ျပည္တြင္းသတင္း — ရန္ကုန္၊ မတ္ ၂၉၊ ၂ဝ၁၂

လာမည့္ဧၿပီ ၁ ရက္ေန႔တြင္က်င္းပမည့္ ၾကားျဖတ္​ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ ၿမိဳ႕နယ္၌ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ပါတီမ်ား၏  မဲဆြယ္ စည္း႐ံုးေရး အေျခအေနမ်ားႏွင့္ မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ သေဘာထားမ်ားကို ေတာင္ၫြန္႔ရထားရပ္ကြက္မွျပည္သူမ်ားက ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ မဲေပးခြင့္ရွိသည့္ ရပ္ကြက္ေပါင္း ၂ဝ ႏွင့္  မဲ႐ံု ၆၈ ႐ံု ရွိသည့္အနက္ ေတာင္ၫြန္႔ ရထားရပ္ကြက္တြင္ အေျခခံပညာ မူလတန္းေက်ာင္း အ.မ.က ၂၃ ၌ မဲ႐ံု ၂ ႐ံုထားရွိရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း၊ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးသည့္ ပါတီမ်ားအေနျဖင့္ ဆင္ေျခဖံုးရပ္ကြက္မ်ား အထိပါ လာေရာက္​ ေဟာေျပာ စည္း႐ံုးမႈမ်ားျပဳလုပ္လ်က္ ရွိေၾကာင္း၊ ယခင္ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္၊ ေရြး ေကာက္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ““အရင္ေရြးေကာက္ပြဲကေတာ့ ဦးသုေဝကို မဲေပးခဲ့တာေပါ့၊ အဲဒီတုန္းကေတာ့ NLD မွမပါတာ၊ အခုေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ပါလာၿပီဆိုေတာ့ NLD ကိုမဲေပးမွာပါ၊ အခု​  ေရြးေကာက္ပြဲက်ရင္ေတာ့ ပိုတိက်ရင္ေကာင္းတာေပါ့”” ဟုေတာင္ၫြန္႔ ရထားရပ္ကြက္ေန မဥမၼာမွ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ေတာင္ၫြန္႔ ရထားရပ္ကြက္ မီးရထား ဝန္ထမ္းအိမ္ရာေန မဲ႐ံု၌မဲထုတ္ ေပးေရးတာဝန္က်သူ တစ္ဦးကလည္း ““မဲဆြယ္တဲ့ ပါတီေတြအေနနဲ႔ေတာ့ သူ႔က႑နဲ႔သူ ေကာင္းပါတယ္၊ က်မတို႔ ကေလးေတြမွာ ပညာေရးအပိုင္းေတြ အရမ္းအားနည္းတယ္၊ ကေလးေတြကို ပညာေရးေကာင္းေအာင္ လုပ္ေပးဖို႔ အဓိကပါပဲ၊ မဲ႐ံုပညာေပးသင္တန္းေတြမွာလဲ တကယ္ေလ့လာထားပါတယ္”” ဟု ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။


၀၀၁

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Comments are closed.