ျမန္မာ့ေျမမွာ ကိုယ္စားျပဳစနစ္ေတြ ေခတ္စားလာပံုမ်ား

ေတာင္းပန္သည့္ အမႈကိုပင္ ကာယကံရွင္မ်ား မလို

ကိုယ္စားျပဳသူေတြႏွင့္ ေတာင္းပန္

ကိုယ္စားျပဳသူေတြႏွင့္ ခြင့္လႊတ္လာၾက

ေနာင္အခါက်လွ်င္ ေတာင္းပန္လႊတ္ေတာ္ပင္ ေခၚေလမလား မသိ

ႏိုင္ငံသားမ်ား သိလိုသည္က

သည္အမႈ၏ တာဝန္ရွိသူမ်ားစာရင္းသာ ျဖစ္

ကိုယ္စား ေတာင္းပန္သူက သမၼတမင္းပင္ ျဖစ္လင့္ကစား

ကိုယ္စား ခြင့္လႊတ္သူက စၾကာဝေတးမင္းပင္ ျဖစ္လင့္ကစား

တာဝန္ရွိသူ ကာယကံရွင္မ်ား၏ တာဝန္ရွိမႈမွာ ေက်ပ်က္မသြားႏိုင္

တရားေရးမ႑ိဳင္က ေဆာင္ရြက္ရမည့္အေရးအတြက္

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္က ကိုယ္စားေတာင္းပန္႐ံုျဖင့္ မေက်ပ်က္ေၾကာင္း

ေက်ညာေမာင္းခတ္ရမလိုလို

ကိုယ့္လူမ်ားကို စံုလံုးကန္း အကာအကြယ္ေပးမႈမ်ား မကုန္ခမ္းေသး

ႏိုင္ငံသားမ်ားအား သံသယေမးခြန္းထုတ္ခြင့္လည္း ဖန္တီးေပးတုန္း၊

ေတာင္းပန္စကားေနာက္က တာဝန္ယူမႈမွာလည္း

ကာယကံေျမာက္က်ဴးလြန္သူကို

ဥေပေဒအရ အေရးယူျခင္း မဟုတ္မူဘဲ

နစ္နာသူမ်ားအား ေဆးစာရိတ္ တာဝန္ယူျခင္း ျဖစ္လာရာ

ေလ်ာ္ေၾကးလိုလားေသာ လႈပ္ရွားသူမ်ားကလည္း

ေရငတ္တုန္း ေရတြင္းထဲက်သလို

နဂိုက အလွဴလိုလို ပံ့ပိုးထားသမွ်ကို

က်သင့္ေငြအျဖစ္ေျပာင္း ခပ္ရဲရဲ ေတာင္းဆိုလာၾက

ေရသန္႔ဖိုး၊ ေကာ္ေဇာဖိုး၊ မီးစက္ဖိုး ဘာဖိုးညာဖိုး

ေခါင္းစဥ္အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ခြင္ႀကံဳခ်င္ၾကတုန္း၊

မူေဟာင္းေတြ ေခတ္မတုန္းေသးပါတကား။

အံ့ၾသရပါ၏။

 

ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေရြးပြဲမ်ားမွာလည္း

ကိုယ္စားျပဳေရြးခ်ယ္ခံမ်ားကား

ေခတ္ေဟာင္းက လူေဟာင္းမ်ားသာ ျဖစ္ေနသတဲ့

ေအာက္ေျခက အေျပာင္းအလဲကို မခံစားရေသးဟု ဆိုေနၾကရာ

သင့္သူကို မဖိတ္ေခၚ၊ ေတာ္သူက ေခါင္းေရွာင္ႏွင့္

ေလ်ာ္သူေတြ ေနၿမဲစားၿမဲဖားၿမဲ ျဖစ္သြားေလသလား

သို႔တည္းမဟုတ္

ေအာက္ေျခမွာ မေျပာင္းခ်င္စိတ္မ်ား ရွိေနေလသလား

ေတြးစရာ ေမးစရာ ျဖစ္

မူမသစ္တသစ္ကို လူညစ္လက္ ျပန္အပ္ရန္သာ ဆႏၵရွိၾကေလသလား

ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ သေဘာ

အံ့ၾသရပါသည္။

 

စာေပ ကင္ေပတိုင္က ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ရပ္ထားခိုက္ ျပည္သူ႔ ဝန္ေဆာင္မႈ သတင္းစာမ်ားက

မာစတာ့ထံုးကို ႏွလံုးမူလာ

ဝါဒျဖန္႔ခ်ိေရး လမ္းစဥ္ကို ဆက္လက္ထိမ္းသိမ္း

ခုတ္ထစ္ ျဖတ္ေတာက္ လမ္းစဥ္ကို ဆက္လက္က်င့္သံုး

လက္စတံုး စိတ္ေတြ မိုးမႊန္ၾကပံုမ်ား

ေငြသားျဖင့္ လက္ခံထားသည့္ ေၾကာ္ျငာထဲက စာသားကိုပင္

မီဒီယာ၊ ႏိုင္ငံသားႏွင့္ လူထုေခါင္းေဆာင္ၾကား ရန္တိုက္ေပးမတတ္

ခုတ္ထစ္ျဖတ္ေတာက္ လက္စတံုးပစ္ၾက

ဆင္ေျခက “မလြတ္လပ္မႈ”တဲ့

ေစတနာက ဘာပါလိမ့္

ျပည္သူ႕ဝန္ေဆာင္မႈဟူသည့္ စကား၊ လားလားမွ် မထိုက္တန္

ျပည္သူ႔ ရန္ေထာင္မႈ ဘြဲ႕ထူးသာ ခံယူေပေရာ့

စိတ္ေလ်ာ့ကာ လက္တြဲေခၚလိုေသာ္လည္း

စာေပလြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ ျပည္သူ႕ဝန္ေဆာင္မႈ ပန္းတိုင္ကား

ႏိုင္ငံေတာ္ သတင္းစာမ်ားအတြက္ အေဝးဆံုး

အေဝးတကာ့ အေဝးဆံုးမွာ ရွိေန

နင္ခ်ည္းပင္ ႏြံနစ္ေနေပေရာ့ဟု ေျပာခ်င္စရာ

မူညစ္လူေဟာင္း ဝဲၾသဃကား

အလ်ားအနံအနက္ က်ယ္ဆဲပင္။

အံ့ၾသရပါသည္။

 

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ႏိုင္ငံသားမ်ား

မည္သည့္မ႑ိဳင္သားမ်ား၏ မတရားျပဳျခင္း

လြတ္လပ္စြာႏွင့္ မလြတ္လပ္စြာ အႏိုင္အထက္ျပဳျခင္း

စိတ္ေဟာင္းမူညစ္မ်ားကို မစြန္႔ႏိုင္ျခင္းမ်ားမွ

ကင္းေဝးႏိုင္ၾကပါေစ။

ေျပာင္းဖူးရိုး

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*