စာေပလြတ္လပ္ခြင့္ ေတာင္းသံမ်ား တိုး၍သြားေသာအခါ

သို႔မဟုတ္ ကင္ေပတိုင္ႀကီး မလႈပ္ရွားေတာ့ေသာအခါ

စာမ်က္ႏွာမ်ားေပၚတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမ်ားကို

ဟိုေပၚသည္ေပၚပံုေတြ ေဖာ္ျပ႐ံုမက

သံဃာေတာ္ ဝတ္လစ္စားလစ္ ဓာတ္ပံုမ်ားပါ

ယူက်ံဳးမရစြာ ေတြ႕ျမင္လာရ

စာေပလြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ စာေပဝတ္လစ္စားလစ္ခြင့္ကိုမ်ား

မွားေတာင္းခဲ့ၾကေလသလား မသိႏိုင္

စာနယ္ဇင္းမ႑ိဳင္၏ ဦးေသွ်ာင္ေကာင္စီဝင္မ်ားကလည္း

ျပည္ထဲေရးေဘာလီေဘာဂိုးကို

အလဲလဲအကြဲကြဲ မကာကြယ္ႏိုင္ေတာ့သလား မေျပာတတ္

ေနာက္ဇာတ္တစ္မ်ိဳးက ေပၚျပန္ေသး

ေတြ႕မိေတြ႕ရာပံုကို ညဥ့္ငွက္အျဖစ္ သ႐ုပ္ေဖာ္

နစ္နာရွာသူအတြက္ နစ္နာေၾကးက

ေျဖရွင္းျခင္းသတင္းအတြက္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ပံုႏွိပ္သတဲ့

အံ့ၾသကုန္ႏိုင္ၾကပါေပ့။

 

ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးမွာလည္း

ျပည္ပမီဒီယာက လူမ်ိဳးတံုးသတ္ျဖတ္ျခင္းေဝါဟာရကို သံုးလာ

မၾကာေသးခင္က ရွင္းလင္းပြဲမွာ ၾကားရသည္က

အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္အတြင္း ထိုလူမ်ိဳးဦးေရကား

ငါးဆ တက္လာသျဖင့္ ဉာဏ္ခ်င့္ခ်ိန္ၾကပါရန္တဲ့

မွန္လိုက္သည့္ အေျဖ၊ ေျပလိုက္သည့္ စကား

စံုစမ္းေရးအဖြဲ႕၏ အစီရင္ခံစာအား

အျမန္ဖတ္ခ်င္လွပါဘိ

တိက်ေသာ အေျဖကို အေျခတည္ကာ

လိုအပ္မည့္ ေခ်ပမႈကို ျပဳႏိုင္ပါေစေၾကာင္း

ႏိုင္ငံသားအေပါင္းက ဆႏၵရွိပါ၏။

ပြင့္လင္းျမင္သာ ဘက္မလိုက္ၾကပါေလႏွင့္။

မွားလွ်င္ ဆဲရန္ ဝန္မေလးသကဲ့သို႔

မွန္လွ်င္လည္း လက္ခုပ္သံ တသဲသဲျဖစ္ေပလိမ့္။

တာဝန္ေက်ၾကပါခ်ိမ့္။

 

တိုင္းရင္းသားအသီးသီးကလည္း

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ဦးတည္ကာ ေဆြးေႏြးလာၾက

သို႔ပါေသာ္လည္း ပင္လံုညီလာခံႏွယ္

အားလံုးေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား

အမုန္းကင္းကင္း အာဃာတရွင္းရွင္းျဖင့္

မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္၊ ပခံုးခ်င္းဖက္၊ ေရႊလက္တြဲကာ

ႏိုင္ငံ့အေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေဆြးေႏြးႏိုင္မည့္

တိုင္းရင္းသားညီလာခံႀကီးကိုသာ ေမွ်ာ္ကိုး

တစ္ပြဲတိုး၊ တစ္ဖက္ရပ္ ညႇိႏႈိင္းမႈမ်ိဳး မလိုခ်င္

လက္သိပ္ထိုး၊ လက္ဝါးခ်င္း႐ိုက္ သေဘာတူမႈမ်ိဳး မလိုလား

ဖက္ဒရယ္စကား မဆိုပါဘဲႏွင့္

အပစ္အခတ္ရပ္ေရး၊ စီးပြားအတူ ပူးေပါင္းေရးမ်ားကို

ၾကားပြဲစားအားကိုးျဖင့္ ေရွ႕တန္းတင္

မီဒီယာခါးၾကားထိုးၿပီး မ်က္ႏွာပန္းလွေအာင္ ဆင္ၾကမည္ဆိုလွ်င္

ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုသည္မွာ

လမ္းေဘးထမင္းဆိုင္ဆိုင္းဘုတ္ဘဝအျဖစ္သာ

ငုတ္တုတ္မတ္တပ္ က်န္ရစ္ရမည့္ အေျခအေနမ်ိဳး ျဖစ္ေၾကာင္း

ႏိုင္ငံသားအေပါင္းက ေၾကညာေမာင္းခတ္ခ်င္မိ

သက္ဆိုင္သူေတြ သတိရွိၾကပါအံ့။

 

မည္သို႕ပင္ျဖစ္ေစ

ႏိုင္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္

စံမမီ ဝါဒျဖန္႔ မီဒီယာေဘးဆိုးမွ လြတ္မည္ျဖင့္ မႀကံေသးခိုက္

စံမရွိ ဝတ္လစ္စားလစ္ မီဒီယာအခ်ိဳ႕၏

အေရာင္းျမႇင့္တင္ေရးနည္းနာမ်ားေဘးဆိုးထဲ ေခ်ာ္က်၊

အခြင့္အေရးတန္းတူ ဖက္ဒရယ္မူကို ေမွ်ာ္သေလာက္

ေနာက္လိုက္ေကာင္းရွာသည့္ ျပည္ေထာင္စုစီမံကိန္းထဲ ေရာက္ရ၊

ကိုယ့္ဘာသာကိုယ္ တန္းတူညီမွ်ေရးကို မနည္းေျပာေနရဆဲတြင္

ျပည္ပက ႀကံဳရာ ျပႆနာအစ ဆြဲကာ

စတုတ္တိုက္ ေဝဖန္ျပစ္တင္ ခံရ၊

ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံသား ျဖစ္ရျခင္း၏ ရလဒ္မ်ားေပလားဟု

ရင္ဘတ္ထု ေမးလိုစိတ္မ်ား တဖြားဖြား ေပၚေပါက္ၾကျခင္းမွ

ျမန္မၾကာ ကင္းေဝးႏိုင္ၾကပါေစ။

ေျပာင္းဖူးရိုး

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*