ေခါင္းႀကီးသတင္း — ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၅၊ ၂ဝ၁၃
ေနာ္ေဝႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္မည့္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္

ေနာ္ေဝႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္မည့္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမုိကေရစီအသြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရာ၌ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္ အေနျဖင့္ မိမိႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ စီးပြားေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ပိုမိုဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္လာေစရန္ အတြက္ ေနာ္ေဝ အစိုးရ၏ ဖိတ္ေခၚမႈအရ ယခုလာမည့္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၅ ရက္မွ ၂၈ ရက္အထိ ၄ ရက္ တိုင္ ေအာင္ အဆိုပါ ႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ လည္ပတ္ရင္း လုပ္ငန္း ကိစၥရပ္မ်ားကုိလည္း သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူ မ်ားႏွင့္ ညိႇႏိႈင္း ေဆြးေႏြးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ကုိယ္တိုင္ ေနာ္ေဝႏိုင္ငံသုိ႔ သြားေရာက္မည့္ ကိစၥႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ “ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ သိရသေလာက္ ဆိုရင္ေတာ့ သမၼတႀကီးက ပထမဆံုးအခ်က္ အေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေပၚမွာ တင္ရွိေနတဲ့ ေႂကြးၿမီ ေနာ္ေဝ ခ႐ိုနာ ၁.၂ မီလီလ်ံ၊ ျမန္မာေငြနဲ႔ တြက္မယ္ဆုိရင္ ေဒၚလာသန္း ၅၃၄ သန္းေက်ာ္ ေလာက္ကုိ လံုးလံုး လ်ားလ်ားႀကီး မၾကာတဲ့ ဒီရက္ပိုင္း အတြင္းမွာပဲ ေလွ်ာ္ပစ္လုိက္တာ ရွိပါတယ္။ အဲဒီလို ေႂကြးၿမီကို ေလွ်ာ္ပစ္ လိုက္တာလည္းပဲ ေနာ္ေဝႏိုင္ငံရဲ႕ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲ ႏုိင္ငံေတြ အေပၚမွာ တည္ရွိတဲ့ ေႂကြးၿမီေတြထဲမွာဆုိရင္ ေလ်ာ္ပစ္တဲ့ သမိုင္းမွာ အမ်ားဆံုး ပမာဏ လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအေပၚမွာလည္း သမၼတႀကီးက  ေနာ္ေဝ အစိုးရနဲ႔ အာဏာပုိင္ အဖြဲ႕အစည္းေတြ ကို ေတြ႕ၿပီး ေက်းဇူး တင္ စကားေျပာခ်င္တဲ့ လကၡဏာ တစ္ခု အပါအဝင္ေပါ့” ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ ကမၻာ့လြတ္လပ္ေရး ရန္ပံုေငြ အဖြဲ႕မွ အဖြဲ႕ဝင္ ဦးေက်ာ္သြင္က ေဖေဖာ္ဝါရီ ၅ ရက္တြင္ ျမန္မာအင္ဒီပဲန္ဒင့္ သို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဆက္လက္ၿပီး ဦးေက်ာ္သြင္က “အခု သြားေရာက္လည္ပတ္တဲ့ ခရီးစဥ္အတြင္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ သမၼတႀကီး အေနနဲ႔က ေနာ္ေဝ ဘုရင္နဲ႔ အစိုးရအဖြဲ႕ေတြ အျပင္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ေတြနဲ႔လည္း ေတြ႕ဆံုမယ္ ဆုိတာကုိ သိရပါတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့လည္း ေနာ္ေဝမွာရွိေနတဲ့ ဆက္သြယ္ေရး နည္းပညာ ကုမၸဏီေတြကို အေသးစိတ္ ေလ့လာ ၾကည့္႐ႈမယ္။  ဒါ့အျပင္ အျခားေသာ ေရနံကုမၸဏီေတြ အပါအဝင္ ကုမၸဏီေပါင္း မ်ားစြာနဲ႔ ေတြ႕ဆံုမယ္ ဆုိတာ လည္း ေနာ္ေဝမွာ ထုတ္ေဝ တဲ့ ေနာ္ေဝႏိုင္ငံ ဒီေဂ် သတင္းစာကေန ေျပာျပသြားပါတယ္” ဟု ဆုိသည္။

