စာအုပ္သံုးသပ္ခ်က္ — မတ္ ၁၅၊ ၂ဝ၁၃

ဥကၠ႒ႀကီးေမာ္၊ မင္းေက်ာ္စြာ၊ ေလာကသစ္စာေပ

၂ဝ၁၃၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ၊ စာမ်က္ႏွာ ၈ဝ၇၊ တန္ဖိုး ၆၈ဝဝ က်ပ္

မင္းေက်ာ္စြာ၏ ဥကၠ႒ႀကီးေမာ္ ကိုေလာကသစ္စာေပက ပထမအႀကိမ္ ထုတ္ေဝလိုက္သည္။ မူရင္းစာေရးသူ Dr. Zhisui Li ၏ The Private Life of Chairman Mao ကို ျပန္ဆိုထားျခင္း ျဖစ္သည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၅ဝ ခန္႔ အတြင္း ျမန္မာစာေပ ရပ္ဝန္းတြင္ ႏိုင္ငံေရးစာေပ အမ်ိဳးအစားတစ္ခု ကြယ္ ေပ်ာက္ေန ခဲ့ဖူးသည္။ အထိုက္အေလ်ာက္ လြတ္လပ္ခြင့္ ရလာအၿပီးတြင္မူ စာေပအမ်ိဳးအစား စံုလင္စြာ ထြက္ရွိ လာၾကသည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။ ဤအထဲတြင္ ဥကၠ႒ႀကီးေမာ္လည္း အပါအဝင္ျဖစ္သည္။

မူရင္းစာေရးသူ Dr. Zhisui Li မွာ တ႐ုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဥကၠ႒ႀကီး ေမာ္စီတုန္း၏ ကိုယ္ေရး ဆရာဝန္ျဖစ္ၿပီး ေမာ္စီတုန္းထံတြင္ ၂၂ ႏွစ္တိုင္ ၁ဝ၇၆၊ ေမာ္ကြယ္လြန္သည္အထိ အနီးကပ္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူ တစ္ဦး လည္း ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္ပညာတတ္ ေဆးပညာ မိသားစုမ်ိဳး႐ိုးမွ ဆင္းသက္ လာေသာ စာေရးသူ၏ ဘဝျဖတ္ သန္းမႈ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ဟုလည္း ဆိုႏိုင္သည္။

ဩစေၾတးလ်တြင္ သေဘၤာဆရာဝန္ အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေနရာမွ တ႐ုတ္ ျပည္သူ႔သမၼတ ႏိုင္ငံ ထူေထာင္ေသာ အခါ ႏိုင္ငံအတြက္ က်ရာတာဝန္ ထမ္းေဆာင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ မိခင္ တိုင္းျပည္သို႔ ျပန္လာခဲ့ေသာ ေဒါက္တာလီ၊ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ တာဝန္ေပးခ်က္ အတိုင္း တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရင္း ဗဟိုအတြင္းစည္း သို႔ ေရာက္ရွိၿပီး ဥကၠ႒ႀကီး ေမာ္၏ ကိုယ္ေရးဆရာဝန္ ျဖစ္လာခဲ့ေသာ ေဒါက္တာလီ၊ ေမာ္ ႏွင့္ အနီးကပ္ဆံုး ကာလၾကာရွည္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ရၿပီး ကမၻာ့ႏိုင္ငံေရး စင္ျမင့္ပံုရိပ္ႏွင့္ ကြဲျပားျခားနားေသာ ေမာ္၏ ကန္႔လန္႔ကာ ေနာက္ကြယ္မွ အတြင္းေရး မ်ားကို ၾကံဳေတြ႕ရသူ ေဒါက္တာလီ ဟူသည့္ စာေရးသူ၏ ဘဝ တစ္စိတ္ တစ္ပိုင္းႏွင့္ ျပည္သူ႔ မ်က္ကြယ္ရာမွ အာဏာကို ဆုပ္ကိုင္ထားသူ လူတစ္စု၏ အေၾကာင္းကို မွတ္တမ္း တင္ထားျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

