အုတ္တစ္ခ်ပ္သဲတစ္ပြင့္ — ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၂၈၊ ၂ဝ၁၃

လူမႈဘဝ၏ အေျခခံကိစၥရပ္ မ်ားကို သိျမင္ႏိုင္ေစရန္ လူမႈေရး သေဘာတရားမ်ားကို လုိက္လံ သင္ ၾကားေပးလွ်က္ ရွိေသာ ေက်ာင္းထား မိခင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႕ကို အုတ္တစ္ခ်ပ္ သဲတစ္ပြင့္ က႑မွ ေဖာ္ျပပါသည္။

ေက်ာင္းထား မိခင္ကို ရပ္ကြက္ တြင္း မိန္းမသားမ်ားက တစ္ပိုင္ တစ္ႏုိင္ ေငြစုေငြေခ်းလုပ္ငန္းစုဖြဲ႕ခဲ့ ရာမွ စတင္ ခဲ့ၿပီး ၂ဝဝ၅ ခုႏွစ္တြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႕အေနျဖင့္ စတင္ဖြဲ႕စည္း လုပ္ကိုင္ခဲ့ေၾကာင္း တာဝန္ခံ ဦးဆလုိင္း ခင္ေမာင္ေအး က ေျပာၾကားသည္။

ေက်ာင္းထားမိခင္ဟု နာမည္ ေပးရျခင္းကို တာဝန္ခံက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အဖြဲ႕စၿပီးဖြဲ႕ခ်ိန္က ရပ္ကြက္ထဲမွာ  ၂ လံုး၊ ၃ လံုး ထီထိုးၾကတာ ေခတ္စားတယ္။ ဒီရပ္ကြက္ထဲမွာ ဆုိရင္ အိမ္ေပါင္၊ ေရာင္းၿပီး ေနာက္ဆံုး ေက်ာင္းတက္ ေနတဲ့ သားသမီးကိုပါ ေက်ာင္းထုတ္ၿပီး လက္ဖက္ရည္ဆုိင္မွာ အလုပ္လုပ္ခုိင္းၿပီး လုပ္အားခရ လာတာေတြ ကိုလည္း ဒီ ၂ လံုးပဲ ထိုးတဲ့အထိ မိဘေတြက ဆုိးၾကတယ္။ အဲဒီေတာ့ ဆင္းရဲမႈေတြ ျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီလိုမ်ဳိးေတြ မျဖစ္ဘဲ အေမ၊ အေဖေတြက ကုိယ့္ကေလးကို ပညာတတ္ ျဖစ္ေစခ်င္ေအာင္၊ ေက်ာင္းထားခ်င္ ေအာင္ ေငြေၾကး ေျပလည္ႏုိင္ေအာင္၊ ေငြ စုေငြေခ်း နည္းေတြ သင္ေပး၊ စုေပးရင္းကေန ေက်ာင္းထားမိခင္ ဆုိတဲ့အဖြဲ႕ နာမည္ေလး ေပးျဖစ္တာပါ”ဟု ေျပာသည္။

အဖြဲ႕၏ အဓိကလုပ္ငန္းသည္ micro credit အေသးစားေငြစုေငြေခ်း ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္၍ အေျခခံ လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရး နည္းပညာေပး သင္တန္းမ်ားကို ေက်းလက္ေဒသ မ်ားသိ႔ု သြားေရာက္သင္ၾကားေပး ျခင္း၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ကယားျပည္နယ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ဧရာဝတီတိုင္း ေဒသႀကီး၊ ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီး၊ ရခုိင္ျပည္နယ္ တုိ႔ရွိ ေက်းလက္ ေဒသ ၁၄ ခုတြင္ မိတ္ေဆြအဖြဲ႕ ၁၄ ဖြဲ႕ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္သည္။

လူထုကိုယ္တုိင္ ေငြစု၍ ေငြ ေခ်းေပးျခင္းလုပ္ငန္းအေၾကာင္းကို ဦးဆလိုင္းခင္ေမာင္ေအးက “ေက်းလက္ေဒသ မွာ ေငြစုေငြေခ်း အဖြဲ႕ေလး ေတြဖြဲ႕ တစ္ေယာက္ကို ၁ဝဝဝ ခ်င္း စုရင္ အေယာက္ ၂ဝ ဆို ၂ဝဝဝဝ စသည္ျဖင့္ အဲဒီလိုနည္းေလးေတြနဲ႔ စုၿပီး လုိအပ္တဲ့ သူက ေငြေခ်းရင္ တကယ္လိုအပ္လား ဆံုးျဖတ္ၿပီး ၃ က်ပ္တုိးနဲ႔ ေခ်းၾကတယ္။ အဲဒီလို လုပ္ၿပီး အဲဒီစုတဲ့ ေငြေၾကးထဲကို တျခားအလွဴေငြေတြ ထည့္မစုဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲ ဆိုေတာ့ ကိုယ့္ေခၽြးႏွဲစာေလးနဲ႔ စုထားတဲ့ေငြဆိုတာ သိေတာ့ ေခ်းတဲ့သူကလည္း ျပန္ဆပ္တဲ့အခါ ေလးစားတယ္ ေပါ့။ အျပင္က အပူေငြေတြ ပါလာရင္ အလကားရတဲ့ ေငြပူျဖစ္တဲ့အတြက္ ေလးစားမႈလည္း မရွိေတာ့ဘူးေပါ့။ အဲဒီလိုဆို သာမန္ ေငြစုေငြေခ်းစနစ္ က ပ်က္ယြင္းၿပီး ေႂကြးပူစနစ္ျဖစ္ သြားႏုိင္တယ္ေလ။ အဲဒါမ်ဳိးမျဖစ္ ေအာင္ အေျခခံနည္းလမ္းေတြျဖစ္တဲ့ ရင္းႏွီးေခ်းေငြမွသည္ အေႂကြးျဖစ္ေသာ အေၾကာင္းအရင္းေတြကို ရွင္းျပၿပီး နားလည္ ေအာင္ သင္ေပးတယ္။  စနစ္က်တဲ့ ေငြစု၊ ေငြေခ်းနည္း ပညာေလးေတြ လုပ္ေဆာင္ဖြဲ႕စည္း ေပးပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

