စီးပြားေရးသတင္း — ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၂၃၊ ၂၀၁၇

စံခ်ိန္တင္ ျမင့္တက္ခဲ့ေသာ ေငြေၾကးေဖာင္းပြႏႈန္းမ်ား လာမည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ ေလ်ာ့က်ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုပၼဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုပၼဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန DICA၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရး ေအဂ်င္စီ JICA၊ ျမန္မာသုေတသန အဖြဲ႕ MSR တုိ႔မွ သုေတသန ေကာက္ယူထားသည့္ အစီရင္ခံစာအရ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အစုိးရ၏ ေနာက္ဆုံး သက္တမ္း ၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြႏႈန္း ၇ ဒသမ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ခန္႔သာ ရွိေတာ့မည္ဟု သိရသည္။

ေငြေၾကး ေဖာင္းပြႏႈန္းမ်ားသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁ ေဒၚလာလွ်င္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၁၄၀၀ ေက်ာ္ ခန္႔အထိရွိခဲ့ၿပီး တစ္ႏွစ္လုံးပ်မ္းမွ် ၁၁ဒသမ ၄၅ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိခဲ့သည္။

ယခု ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ၉ ဒသမ ၈၄ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၂၀၁၈ တြင္ ၉ ဒသမ ၀၅ ရာခိုင္ႏႈန္းသာရွိေတာ့ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္။

ကုန္ထုတ္ လုပ္ႏိုင္စြမ္း ေလ်ာ့က်ျခင္းႏွင့္ ကမၻာ့ေဈးကြက္တြင္ အေမရိကန္ ေဒၚလာတန္ဖိုး ျမင့္မာျခင္း၊ ေငြေစ်းကစားျခငး္တုိ႔ေၾကာင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ ဒီဇင္ဘာလအထိ ျမန္မာေငြတန္ဖိုး က်ဆင္းမႈမ်ား စံခ်ိန္တင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံ ကုန္သည္ႀကီးမ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္ ဥကၠဌ ေဒါက္တာ ေမာင္ေမာင္ေလးက ေျပာသည္။

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

အခြန္အေကာက္ ဥပေဒၾကမ္း တင္သြင္း

အခြန္အေကာက္ ဥပေဒၾကမ္း တင္သြင္း

ေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃၊ ၂၀၁၇

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*