စီးပြားေရးသတင္း — မႏၲေလး၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၇၊ ၂ဝ၁၃
ျမဧရာ ေစ်းသေဘၤာေပၚတြင္ ေတြ႕ရစဥ္

ျမဧရာ ေစ်းသေဘၤာေပၚတြင္ ေတြ႕ရစဥ္

ျမဧရာ ေစ်းသေဘၤာ

ျမဧရာ ေစ်းသေဘၤာ

ေစ်းသေဘၤာ ဖ်က္သိမ္းမည့္ ကိစၥသည္ မွန္ကန္ေသာနည္းလမ္းျဖင့္ ဖ်က္သိမ္းျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ ႏိုင္ငံေတာ္ အက်ိဳးစီးပြားကုိ လ်စ္လ်ဴ႐ႈၿပီး ကိုယ့္က်ိဳးစီးပြား အတြက္ ဖ်က္သိမ္း ျခင္းသာျဖစ္သည္ဟု ေဖေဖာ္ဝါရီ ၇ ရက္၊ မြန္းလြဲ ၁ နာရီက မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ ဧရာဝတီဆိပ္ကမ္းသို႔ ဆိုက္ကပ္လာ သည့္ ျမဧရာေစ်း သေဘၤာ ပါ ေစ်းသူ ေစ်းသားမ်ားဘက္က တညီတၫြတ္တည္း ဆုိသည္။

ေစ်းသူေစ်းသားမ်ားကို ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္သည့္ ေနာက္ဆံုးခရီးစဥ္အျဖစ္ ဇန္နဝါရီ ၇ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ ထြက္ခြာ လာသည့္ ျမဧရာေစ်းသေဘၤာႀကီးသည္ ယေန႔ မြန္းလြဲပုိင္း က မႏၲေလးၿမိဳ႕ဆိပ္ကမ္း သို႔ ေရာက္ရွိ လာရာ ေစ်းတြဲေရယာဥ္ မ်ားေပၚတြင္ မွီတင္းေရာင္းဝယ္ေန ထိုင္ၾကေသာ ဆိုင္ခန္းပုိင္ရွင္မ်ားက ေစ်းသေဘၤာ ဖ်က္သိမ္းလိုက္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေက်နပ္မႈမရွိေၾကာင္း သိရသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျဖစ္ေစခ်င္တာ က ဒီေစ်းသေဘၤာႀကီး မဖ်က္သိမ္းေအာင္၊ ဒီအေပၚမွာရွိၾကတဲ့ေစ်းသည္ မိသားစု ေတြ ဘဝမပ်က္ရေအာင္ အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းနဲ႔ ႀကိဳးစား ေပးၾကပါ လို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္”ဟု ေစ်းသေဘၤာ ေစ်းသည္ တစ္ဦးျဖစ္သူ ကိုဟန္ေဌးက ဆိုသည္။

ျမဧရာေစ်းသေဘၤာေရယာဥ္ကို ၁၉၉၂ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁၆ ရက္က ႏုိင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲမ်ား၏ လမ္း ၫႊန္မႈျဖင့္ ဧရာဝတီျမစ္ေၾကာင္းတစ္ ေလွ်ာက္ရွိ ၿမိဳ႕ရြာမ်ားအတြက္ အဓိကထားၿပီး ကုန္စည္ စီးဆင္းမႈ မွန္ကန္ျမန္ ဆန္ေစေရးႏွင့္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈမ်ား ရရွိေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ရန္ကုန္-မႏၲေလး- ရန္ကုန္ အစုန္အဆန္ သြားအျဖစ္ ေစ်းသေဘၤာႏွင့္ ေစ်းတြဲေရယာဥ္ မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေစခဲ့သည္။

ေစ်းသေဘၤာ ဆိုက္ကပ္သည့္ ၿမိဳ႕မ်ားအေနျဖင့္ ၿမိဳ႕ရြာေဒသ စုစုေပါင္း ၂၅ ေနရာခန္႔ရွိၿပီး အဆုိပါ ၿမိဳ႕ရြာမ်ားသည္ လည္း ဆက္သြယ္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ရန္မလြယ္ ကူေသာေဒသမ်ား အထူးသျဖင့္ ကုန္းလမ္း ဆက္သြယ္မႈ ခက္ခဲေသာ ေဒသမ်ား အေနျဖင့္ ေရလမ္း တစ္ခုတည္း ျဖင့္သာ အားထားေနၾကရသည့္ၿမိဳ႕ ရြာမ်ား သာျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