ေနာ္ေဝႏိုင္ငံမွ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ကိစၥရပ္မ်ားကုိ အထူးဂ႐ုျပဳ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း “အဓိကေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ကုိ ေနာ္ေဝႏိုင္ငံ ကေနၿပီးေတာ့ ႏိုဘယ္ဆု ေပးတယ္။ ႏိုဘယ္ဆု ေပး ၿပီးေတာ့ ႏိုဘယ္ဆုရွင္ အျဖစ္နဲ႔ ေၾကညာ ၿပီးတဲ့ အခ်ိန္ကေန စၿပီးေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ ကုိလည္း ေနာ္ေဝႏိုင္ငံမွာ ရွိတဲ့ အခ်ဳိ႕ေသာ ေက်ာင္းသံုးျပ႒ာန္း စာအုပ္ေတြမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေၾကာင္းေတြကို ထည့္သြင္း ၿပီးေတာ့ ေရးသား  ေဖာ္ျပဂုဏ္ျပဳတာေတြ ရွိပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေပၚမွာ ေနာ္ေဝႏိုင္ငံ က ဟိုးေရွးကတည္း က ေတာက္ေလွ်ာက္ ကူညီခဲ့တယ္။ လူသားခ်င္း စာနာတဲ့ ေထာက္ပံ့မႈေတြ၊ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕ေတြနဲ႔ ဗမာ အစိုးရေတြၾကားမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ႏိုင္ေရးနဲ႔ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး ဆိုင္ရာ ႏုိင္ငံေရး ျပင္ဆင္မႈေတြမွာလည္း ကူညီေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ အေျခအေနေတြ ဒါေတြ အားလံုးနဲ႔ နည္းတူ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏုိဘယ္ ဆုရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေပၚမွာ ေနာ္ေဝ ႏိုင္ငံသားေတြက ခ်စ္ခင္ေလးစား ျမတ္ႏိုးၾကတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ လည္း ျဖစ္တယ္လုိ႔ ယုံၾကည္ပါတယ္” ဟု ယင္း၏ အျမင္မ်ားကို သံုးသပ္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ေနာ္ေဝႏိုင္ငံမွ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးေနျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆက္လက္ ေျပာၾကား ရာ၌ ေနာ္ေဝႏိုင္ငံ၏ Contribution အရ တက္ေရာက္ လာသည့္ အစိုးရမ်ား အေနျဖင့္ ကမၻာ့အတြင္း၌ ရွိေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏိုင္ငံမ်ားအေပၚ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပုိမုိဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ လာေစရန္ လည္းေကာင္း၊ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား ပုိမိုရရွိလာေစရန္အတြက္ လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံျခားေရး မူဝါဒတြင္ ထည့္သြင္း ကာ ေတာက္ေလွ်ာက္ အကူအညီေပးေနခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုအခါ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အတြက္ အကူအညီမ်ား လိုအပ္ေနသည္ မွာလည္း အားလံုး သိရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆုိပါ ကိစၥရပ္မ်ားကို ၿခံဳငံုသံုးသပ္ ေျပာရမည္ ဆုိပါက ေနာ္ေဝႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားမ်ား အေနျဖင့္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ဒီမုိကေရစီ ရရွိေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကသည့္ ၈၈ မ်ဳိးဆက္မ်ား သာမက ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူ ရဟန္းရွင္လူမ်ား အပါအဝင္ တစ္တိုင္းျပည္လံုး၌ ရွိေသာ ဒီမုိကေရစီကို လုိလားေတာင့္တ ငတ္မြတ္ေနၾကသည့္ ျပည္သူမ်ားအား အကူအညီ ေပးေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔အျပင္ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အမွန္တကယ္ ရမွသာလွ်င္ တိုင္းျပည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မည္ ျဖစ္သျဖင့္ ကမၻာေပၚတြင္ ရွိေသာ အျခား ႏိုင္ငံမ်ား အားလံုးကိုလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အလားတူ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းမွာလည္း ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရေစရန္ တစ္ေထာင့္ တစ္ေနရာမွ ပါဝင္ အကူအညီေပး ေဆာင္ ရြက္ေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ ကမၻာ့ လြတ္လပ္ေရး ရန္ပံုေငြ အဖြဲ႕မွ အဖြဲ႕ဝင္ ဦးေက်ာ္သြင္က ေျပာ ၾကားခဲ့သည္။