ေမာ္စီတုန္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ စပ္ဆိုင္ေသာ စာအုပ္စာတမ္းမ်ားစြာ ထြက္ရွိခဲ့ဖူးသည္။ ဤစာအုပ္ မ်ားတြင္ ေက်ာင္းဆရာေလးဘဝမွ ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီဝင္ ျဖစ္လာေသာ ေမာ္၊ ခရီးရွည္ခ်ီတက္ပြဲက ေမာ္၊ မဟာခုန္ပ်ံေက်ာ္လႊားေရး ကာလကေမာ္၊ တိန္႔အင္မင္ ရင္ျပင္ထက္မွ စီးမိုး ၾကည့္႐ႈေနေသာေမာ္၊ ေခတ္သစ္တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကို တစ္စုတစ္စည္းတည္း ထူေထာင္ႏိုင္ခဲ့ေသာ ေမာ္ စသည္ျဖင့္ ေမာ္၏ႀကီးျမတ္ျခင္း၊ ေကာင္းျမတ္ျခင္း၊ ၾကည္ညိဳဖြယ္ျဖစ္ျခင္း စသည္တို႔ ျပည့္ႏွက္ေနသည္။ တစ္ေခတ္တစ္ခါက အယူအဆအခ်ိဳ႕ ကိုင္စြဲသူတို႔၏ စံနမူနာပံုရိပ္တစ္ခုျဖစ္ ခဲ့ေသာ ေမာ္သည္ ယခုစာအုပ္တြင္းက ေမာ္ႏွင့္ကြဲျပားေနသည္။

ေမာ္၏အေမွာင္ပိုင္းႏွင့္ပတ္သက္ ၍ ေရးသားေသာစာအုပ္မ်ားအနက္ ဤစာအုပ္မွာ ထိပ္တန္းက ပါဝင္ေသာ စာအုပ္တစ္အုပ္ လည္းျဖစ္သည္။ ေဒါက္တာလီ၏ ေမာ္သည္ အမ်ား ျပည္သူျမင္ကြင္းသို႔ ကန္႔သတ္ထုတ္ျပ ေသာ ေမာ္ႏွင့္ ကြဲလြဲသည္။ ဤ အေမွာင္ျခမ္းတြင္ ေမာ္သည္ သာမန္ လူသားတစ္ဦးျဖစ္ေနသည္။ ႏိုင္ငံတစ္ ႏိုင္ငံ၏ အၾကြင္းမဲ့ အာဏာကို ဆုပ္ကိုင္ထားသူပီပီ၊ အာဏာရွင္ပီပီ၊ အမွားအယြင္းႏွင့္ မသန္႔စင္မႈမ်ားကို သာယာတတ္ေသာ လူသားပီပီ အားနည္းခ်က္ေပါင္း မ်ားစြာ ျပည့္ႏွက္ေန သည္။ ေမာ္၏အာဏာကို ယစ္မူးခ်ဳပ္ ကိုင္လိုျခင္း၊ စိတ္ေဝဒနာ၊ မိုက္႐ူးရဲ စြန္႔စားခန္းမ်ားႏွစ္သက္ျခင္း၊ အိမ္ ေထာင္ေရးႏွင့္လိင္အေပ်ာ္အပါး ႐ႈပ္ေထြးျခင္း၊ ျပည္သူတို႔အေပၚ အယူဝါဒ၏ စမ္းသပ္ခံအသြင္ သေဘာထားျခင္း စသည္တို႔ကို ေဒါက္တာလီၾကံဳေတြ႕ ခဲ့ရသည္။ စာေရးသူေဒါက္တာလီက လည္း ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးအေပၚ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးျခင္း တစ္ဝက္၊ စက္ဆုပ္ အံ့ဩျခင္း တစ္ဝက္ျဖင့္ ပြင့္လင္းစြာ မွတ္တမ္း တင္ထားခဲ့သည္။ မျမင္ဝံ့ ေဆးဆရာေဒါက္တာလီ၏ မွတ္တမ္း ေၾကာင့္ ဤစာအုပ္ပါေမာ္မွာ တစ္မူ ထူးျခားေသာ စ႐ိုက္သစ္ျဖင့္လႈပ္ရွား ေနခဲ့သည္။

