အုတ္တစ္ခ်ပ္သဲတစ္ပြင့္ — ဒီဇင္ဘာ ၆၊ ၂ဝ၁၂

ေက်းလက္ေန အေျခခံ ျပည္သူမ်ား လူေနမႈဆင္းရဲျခင္း ဒုကၡမွ ကင္းေဝးေစရန္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း မ်ား ကူညီရွာေဖြေပးရန္၊ လူေနမႈ စိတ္ဓာတ္ျမင့္မားေစရန္ အသိပညာ၊ အတတ္ပညာမ်ားကို သင္ၾကားေပး ၍ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးလိုျခင္းႏွင့္ ကူညီေျဖရွင္းေပးလို ေသာ စိတ္ဓာတ္ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းတည္ ေထာင္ထားသည့္ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဝန္ေဆာင္မႈအသင္း သည္ အထက္ပါလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္၍ အုတ္တစ္ခ်ပ္သဲတစ္ ပြင့္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအသင္း ကို ၁၉၉၇-၁၉၉၈ တြင္ စတင္ တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး လူမႈေရးလုပ္ငန္း မ်ားႏွင့္ ကာကြယ္ေဆးတိုက္ေကြ်း ျခင္း၊ အမ်ိဳးသမီးေရးရာအသင္းမ်ား ၏ အိမ္တြင္းမႈလုပ္ငန္းမ်ားကို လိုက္ လံ ၾကည့္႐ႈရာမွ စိတ္ပါဝင္စားမႈ ရွိလာ၍ တည္ေထာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း အသင္းဥကၠ႒ဦးခင္ေမာင္ ဝင္းက ေျပာၾကားသည္။

ေက်းလက္ေန အေျခခံျပည္သူ မ်ား၏ လူေနမႈဒုကၡမွ ကင္းေဝးေစ လိုသည့္ အသင္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္ အရ သင္တန္းမ်ားပို႔ခ်ေပးျခင္း၊ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား၏ က်န္းမာေရး ႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ကူညီေစာင့္ ေရွာက္ေပးျခင္း၊ မ်က္စိေဝဒနာသည္ မ်ားႏွင့္ ႏႈတ္ခမ္းကြဲေဝဒနာရွင္မ်ား ကို ခြဲစိတ္ကုသေပးျခင္း၊ ရပ္ကြက္  တြင္းရွိ မသန္စြမ္းသူမ်ားကို အေထာက္အကူျပဳပစၥည္းမ်ား ေပး အပ္လွဴဒါန္းျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

သင္တန္းမ်ားကိုပို႔ခ်ရာ၌ ရပ္ ကြက္ေက်းရြာအတြင္းရွိ အမ်ိဳးသမီး မ်ား အလုပ္အကိုင္ရရွိေစရန္ အသက္ ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာမ်ားျဖစ္ေသာ သစ္သီးအလွျပင္ျခင္း၊ အိမ္တြင္းမႈ အစားအေသာက္မုန္႔လုပ္ျခင္းတို႔ကို သင္ၾကားေပးသည္။ စက္ခ်ဳပ္သင္ တန္းႏွင့္ ဇာထိုးပန္းထိုးသင္တန္း၊ မ်က္ေတာင္တုလုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း သင္ၾကားေပးသည္။

အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား အေနျဖင့္ စက္ခ်ဳပ္သင္တန္းကဲ့သို႔ သင္တန္းၿပီးပါက သင္တန္းသူသည္  စက္ခ်ဳပ္ဆိုင္ဖြင့္လိုပါက အရင္းအႏွီး အနည္းငယ္ထုတ္ေခ်းျခင္း၊ ရပ္ ကြက္တြင္းရွိေခါင္းရြက္ေဈးသည္မ်ား (ဥပမာ ပဲျပဳတ္၊ ဖရဲသီးသည္မ်ား) ကို အတိုးႏႈန္းနည္းပါးစြာ အရင္း အႏွီးထုတ္ေခ်းျခင္း၊ ပညာေရးလုပ္ ငန္းမ်ားကိုေဆာင္ရြက္ရာ၌ ေက်ာင္း ေနအရြယ္ ပညာသင္ေၾကး မတတ္ ႏိုင္သည့္ ကေလးမ်ားကို စရိတ္ ေထာက္ပံ့ျခင္း၊ ၉ တန္း၊ ၁ဝ တန္း ညေနေက်ာင္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ ေပးျခင္း၊ မူႀကိဳေနကေလးထိန္း ဆရာျဖစ္သင္ တန္းဖြင့္လွစ္၍ ကေလးထိန္းေက်ာင္း မ်ား လိုက္လံဖြင့္လွစ္ ေပးျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္သည္။ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း သင္တန္းမ်ားကို ရန္ကုန္ႏွင့္ ေမာ္လ ၿမိဳင္(သံျဖဴဇရပ္)ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ဖြင့္လွစ္ သင္ၾကားေပးၿပီး က်န္းမာေရးေစာင့္ ေရွာက္မႈတြင္ မြန္ျပည္နယ္၌ သံျဖဴ ဇရပ္ဘိုးဘြားရိပ္သာကို ဖြင့္ထား ကာ အဘိုးအဘြားမ်ား၏ က်န္းမာေရး ႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္း ေစာင့္ေရွာက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ရန္ကုန္၌ လည္း ရပ္ကြက္တြင္းရွိအဘိုးအဘြား ၄ဝ ေက်ာ္တို႔ကို တနဂၤေႏြေန႔တိုင္း အိမ္တိုင္ရာေရာက္ ေဆးကုသေပး ျခင္းမ်ားကိုျပဳလုပ္သည့္ စီမံခ်က္ကို ဆရာဝန္၊ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ား ငွား၍ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း သိရ သည္။

