ေခါင္းႀကီးသတင္း — မတ္ ၆၊ ၂ဝ၁၃

ျမန္မာသမၼတ ဦးသိန္းစိန္သည္ သမၼတတစ္ဦး အေနျဖင့္ ပထမဆံုး သြားေရာက္မည့္ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ား ခရီးစဥ္ ကို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၅ ရက္က စတင္ခဲ့သည္။ အဆိုပါ ခရီးစဥ္တြင္ အဆင့္ျမင့္ ဥေရာပ သမဂၢ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ပါဝင္ ျခင္းျဖင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေနာက္တိုင္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရး ကို ပိုမို ခိုင္မာေစမည္ ျဖစ္သည္။

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္သည္ ေဖေဖာ္ ဝါရီ ၂၅ ရက္ ညေနပိုင္းတြင္ ေနာ္ေဝ ႏိုင္ငံသို႔ ေလေၾကာင္းခရီးျဖင့္ စတင္ ထြက္ခြာကာ ထိုမွတစ္ဆင့္ ဖင္လန္ႏိုင္ငံ၊ ဩစႀတီးယား ႏိုင္ငံ၊ ဘယ္လ္ဂ်ီယမ္ႏိုင္ငံႏွင့္ အီတလီႏိုင္ငံမ်ားသို႔သြား ေရာက္မည္ ျဖစ္သည္။

ဘယ္လ္ဂ်ီယမ္ ႏိုင္ငံခရီးစဥ္တြင္ ဥေရာပသမဂၢ အဆင့္ျမင့္ အရာရွိႀကီး မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဥေရာပသံတမန္ တစ္ဦးက AFP သတင္းဌာနသို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အျခား ဥေရာပ သံတမန္  တစ္ဦးကလည္း ေဆြးေႏြးမည့္အေၾကာင္း အရာမ်ားတြင္ ပိတ္ဆို႔ အေရးယူမႈမ်ား၊ ေထာက္ပံ့ေရး အကူအညီမ်ား၊ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူ႔အခြင့္အေရး မွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ ျဖစ္ပြားဆဲ ရွိေသာ ပဋိပကၡ မ်ားကို ေျဖရွင္းရန္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိေရး ညