ျပည္တြင္းသတင္း — ရန္ကုန္၊ ၾသဂုတ္ ၃၁ရက္၊ ၂ဝ၁၂

၁၉၈၈-ခုႏွစ္ ဒီမိုကေရစီ အေရးေတာ္ပံုႀကီး ၿဖစ္ပြားၿပီး ေနာက္ပိုင္း ၿပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသို႕ထြက္ခြါ သြားခဲ့ႀကသည့္ ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားသူမ်ား၊ ပါတီ အဖြဲ႕အစည္း ဝင္မ်ား၊ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား၊ လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲအစည္းမ်ား အၿပင္ အေႀကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေႀကာင့္ ၿပည္ပသို႕ ထြက္ခြာသူမ်ား အေနႏွင့္ အမိၿမန္မာၿပည္သို႔ ၿပန္လာလိုသူမ်ားအား ႏိုင္ငံေတာ္မွ စီစစ္ၿပီး စနစ္တက် ၿပန္လည္လက္ခံမည္ ဆိုသည့္အတြက္ ၿပည္ပသို႕ သြားေရာက္ ေနထိုင္သူမ်ား မိသားစုထံသို႔ ၿပန္လည္ ေရာက္ရွိ လာႀကေတာ့မည္ ၿဖစ္သည္။

ျမန္မာျပည္သို႔ ေခတၱ ေရာက္ရွိလာသည့္ ဦးညိဳအုန္းျမင့္၊ ေဒါက္တာ ေသာင္းထြန္း၊ ေဒါက္တာ ႏိုင္ေအာင္

ျမန္မာျပည္သို႔ ေခတၱ ေရာက္ရွိလာသည့္ ဦးညိဳအုန္းျမင့္၊ ေဒါက္တာ ေသာင္းထြန္း၊ ေဒါက္တာ ႏိုင္ေအာင္

ေဒါက္တာ ႏိုင္ေအာင္မွ သတင္း မီဒီယာမ်ားအား ခရီးစဥ္ႏွင့္ ပတ္သတ္၍ ရွင္းလင္းစဥ္

ေဒါက္တာ ႏိုင္ေအာင္မွ သတင္း မီဒီယာမ်ားအား ခရီးစဥ္ႏွင့္ ပတ္သတ္၍ ရွင္းလင္းစဥ္

၈၈ ဒီမိုကေရစီ အေရးေတာ္ပံုႀကီးတြင္ ပါဝင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ၿပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသို႔ သြားေရာက္ ေနထိုင္ ၾကသည့္ ေဒါက္တာ ႏိုင္ေအာင္ (ABSDF) ၿမန္မာႏိုင္ငံ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ တပ္ဦး၊ ေဒါက္တာ ေသာင္းထြန္း (အေဝးေရာက္ ညြန္႕ေပါင္းအစိုးရ အဖြဲဝင္ေဟာင္း)၊ ဦးညိဳအုန္းၿမင့္ စသည့္ ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားသူ သံုးဦးတို႕သည္ ၂ဝ၁၂ခု ႀသဂုတ္လ ၃၁ရက္ေန႕ မြန္းလြဲပိုင္းက ထိုင္းေလေႀကာင္းခရီးၿဖင့္ ရန္ကုန္ အၿပည္ၿ႔ပည္ဆိုင္ရာ မဂၤလာဒံု ေလဆိပ္ သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ႀကသည္။ ခရီးစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သတင္းမီဒီယာ မ်ားအား ေဒါက္တာ ႏိုင္ေအာင္မွ ေၿပာႀကားရာတြင္ မိမိတို႔ေရာက္လာသည့္ လူမ်ားအားလံုးသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အက်ိဳးေဆာင္မ်ား၏ စီစဥ္ေပးမႈႏွင့္ လာေရာက္ၿခင္း ၿဖစ္ေၾကာင္း၊ အစိုးရ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ေတြ႕သင့္ ေတြ႕ထိုက္ သည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အဖြဲအစည္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရန္ အတြက္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရး ေလ့လာသူမ်ား အၿဖစ္ လာေရာက္ၿခင္း ၿဖစ္ေႀကာင္း၊ မိမိတို႕အေနၿဖင့္ ယခုလို လာေရာက္ၿခင္းသည္ တစ္ဦးခ်င္း တစ္သီးပုဂၢလ ဖိတ္ႀကားခံရၿခင္း ေႀကာင့္ လာေရာက္ၿခင္း ၿဖစ္သည့္အတြက္ မိမိတို႕ ပါဝင္ပတ္သက္ခဲ့သည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ဒီမိုကေရစီ အေရး၊ အမ်ိဳးသား ၿပန္လည္သင့္ၿမတ္ေရး အၿမင္မ်ား သေဘာထားမ်ားကို ေဆြးေႏြးသြားမည္ ၿဖစ္ေႀကာင္း စသည့္ ခရီးစဥ္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ရွင္းလင္းခဲ့သည္၊၊

ဝ၃၂

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*