ထုိသို႔ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ သြားလာရာတြင္ ရန္ကုန္-မႏၲေလး-ရန္ကုန္ အစုန္အဆန္ခရီးစဥ္တစ္ ေခါက္လွ်င္ ရက္ေပါင္းေျခာက္ ဆယ္ခန္႔ၾကာၿပီး တစ္ေခါက္လွ်င္ ဝင္ေငြသိန္းသံုးရာေက်ာ္ျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဘ႑ာေငြ ရွာေဖြေပးေနသည့္ ေစ်းသေဘၤာႀကီး တစ္စင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆုိပါသံုးစီးတြဲေစ်းသေဘၤာ ေရယာဥ္တြင္ ပင္မေရယာဥ္ေပၚ၌ ဆုိင္ခန္း ၂၄ ခန္းအပါအဝင္ ေဘး တြဲေရယာဥ္တစ္စီးစီ၌ ဆိုင္ခန္း ၁၈ ခန္းက်စီျဖင့္ ဆုိင္ခန္းေပါင္း ၆ဝ ပါရွိ ေၾကာင္း၊ တည္ခင္ေရာင္းခ်ေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ား အေနျဖင့္ အေျခခံ လူသံုးကုန္ အပါအဝင္ စားေသာက္ကုန္ ပစၥည္းမ်ား၊ စဥ့္အိုးေျမအုိးအစရွိ သည့္ အိမ္ေထာင္ပရိေဘာဂပစၥည္း မ်ားအျပင္ နိဗၺာန္ကုန္ပစၥည္းမ်ားျဖစ္ သည့္ ဘုရားဆင္းတုေတာ္မ်ား စသည္ ျဖင့္ပါရွိေၾကာင္း၊ ေစ်းသူေစ်းသား ဆိုင္ခန္းပုိင္ရွင္မ်ား အေနႏွင့္လည္း  ဌာနမွ သတ္မွတ္ထားသည့္ အခြန္ တန္ဆာခမ်ားကို ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္မရွိ ေပးေဆာင္လ်က္ရွိေၾကာင္း စသည္ ျဖင့္ ေစ်းသူေစ်းသားမ်ားဘက္က ဆုိသည္။

ယခုအခါတြင္ ဌာနဆိုင္ရာ အာဏာပုိင္မ်ားဘက္မွ အဆုိပါ ေစ်းသေဘၤာႀကီးကို လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အ႐ံႈးေပၚေနသည့္ အတြက္ဟုဆုိကာ အျခားေသာ ငွားရမ္း စနစ္ျဖင့္ ေျပာင္းလဲ လုပ္ကိုင္ရန္အတြက္ စီစဥ္ ထားရွိၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊  ထိုသို႔ ဖ်က္ သိမ္းေတာ့မည့္အေၾကာင္းကိုလည္း ၿပီးခဲ့သည့္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၃ ရက္ႏွင့္ ၂၅ ရက္တြင္ ျပည္ တြင္းေရေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေစ်းသူေစ်းသား မ်ားသို႔ အသိေပးၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ထုိကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕၌ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတစ္ခု ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ျပည္တြင္းေရေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရး ကုန္စည္ပို႔ေဆာင္ေရးဌာနမွ ဒုတိယ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ဦးသန္းေအာင္ က လက္ရွိေျပးဆြဲေနသည့္ တန္ဆာ စနစ္မွ ငွားရမ္းစနစ္သို႔ေျပာင္းလဲ မည့္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ ၿပီး သတင္းမီဒီယာသို႔ေျပာရာတြင္ အဆုိပါ သံုးစီးတြဲေစ်း သေဘၤာ ေရ ယာဥ္ကို ၂ဝဝ၃-၂ဝဝ၄ ခုႏွစ္ ဘ႑ာႏွစ္မွစတင္ၿပီး ျပည္သူလူထု သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးအတြက္ ႏိုင္ငံ ေတာ္မွ အ႐ံႈးခံေျပးဆြဲခဲ့ျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ယခုအခါတြင္ ယင္းတို႔ ဌာန အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ေထာက္ပံ့ မႈကုိ ဆက္လက္ မခံယူေတာ့ဘဲ ကုိယ့္ ေျခေထာက္ေပၚ ကုိယ္ရပ္တည္ရ ေတာ့မည္ျဖစ္သည့္အတြက္ ဝင္ေငြ ရွာရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဌာနတြင္း အ႐ံႈးမရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္ ရမည္ ျဖစ္သည့္အတြက္ အ႐ံႈးေပၚေနသည့္ ေစ်းသေဘၤာႀကီးကို အက်ိဳးအျမတ္ ရရွိႏိုင္ေစရန္အတြက္ ငွားရမ္းစနစ္ ျဖင့္ ေျပာင္း လဲေျပးဆြဲရန္ စီစဥ္ရ ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း စာရင္းဇယားမ်ား ႏွင့္တကြ ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

