ျပည္တြင္းသတင္း — ရန္ကုန္၊ ဇြန္ ၃ဝ၊ ၂ဝ၁၂

ျမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ ဥေရာပခရီးစဥ္အၿပီး ၿမန္မာႏိုင္ငံသို႕ ထိုင္းေလေႀကာင္းၿဖင့္ ရန္ကုန္အၿပည္ၿပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္သို႕ယေန႔ ဇြန္ ၃ဝ နံနက္၁ဝနာရီ ၄၅မိနစ္တြင္ ေရာက္ရွိလာခဲ့ရာ    ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ၿပည္သူမ်ားက တခဲနက္ႀကိဳဆိုခဲ့ႀကပါသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ၾကိဳဆိုၾကသည့္ လူထုျမင္ကြင္း

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ၾကိဳဆိုၾကသည့္ လူထုျမင္ကြင္း

 

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ၾကိဳဆိုၾကသည့္ လူထုျမင္ကြင္း

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ၾကိဳဆိုၾကသည့္ လူထုျမင္ကြင္း

 

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ၾကိဳဆိုၾကသည့္ လူထုျမင္ကြင္း

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ၾကိဳဆိုၾကသည့္ လူထုျမင္ကြင္း

 

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ၾကိဳဆိုၾကသည့္ လူထုျမင္ကြင္း

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ၾကိဳဆိုၾကသည့္ လူထုျမင္ကြင္း

 

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ၾကိဳဆိုၾကသည့္ လူထုျမင္ကြင္း

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ၾကိဳဆိုၾကသည့္ လူထုျမင္ကြင္း

 

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ၾကိဳဆိုၾကသည့္ လူထုျမင္ကြင္း

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ၾကိဳဆိုၾကသည့္ လူထုျမင္ကြင္း

 

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ၾကိဳဆိုၾကသည့္ လူထုျမင္ကြင္း

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ၾကိဳဆိုၾကသည့္ လူထုျမင္ကြင္း

 

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ၾကိဳဆိုၾကသည့္ လူထုျမင္ကြင္း

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ၾကိဳဆိုၾကသည့္ လူထုျမင္ကြင္း

 

ဝ၃၂

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*