ေမာ္သာမက ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ အတြင္းစည္း၊ ေမာ္ႏွင့္အနီးကပ္ဆံုး ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ဖံုးကြယ္ထားေသာ စ႐ိုက္မွန္မ်ားကို လည္း စာေရးသူက မွတ္တမ္းျပဳ ထားသည္။ တ႐ုတ္ျပည္သူတို႔၏ အမ်ားစု ေသာ ဆင္းရဲသား လယ္သမားတို႔က ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႀကီးစြာျဖင့္ အားထားေန ၾကခ်ိန္တြင္ အထက္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္ မ်ား၏ ဥာဏ္ပညာခ်ိဳ႕တဲ့မႈ တို႔ေၾကာင့္ အစမ္းသပ္ခံျဖစ္ရရွာေသာ ျပည္သူမ်ား၏ ပံုရိပ္သည္လည္း စာအုပ္၏ေနရာ အႏွံ႔တြင္ေပၚလြင္ေနသည္။ တစ္ကမၻာ လံုးက စံနမူနာ ထားခဲ့ၾကေသာ ေတာ္လွန္ေရးႀကီး တစ္ခုေနာက္ကြယ္က ျပည္သူတို႔၏ ဘဝမွန္ကိုလည္း ဤ စာအုပ္တြင္ ေတြ႕ႏိုင္သည္။

ေမာ္၏အေမွာင္ပိုင္းမ်ားၾကားက တစ္ခ်က္တစ္ခ်က္ လင္းပြင့္လာေသာ ေကာင္းကြက္အခ်ိဳ႕ကိုလည္း မွ်တစြာ မွတ္တမ္းျပဳထားသည္။ အာဏာရွင္ တစ္ဦးျဖစ္လာသည့္ အခါ ေတာ္လွန္ ေရးကာလ အတြင္းက ရပ္တည္ခ်က္မ်ား၊ ပဋိညာဥ္မ်ား စသည္တို႔ကို ေခ်ာင္ထိုး၍ ယစ္မူးဖြယ္အာဏာ၏အရသာ ကို ခံစားသည့္ ေမာ္၏ ပံုရိပ္မ်ား မွာကား ပိုထင္ရွားသည္။ အယူဝါဒတစ္ခု ေအာက္သို႔ ဇြတ္အတင္း ဖိႏွိပ္ပံုသြင္းယူကာ ပြင့္လင္းက်ယ္ျပန္႔သည့္ စိတ္ထားႏွင့္ ေျမာ္ျမင္ဥာဏ္မဲ့သည့္ အာဏာရွင္ စိတ္ဓာတ္၏ ဆိုးက်ိဳးကို ဤစာအုပ္တြင္ ေတြ႕သိႏိုင္မည္လည္း ျဖစ္သည္။

ေမာ္၏ အႏုပညာစိတ္၊ ေမာ္၏ ဇနီး၊ ေမာ္၏ ခ်စ္သူမ်ား၊ ေမာ္၏ ပါတီပြဲမ်ား၊ ေမာ္၏ စြန္႔စားလိုစိတ္၊ ေမာ္၏ အာဏာရွင္စိတ္၊ ေမာ္၏ အေကာက္ၾကံမႈမ်ား၊ ေမာ္၏ စီမံကိန္းမ်ား၊ ေမာ္၏ က်န္းမာေရး စသည့္ ေမာ္အသစ္ကို ပံုေဖာ္ရင္း ေခတ္တစ္ေခတ္၏ ပဲ့တင္ဂယက္မ်ားကိုလည္း ခ်ဥ္းကပ္သံုးသပ္ထားသည္။ အာဏာရွင္တစ္ဦး၏ လက္ေအာက္မွ ျပည္သူတို႔၏ ဘဝမ်ား စြာကိုလည္း ကိုယ္ေတြ႕ျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္ ပံုေဖာ္ထားသည္။ တစ္တိုင္းျပည္ လံုး အတိဒုကၡေရာက္ေနစဥ္တြင္ အာဏာ ကိုသာ မက္ေမာ၍ ေျခပုန္းခုတ္ အခြင့္ထူးခံစားေနၾကပံုမ်ားမွာ ႏိႈင္းယွဥ္ ခံစားဖြယ္ျဖစ္သည္။