ေစ်းသူေစ်းသားမ်ားဘက္က ေျပာရာတြင္ ဌာနတာဝန္ရွိသူမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားအေနျဖင့္ မွန္ကန္ မႈမရွိေၾကာင္း အထူးသျဖင့္ ေစ်း သေဘၤာေပၚ တြင္ ေရာင္းခ်ေနသည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားမွာ အသင့္ခ်ဳပ္ၿပီး အဝတ္အထည္မ်ား၊ အလွကုန္ပစၥည္း မ်ား၊ စဥ့္ပစၥည္းမ်ား၊ ကေလးကစား စရာမ်ားႏွင့္ ေဒသ ထြက္ကုန္ မ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ေျမပဲယို၊ ဇီးယို၊ သနပ္ ခါးစသည့္ ကုန္ပစၥည္းအေသးအဖြဲ မ်ားသာျဖစ္ၿပီး ယင္းတို႔အေနျဖင့္ ေစ်းေရာင္းခ်ျခင္းထက္ ေစ်း သေဘၤာႀကီးေပၚတြင္ မွီခိုေနထိုင္ ျခင္းသာျဖစ္ပါသည္ဆုိေသာ တာဝန္ ရွိသူမ်ား၏ ရွင္းလင္းတင္ျပခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျပင္းအထန္ျငင္း ဆန္ ေၾကာင္း ဆိုသည္။

“ဒီရွင္းလင္းတင္ျပခ်က္မွာ ေရးထားတာ တစ္ဖက္သတ္ဆန္ လြန္းပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေရာင္း ခ်တဲ့အထဲမွာ အိမ္ေထာင္ပရိေဘာဂ ပစၥည္းေတြလည္းပါ,ပါတယ္။ ဘုရားပလႅင္ေတြနဲ႔ နိဗၺာန္ကုန္ေတြလည္း ပါတယ္။ ေစ်းသေဘၤာေပၚ အမွီျပဳၿပီး လုပ္ကိုင္စားေသာက္ေနရသူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကို ဖ်က္သိမ္း လုိက္မယ္ဆုိရင္ အမွီျပဳ လုပ္ကိုင္စား ေသာက္ေနသူေတြ ဒုကၡေရာက္ရမွာ ပါ”ဟု ဆိုင္ခန္း ပိုင္ရွင္တစ္ဦးက ဆုိျပန္သည္။ ““ေနာက္တစ္ခုက ကုန္မရလို႔ဌာနအေနနဲ႔ အ႐ံႈးေပၚ တယ္လို႔ လည္းေျပာတယ္။ ကုန္ရတယ္ မရဘူး ဆုိတာက သူတို႔ အေပၚမွာပဲ မူတည္တယ္။ ကုန္ရေအာင္ ရွာရမွာက သူတို႔အလုပ္ပါ” ဟု နိဗၺာန္ ကုန္ေရာင္းသည့္ ကိုေက်ာ္စိုးမင္းက မေက်မနပ္ ေျပာသည္။

ေစ်းသေဘၤာကို အမွီျပဳ လုပ္ ကိုင္စားေသာက္ေနရသည့္ ေစ်းသည္ မ်ားအေနျဖင့္ ေစ်းသေဘၤာဖ်က္သိမ္း လိုက္ပါက စားဝတ္ေနေရးအခက္ အခဲမ်ားအျပင္ လူမႈေရး၊ ပညာေရး မ်ားဘက္တြင္လည္း ထိခိုက္နစ္နာမႈ မ်ားရွိမည္ျဖစ္သျဖင့္ သေဘၤာဖ်က္ သိမ္းမည့္ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္ ေသာ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ တည္ ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးေကာ္မတီသို႔ တင္ျပ ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ဆက္လက္ ၍လည္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ တကြ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္စသည္ျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ အႀကီးအကဲမ်ားထံသို႔ အသနားခံစာ တင္သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေစ်းသူ ေစ်းသားမ်ားက ဆုိသည္။

ဖ်က္သိမ္းမည့္အေၾကာင္းအရာ ကိစၥသည္မွန္ကန္ေသာနည္းလမ္း ျဖင့္ ဖ်က္သိမ္းျခင္းမဟုတ္ဘဲ အျခား စီးပြားေရး သမားမ်ား၏ ႏုိင္ငံေတာ္ အက်ိဳးစီးပြားကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈၿပီး မိမိ တို႔၏ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြား အတြက္ ေစ်း သေဘၤာႀကီးဖ်က္သိမ္းရန္ အေျခခံ အေၾကာင္းရင္းတစ္ရပ္အျဖစ္ ေပၚလြင္ ေနေၾကာင္း ေစ်းသူေစ်းသားမ်ား၏ တင္ျပခ်က္အရ သိရသည္။

ဝဝ၉

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

အခြန္အေကာက္ ဥပေဒၾကမ္း တင္သြင္း

အခြန္အေကာက္ ဥပေဒၾကမ္း တင္သြင္း

ေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃၊ ၂၀၁၇

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*