အဖြဲ႕၏ ေနာက္ထပ္ ကူညီေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး သင္တန္းမ်ားျဖစ္ေသာ ရႊံ႕မီးဖို ျပဳလုပ္ျခင္း၊ သစ္ေမႊး မ်ဳိးေစ့ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း၊ သဘာဝ တီေကာင္ ေမြးျမဴ၍ တီေကာင္ စြန္႔ပစ္ရည္ႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရး လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ျခင္းမ်ားကို မိတ္ေဆြအဖြဲ႕မ်ား ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ေက်းလက္ ျပည္သူမ်ားကိုယ္တုိင္ စိုက္ပ်ဳိး လုပ္ကိုင္ႏုိင္ေအာင္ သင္ၾကားေပးသည္။

mudstove

ရႊံ႕မီးဖိုသည္ အသံုးျပဳရာ၌ ေလာင္စာသက္သာျခင္း၊ ဥပမာ-ထင္း ၃ ေခ်ာင္းကုန္သည့္ေနရာ၌ ၁ ေခ်ာင္းခြဲသာ ကုန္ျခင္းေၾကာင့္ သဘာဝ သစ္ေတာ သစ္ပင္မ်ားကို လည္း ေခၽြတာႏုိင္ၿပီး သစ္ကိုင္း ေျခာက္၊ သစ္ရြက္မ်ားကိုပါ သံုးစြဲႏိုင္သည္။

သစ္ေမႊးမ်ဳိးေစ့ ျဖန္႔ျဖဴးရာ၌ လည္း ခ်င္းျပည္နယ္ႏွင့္ အျခားတုိင္း ေဒသႀကီးမ်ား၌ မ်ဳိးေစ့တစ္ပင္ စိုက္လွ်င္ ထိုေနရာ၌ အျခားသစ္ပင္ေလးပင္ ျပန္စိုက္ေပးရမည္ဟု သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းသည့္ သေဘာ သတ္မွတ္ ျဖန္႔ျဖဴးေပးေၾကာင္း သိရသည္။

ေက်ာင္းထားမိခင္အဖြဲ႕တြင္ ဒါ႐ိုက္တာ၊ တာဝန္ခံႏွင့္ ပရဟိတ လုပ္ေဆာင္သူ လူငယ္မ်ားႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး အန္ဂ်ီအိုလူမႈကူညီ ေရးအဖြဲ႕ မွတ္ပံုတင္ကို တင္ထား သည္မွာ ေနျပည္ေတာ္သို႔ ေရာက္ရွိ ေနၿပီး အသင္းအဖြဲ႕ မွတ္ပံုတင္ ရရွိရန္ ေဆာင္ရြက္ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ဦးဆလိုင္းခင္ေမာင္ေအးက ေျပာ ၾကားခဲ့သည္။

ေက်ာင္းထားမိခင္အဖြဲ႕၏ ႐ံုးခန္းတည္ရွိရာေနရာသည္ အင္းစိန္ ၿမိဳ႕နယ္၊ ဇီးအုန္ကုန္းလမ္း၊ ၿခံနံပါတ္ ၁ဝ၁၊ ဖုန္း-၉၅-ဝ၁-၆၄ဝ၆၃၈ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဝဝ၅

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

အ႐ုဏ္ဦး လူမႈကူညီေရး အသင္း

ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၇၊ ၂ဝ၁၃
ခေရမိသားစု ဒါနျပဳအဖြဲ႔

ခေရမိသားစု ဒါနျပဳအဖြဲ႔

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၂ဝ၊ ၂ဝ၁၃

ဘဝျမင့္မိုရ္

ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၂၊ ၂ဝ၁၂

အေမ့အရိပ္ နယ္စည္းမျခား ပညာဒါနေက်ာင္း

ရန္ကုန္၊ ႏိုဝင္ဘာ ၁၈၊ ၂ဝ၁၂

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*