ေမာ္မွာ အယူဝါဒေရးရာႏွင့္ သမိုင္းတြင္ ႏွံ႔စပ္ကြ်မ္းက်င္သူ တစ္ဦး ျဖစ္ေၾကာင္း စာအုပ္တြင္ဆိုထားၿပီး သာမန္ ေကာင္းကြက္မ်ား မည္မွ်ပင္ ရွိသည္ဆိုေစကာမူ သမိုင္းကို လိုရာဆြဲ၍ အာဏာရွင္စိတ္ဓာတ္အျပဳအမူမွာ ကား ေမာ္၏ အႀကီးမားဆံုး အားနည္းခ်က္ျဖစ္သည္ဟု ယူဆသည္။ စာအုပ္တြင္ ေမာ္၏ အေမွာင္ပိုင္းမ်ားအား ဦးစားေပးေဖာ္ျပ ထားသည္ဟု ဆိုႏိုင္စရာ ရွိေသာ္လည္း မွ်တေသာျဖစ္ရပ္ မွန္မ်ားအတြက္ ဤစာအုပ္မ်ိဳး လိုအပ္ သည္မွာလည္း အမွန္ျဖစ္သည္။

တန္ဆာဆင္မႈမပါ ႐ိုးရွင္းစြာ မွတ္တမ္းတင္ထားသည့္စာအုပ္ျဖစ္ ေသာ္လည္း အဓိကဇာတ္ေကာင္ျဖစ္ သူ၏ စ႐ိုက္ရွင္ေၾကာင့္ စြဲၿငိဖြယ္ျဖစ္ သည္။ ဘာသာျပန္ဆိုသူ မင္းေက်ာ္စြာ၏ ရွင္းလင္း သြက္လတ္ေသာ ျပန္ဆိုမႈကလည္း ဆြဲေဆာင္ထားႏိုင္သည္။ ထုတ္ေဝသူကလည္း ဤစာအုပ္ကို သင္မသိတဲ့ေမာ္ဟု ထိထိေရာက္ ေရာက္ၫႊန္း ဆိုထားသည္။

ႏိုင္ငံေရး စာေပေလ့လာသူမ်ား၊ ေမာ္ကို စိတ္ဝင္စားၾကသူမ်ား၊ ဘာသာျပန္ လက္ရာေကာင္း ႏွစ္သက္သူ မ်ား၏ စာအုပ္စင္တြင္ ရွိသင့္ေသာ စာအုပ္ေကာင္း တစ္အုပ္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ေတာ္ပင္ေတာ္ေသာ္လည္း အႏၱရာယ္ႀကီး သည့္ ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦး၏ အေၾကာင္းလည္းျဖစ္သည္။

“က်ဳပ္တို႔ရဲ႕ႀကီးျမတ္တဲ့ ၁ဝ၅၈-၅ဝ-၆ဝ လုပ္ငန္းေတြရဲ႕ ေနာက္ပိုင္းမွာ လူေတြဟာ ကိုယ္ အေလးခ်ိန္ ေလ်ာ့သြား တယ္။ ကြ်ဲ၊ ႏြား ေတြလည္း အေလးခ်ိန္ ေလ်ာ့ သြားတယ္။ လယ္ေျမေတြေတာင္ အေလးခ်ိန္ ေလ်ာ့သြားတယ္။ ေနာက္ထပ္ ႀကီးျမတ္တဲ့လုပ္ငန္းေတြ ထပ္မလုပ္ၾကပါ စို႔နဲ႔” ဟု ေျပာသည္။ (စာ-၅၂ဝ)

ဝဏၰလင္း

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၁)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*