ျပည္တြင္းသတင္း — မတ္ ၁၃၊ ၂ဝ၁၃

မတ္ ၁ – ရန္ကုန္စီးပြားေရး တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢ (ဗကသ မ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္)မွ  ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ ေျမာက္ပိုင္း ရွိ အိပ္မက္လွရထားေလး ကေလးသူငယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ပရဟိတေဂဟာသို႔ သြားေရာက္ၿပီး အဖြဲ႕ဝင္ေက်ာင္းသားမ်ား၏ စုေဆာင္းထည့္ဝင္ေငြမ်ားျဖင့္ ေန႔လယ္စာႏွင့္ အေအး၊ မုန္႔မ်ား လွဴဒါန္း ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရွိရသည္။

မတ္ ၄ – ယခင္ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေဟာင္းႏွင့္ အေပါင္းအပါမ်ား၏ ကန္႔ကြက္ခ်က္ေၾကာင့္ ေက်ာက္တန္း ၿမိဳ႔နယ္ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မွဴး၏ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ရန္ ၫႊန္ၾကားခ်က္အား မေက်နပ္ ၾကသည့္ ရြာသူ/သားမ်ား၏ ပထမဆံုးအႀကိမ္ တရားဝင္ စီတန္းလွည့္လည္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပြဲတြင္ ရန္ကုန္ ေတာင္ပိုင္း ခ႐ိုင္ ေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢမွ ေက်ာင္းသားမ်ားက ပူးေပါင္းပါဝင္ခဲ့ေၾကာင္း ယင္း သမဂၢ၏ သတင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရွိရသည္။

မတ္ ၄ – မႏၱေလးၿမိဳ႕၊ အာဇာနည္ ၁၇ ဦး ဗိမာန္တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ  ၁၃ဝဝ ျပည့္အေရးေတာ္ပံု ၇၄ ႏွစ္ေျမာက္ စိန္ရတုအႀကိဳ မႏၱေလး အာဇာနည္ ၁၇ ဦး ဂုဏ္ျပဳပြဲအခမ္းအနားသို႔ ဗမာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသား သမဂၢမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ သဝဏ္လႊာႏွင့္ လြမ္းသူ႔ပန္းေခြ ေပးပို႔ခဲ့ ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

မတ္ ၅ – ရန္ကုန္စီးပြားေရး တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ အလုပ္ အမႈေဆာင္ အစည္းအေဝးက်င္းပခဲ့ၿပီး  ယခင္ဥကၠ႒ေဟာင္းမွ အသစ္ဖြဲ႕စည္းလိုက္ေသာ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ထံ ယင္းလက္ထက္တြင္ ရန္ကုန္ စီးပြားေရး တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢစတင္ျဖစ္ေပၚလာပံု၊ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ယင္း၏ သေဘာထား အျမင္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည့္ စာတစ္ေစာင္အားေပးပို႕ခဲ့ရာ ထိုစာပါအခ်က္မ်ားအား အလုပ္ အမႈေဆာင္အဖြဲ႔က ေဆြးေႏြး ခဲ့ၿပီး ေအာက္ပါ လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားအား ခ်မွတ္ခဲ့သည္။

(၁) ရန္ကုန္ စီးပြားေရး တကၠသိုလ္ႏွင့္ နီးစပ္ရာ တကၠသိုလ္ မ်ားတြင္ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား ေပၚေပါက္ေစရန္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ သြားမည္။

(၂) အကယ္၍ အျခားသမဂၢမ်ား ဖြဲ႕စည္းၿပီးပါက ခ႐ိုင္အျဖစ္ ရပ္တည္ရန္ သင့္မသင့္အဆိုကို ေဆြးေႏြးရာတြင္ ရန္ကုန္စီးပြားေရး တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢအား သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ တကသ  အျဖစ္သာ ရပ္တည္သြားရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ့ၾကသည္။

(၃) ဗမာႏိုင္ငံလံုး ဆိုင္ရာေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အား တစ္ခုတည္းေသာ ဗဟိုအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳၿပီး ဗကသမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ မူ ၅ ခ်က္ကို ကိုင္စြဲ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။

မတ္ ၇ – မံုရြာခ႐ိုင္ ေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢ (ဗကသမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္)မွ ဦးေဆာင္၍ မံုရြာခ႐ိုင္၊ ကနီၿမိဳ႕နယ္တြင္ အေျခခံပညာ ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ (အကသ)ကို  ဖြဲ႕စည္းေပးခဲ့ၿပီး အကသ အလံအား လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

မတ္ ၇ – ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၅ ရက္က စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေသာ မေကြးေဆးတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢမွ  သမဂၢ ဖြဲ႕စည္းရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္းထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

(၁)     ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား၏ ရသင့္ရထိုက္ေသာအခြင္႔အေရး မ်ားကိုေတာင္းဆိုရန္၊

(၂)     ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ရန္၊

(၃)     ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား၏ စုေပါင္း ေဆာင္ရြက္တတ္မႈ စြမ္းရည္ကို ျမႇင့္တင္ရန္၊

(၄)     ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား၏ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ စိတ္ဓာတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစရန္၊

(၅)     ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား၏ အေတြးအေခၚစြမ္းရည္ ျမင့္မားလာေစရန္၊

(၆)     အရည္အေသြးျပည့္ဝေသာႏွလံုးလွဆရာဝန္မ်ား ေပၚထြက္လာေစရန္၊

(၇)     ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား၏ အရည္အေသြးကို ျမႇင့္တင္ျခင္းမွ တစ္ဆင့္ႏိုင္ငံေတာ္၏ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေစရန္တို႔ ျဖစ္ၾကေၾကာင္း ယင္းသမဂၢ၏ သတင္းႏွင့္ ျပန္ၾကားေရး ေကာ္မတီ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္ အရ သိရွိရသည္။

မတ္ ၁ဝ – ဗမာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (ျမင္း ၿခံခ႐ိုင္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ) ဖြဲ႕စည္းျခင္း တစ္ႏွစ္ျပည့္ ႏွစ္ပတ္လည္ အျဖစ္ ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲကို ျမင္းၿခံ ၿမိဳ႕တြင္ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္၊ မတ္ ၉ ရက္မွ ၁၁ ရက္အထိက်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ယင္းအခမ္းအနား သို႔ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား၊ ဗကသမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (ဗဟိုေကာ္မတီ)မွ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ဗကသမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္(အထက္ျမန္မာျပည္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ) အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ စိတ္ပါဝင္စားသူၿမိဳ႕ခံမ်ား၊ လူမႈကူညီေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး တကၠသိုလ္အက္ ဥပေဒႏွင့္ ေက်ာင္းသားထု လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ဆိုင္ရာမ်ား ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရွိရသည္။

မတ္ ၁၁ – မေကြးေဆးတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢက ေဆးမင္တံ စာေစာင္ကို ပထမဦးဆံုး အႀကိမ္ အျဖစ္ ထုတ္ေဝခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ဝ၆၂

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*