ဆက္လက္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမုိကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေနသည့္အေပၚ ဦးေက်ာ္သြင္က “ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အတြက္ အဓိက ေဆာင္ရြက္ေပးေနတဲ့ ဗဟုိ အတြင္းမွာ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ တစ္ေယာက္လည္း အပါအဝင္ျဖစ္တဲ့ အတြက္ တစ္ဆက္တည္းမွာလည္း သမၼတႀကီးနဲ႔ အတူတူ ေဒသဆိုင္ရာ တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ ပါတီေခါင္းေဆာင္ျဖစ္တဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္တိုင္ တခ်ဳိ႕ကိစၥရပ္ေတြမွာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ ၿပီးေတာ့ လႊတ္ေတာ္ အတြင္းမွာ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ အမတ္ တစ္ဦးအေနနဲ႔ ပါဝင္ပူးေပါင္း ေဆာင္ ရြက္မႈေတြဟာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံသမုိင္းရဲ႕ ျဖစ္စဥ္မွာ အင္မတန္မွာ အံ့ဖြယ္ေကာင္းတဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြလုိ႔ ယူဆရတယ္။ ဒီလုိပဲ သမၼတႀကီး အေနနဲ႔ ေနာ္ေဝ ႏိုင္ငံကို သြားေရာက္ၿပီးတဲ့အခါမွာ ေနာ္ေဝႏိုင္ငံနဲ႔ အတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္တဲ့ ကိစၥရပ္ေတြကို အခုလို သူကုိယ္တိုင္ သြားေရာက္ၿပီးေတာ့ ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး မႈေတြဟာ ေနာ္ေဝႏုိင္ငံ ကေနၿပီးေတာ့ ဝင္ေရာက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမယ့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ ေနာက္ၿပီး ေနာ္ေဝႏိုင္ငံကေန မွ်ေဝခံစား ရရွိလာမယ့္ နည္းပညာ ေတြ စသျဖင့္ ကိစၥေတြမွာ အားလံုးဟာဆုိရင္ အေကာင္း ဘက္ကုိ ျဖစ္ထြန္းေနတယ္လုိ႔ ယူဆပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ သမၼတႀကီးရဲ႕ ခရီးစဥ္ဟာ ေအာင္ျမင္ၿပီးေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အက်ဳိးရွိတဲ့ ခရီးစဥ္ တစ္ခု ျဖစ္လိမ့္မယ္ လုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္” ဟု သမၼတႀကီး သြားေရာက္မည့္ ေနာ္ေဝခရီးစဥ္ ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ယင္းက ျဖည့္စြက္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဝ၁၅

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

ေလဆိပ္ေရာက္တုိင္း ဂုဏ္ယူေနပါ

ေလဆိပ္ေရာက္တုိင္း ဂုဏ္ယူေနပါ

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၇
ဒုတိယေျမာက္ လုပ္ႀကံခံရျခင္း

ဒုတိယေျမာက္ လုပ္ႀကံခံရျခင္း

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၃၀၊ ၂၀၁၇

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*