစ္ပြားေနၿပီး တုိက္ပြဲမ်ား ေၾကာင့္ပင္ မယုံၾကည္မႈႏွင့္ သံသယစိတ္မ်ား ႀကီးထြားေနရၿပီး ဂ်ာေအး သူ႔အေမ႐ုိက္ ျဖစ္ေနသည္။

ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ေနသည့္ အခ်ိန္တြင္ သတင္းစကား အမွားမ်ားေၾကာင့္ ပဋိပကၡမ်ား ျပန္လည္ ျဖစ္ပြားႏိုင္သည့္အတြက္ အားလံုးက ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ေရး ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ အားလံုးပါဝင္ေရး ျဖစ္စဥ္တြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေနသည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ အဆုိပါ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပါတ္သက္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အတြင္းမွ ပါဝင္ပါတ္သက္ေနသူ အခ်ဳိ႕တုိ႔၏ သေဘာထား အျမင္မ်ားကုိ စုစည္း တင္ျပလုိက္ပါသည္။

 

႐ုိလန္ကုိဘီးယား (ဥေရာပသမဂၢသံအမတ္)
▬▬▬▬▬▬
ျမန္မာႏိုင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္၊ အရမ္းနက္နဲ၊ အရမ္း႐ွဳပ္ေထြးတယ္။ ေတာ္ေတာ္ေလးကုိ ေျဖရွင္းရ ခက္ခဲတယ္။ မလြယ္ဘူး ဆုိၿပီး ေျပာၾကားၾကတယ္။ အဲဒီ ေျပာၾကားခ်က္ေတြေပၚမွာ တစ္ထစ္ခ် ယုံၾကည္ မေနေစ ခ်င္ဘူး။ ပုဂၢိဳလ္ေရး အေတြ႕အႀကဳံအရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈေတြ အရ ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ တူညီမႈရွိတဲ့ ႏုိင္ငံေတြလည္း ရွိပါတယ္။ ပုိၿပီးေတာ့ ႐ွဳပ္ေထြးမႈ ရွိခ်င္ရွိမယ္။ သမုိင္းေၾကာင္းအရ၊ လူမ်ဳိးစုအရ၊ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေတြ အေနအထားအရ ပုိၿပီး ရွဳပ္ေထြးတယ္လုိ႔ ယူဆေကာင္း ယူဆႏုိင္ေပမယ့္ ေျဖရွင္းဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္တာ မဟုတ္ပါဘူး။

 

ပဒုိေစာကြယ္ထူးဝင္း (ကရင္ အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး KNU အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး)
▬▬▬▬▬▬▬▬
ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္မွာပါလာတဲ့ ကာလ အေတာအတြင္းမွာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အကုန္လုံး လုိခ်င္ၾကတယ္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ကြၽန္ေတာ္တို႔ မယုံၾကည္မႈ၊ စုိးရိမ္မႈ၊ သံသယ ရွိမႈေတြနဲ႔ တည္ေဆာက္ေနရတယ္။ လက္ေတြ႕မွာ။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အလုပ္မွာ ဒီေရွ႕ဆက္သြားႏုိင္ဖုိ႔ ညႇိႏႈိင္းတဲ့ ဒီစကားလုံး တစ္လုံးတည္းနဲ႔ ေတာ္ေတာ္ ခက္ခက္ခဲခဲ ညႇိရတယ္” ဟု ပဒုိေစာကြယ္ထူးဝင္းက ေျပာသည္။

 

ဦးလွေမာင္ေရႊ (ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ဝင္)
▬▬▬▬▬▬
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္အတြက္ အႀကီးမားဆုံး စိန္ေခၚမႈက ယုံၾကည္မႈ တည္ေဆာက္တဲ့ ေနရာပါပဲ။ ၂ဝ၁၁ မွာ တက္လာတဲ့ အစိုးရက ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးဖိတ္ေခၚၿပီး ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမႈေတြ စလုပ္တယ္။ ဒါေပမယ့္ အခုအခ်ိန္အထိ ယုံၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ျခင္းက အႀကီးမားဆုံး စိန္ေခၚမႈအေနနဲ႔ ရွိေနပါေသးတယ္။ ျပည္သူက ေရြးေကာက္တဲ့ အစိုးရသစ္တစ္ရပ္ ထြက္ေပၚလာခဲ့ပါၿပီ။ ယုံၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ျခင္းသာ ဒီထက္ပို ရလာမယ္ဆို ျပႆ နာေတြ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ပါၿပီ။ ၂ဝ၁၇ ဇန္နဝါရီ ၁ ရက္ေန႔ ကစၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္အေနနဲ႔ ပိုမို ေဆာင္ရြက္လာတယ္။ ေနျပည္ေတာ္မွာ NRPC ႐ုံးဖြင့္ တယ္။ လူငယ္ေတြနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စကားဝိုင္းလုပ္ၿပီး ေတြ႕ဆုံတယ္။

ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေျပာေနတဲ့အခ်ိန္မွာပဲ ကရင္ျပည္နယ္မွာ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ အတြက္ ေခါင္းစဥ္ ႀကီးေလးခုကို ေဆြးေႏြးတယ္။ မေန႔က တနသၤာရီတိုင္း ေဒသႀကီးမွာဆို အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြ အတြက္ ခ႐ိုင္သုံးခုက အႀကိဳ ျပင္ဆင္မႈေတြ လုပ္တယ္။ ခ႐ိုင္တစ္ခု ၿပီးသြားပါၿပီ။ ေနာက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးေဆာင္ရြက္ရမယ့္ ပုဂၢိဳလ္ေတြရွိပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာ္မရွင္က ဆက္သြယ္ေနပါတယ္။ မၾကာမီမွာ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲေတြ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မယ္။ ယုံၾကည္မႈ တည္ေဆာင္ဖို႔ ျပင္ေနပါတယ္။ ေနာက္ မူေဘာင္ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲတာ ၈ဝ ရာခိုင္းႏႈန္းေလာက္ ၿပီးၿပီ။ ၂ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ က်န္တာကိုေတာ့ ဇန္နဝါရီ မကုန္ခင္မွာ မူေဘာင္ၿပီးစီးဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ ေဖေဖာ္ဝါရီ ထဲမွာေတာ့ (၂၁)ရာစုပင္လုံ ဒုတိယ အစည္းအေဝး လုပ္ဖို႔ ျပန္စပါမယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီေန႔ဒီအခ်ိန္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ဖို႔ အေျခခံေကာင္းေတြ ရွိေနတယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္ ယူဆပါတယ္ အဲဒီယုံၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ႏုိင္တယ္ ဆုိရင္ က်န္တဲ့ဟာက ေတာ္ေတာ္လြယ္တယ္။ အခ်က္ေတြရွစ္ခ်က္၊ ကုိးခ်က္ဒီထဲမွာ တခ်ဳိ႕အခ်က္ေတြက NCA ထဲမွာပါတယ္လုိ႔ အစုိးရဘက္၊ တပ္မေတာ္ဘက္ေတြက ေထာက္ျပတယ္။ တခ်ဳိ႕အခ်က္ေတြက ေရွ႕မွာ ရွစ္ဖြဲ႕က လက္မွတ္ထုိးထားတယ္။ သူတုိ႔လုိပဲ ထုိးလုိက္ပါလား။ ဆုိေတာ့ ယုံၾကည္မႈကုိ တည္ေဆာက္ဖုိ႔ ခက္တဲ့အခ်ိန္ေလးမွာ သူတုိ႔နဲ႔ ကုိယ္နဲ႔ညႇိ ေနရတာေလးက ၾကာတတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔လုိ႔ ဒီေန႔လုိေဆြးေႏြးပြဲေတြ ဖုိရမ္ေတြကေနၿပီးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔လုိ ဒီေန႔ျဖစ္ေနတဲ့ ဟာေတြကုိလည္း မီးေမာင္းထုိးျပႏုိင္ဖုိ႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္တယ္။

 

ဦးႏုိင္ငံလင္း (ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီး)
▬▬▬▬
တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ေတြနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ NLD ဟာ နည္းလမ္းခ်င္း မတူေပမယ့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔မွာ ယံုၾကည္ခ်က္ခ်င္း တူပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲ ဆိုေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ သြားရတာက ဖက္ဒရယ္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ ၿပီးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လိုခ်င္တာက တန္းတူညီမွ်မႈ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံေရး ပါတီေတြကလည္း တိုက္ပြဲဝင္ခဲ့တယ္ ဆိုတာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ေတြ အားလံုး အသိပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေခါင္းေဆာင္ အဆင့္ဆင့္ ေပးဆပ္ခဲ့မႈေတြ အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ ဒါကို ေပးဆပ္ခဲ့တာကို အဓိက ေျပာခ်င္တာမဟုတ္ပါဘူး။ ေျပာခ်င္တာက ကြၽန္ေတာ္တို႔မွာ ယံုၾကည္ခ်က္ေတြ တူညီလ်က္နဲ႔ ကြၽန္ေတာ္ တို႔ေတြ အခ်င္းခ်င္းဟာ အရင္တုန္းက ဆိုရင္လည္း ဘယ္ေလာက္ အထိ နီးစပ္တဲ့ဆက္ဆံေရး ရွိခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီလိုရွိလ်က္နဲ႔ အခုကြၽန္ေတာ္တို႔ အစိုးရ ျဖစ္လာခ်ိန္မွာ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာရရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔နဲ႔ အနီး ကပ္ေန သင့္တဲ့ အခ်ိန္ေရာက္ၿပီလို႔ ဖိတ္ေခၚတဲ့ သေဘာပါ။ ဖိအားေပးတဲ့ သေဘာ မဟုတ္ပါဘူး။

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

ေလဆိပ္ေရာက္တုိင္း ဂုဏ္ယူေနပါ

ေလဆိပ္ေရာက္တုိင္း ဂုဏ္ယူေနပါ

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၇
ပြင့္ေသာပန္းတို႔ လန္းေစဖို႔

ပြင့္ေသာပန္းတို႔ လန္းေစဖို႔

ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊ ၂၀၁၆

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*