အဘိုးအဘြားမ်ားကို အိမ္ အေရာက္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္ ေပးျခင္း စီမံခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အသင္းဥကၠ႒ဦးခင္ေမာင္ဝင္းက “အခ်ိဳ႕ အဘိုးအဘြားေတြက ဆရာ ဝန္အဖြဲ႕လာရင္ သူတို႔ေက်နပ္တယ္။ ေဆးကုတာမကုတာထား၊ သူတို႔ရဲ႕ အိမ္မွာေနရင္ အထီးက်န္ဆန္တဲ့ အခက္အခဲေတြကို စကားေျပာခ်င္ ေတာ့ ေဆးလာကုမယ့္အဖြဲ႕ေတြလာ ရင္သူတို႔ေပ်ာ္ၾကတယ္။ ဒီက်န္းမာ ေရးေစာင့္ေရွာက္မႈက အဓိကေတာ့ အဘိုးအဘြားေတြကို ႏွစ္သိမ့္ခ်င္တဲ့ သေဘာလည္း ပါ ပါတယ္”ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေက်းလက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဝန္ေဆာင္ မႈအသင္း၏ သင္တန္းမ်ားတြင္ ထူး ျခားသည့္ သင္တန္းတစ္ခုမွာ မ်က္ ေတာင္တုျပဳလုပ္ျခင္းသင္တန္းျဖစ္ သည္။ ကိုရီးယားႏိုင္ငံမွ လုပ္ငန္း ရွင္မ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စက္႐ံု လာေရာက္ဖြင့္လွစ္ၿပီး အမ်ိဳးသမီး မ်ား ဝင္ေငြတိုး အလုပ္အကိုင္ရရွိေစ ရန္ သင္ၾကားေပးေၾကာင္းသိရသည္။

မ်က္ေတာင္တုလုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္ သက္၍ ဦးခင္ေမာင္ဝင္းက “ဒီမ်က္ေတာင္တု လုပ္ငန္းကို ကြ်န္ေတာ္တို႔ သင္တန္းေတြမွာ သင္ၾကားေပး ၿပီး သင္တန္းသူေတြ တတ္ေျမာက္ သြားရင္ မ်က္ေတာင္တုျပဳလုပ္တဲ့ စက္႐ံုမွာ သြားလုပ္ရင္ မ်က္ေတာင္ တစ္စံုကို ၅ဝ က်ပ္ေပးပါတယ္။ တတ္ေျမာက္သြားတဲ့လူ အတြက္က မ်က္ေတာင္တစ္စံုလုပ္ရင္ ၁ဝ မိနစ္ ၾကာအခ်ိန္ေပးရပါတယ္။ ဒီသင္တန္း ကို တစ္လၾကာသင္ေပးေပမယ့္ သံုး ေလးရက္ဆိုရင္ တတ္ၾကပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အသင္း၏ ေငြေၾကးသံုးစြဲမႈ အေနျဖင့္ အလွဴရွင္မ်ား၏ လွဴဒါန္း ေငြမ်ား၊ (Embassy small grante program) သံ႐ံုးမွ အေသးစားေငြ ေၾကးေထာက္ပံ့မႈေတြကို ေလွ်ာက္ ထားၿပီး သံုးစြဲေၾကာင္း၊ စက္ခ်ဳပ္ သင္တန္း သင္ၾကားသည့္အခါ အပ္ ခ်ဳပ္စက္မ်ားကို ယခင္က သင္တန္း သူမ်ား သင္ၾကားခဲ့သည့္စက္မ်ားကို အရစ္က် ေငြေပးေခ်မႈစနစ္ျဖင့္ ေပးခဲ့ ေသာ္လည္း ယခုတြင္ အလွဴရွင္မ်ား က လွဴဒါန္းျခင္းေၾကာင့္ သင္တန္း သူမ်ား သင္ၾကားၿပီးသည္ႏွင့္ ယင္း တို႔ကို အပိုင္ေပးလိုက္ေၾကာင္း ဦးခင္ေမာင္ဝင္းက ေျပာသည္။

ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေရးအသင္းသည္ ရန္ကုန္၊ ပုလဲၿမိဳ႕ သစ္ရွိ ကာယရြာ၊ ေညာင္တုန္း၊ ဘိုကေလး၊ မႏၱေလးေတာင္ေျခ၊ ေမခလမ္း မိဘမဲ့ေက်ာင္းတို႔တြင္ မ်က္ေတာင္တုသင္တန္းဖြင့္လွစ္ေပး ၿပီး ယင္းလုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ စိတ္ပါဝင္စားသူ၊ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ လိုသူမ်ားႏွင့္ အဘိုးအဘြားမ်ားကို က်န္းမာေရး ဒါနျပဳလို သူမ်ား အေနျဖင့္ အမွတ္ ၁၄/၂ ဇင္ေယာ္လမ္း၊ ၁၄ ရပ္ကြက္၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ ဖုန္း-ဝ၁-၅၇၇၈၉၁၊ ဝ၉-၇၃ဝဝဝ၈၅၂ တို႔သို႔ ဆက္သြယ္ႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဝဝ၅

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

အ႐ုဏ္ဦး လူမႈကူညီေရး အသင္း

ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၇၊ ၂ဝ၁၃
ခေရမိသားစု ဒါနျပဳအဖြဲ႔

ခေရမိသားစု ဒါနျပဳအဖြဲ႔

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၂ဝ၊ ၂ဝ၁၃

ဘဝျမင့္မိုရ္

ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၂၊ ၂ဝ၁၂

အေမ့အရိပ္ နယ္စည္းမျခား ပညာဒါနေက်ာင္း

ရန္ကုန္၊ ႏိုဝင္ဘာ ၁၈၊ ၂ဝ၁၂

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*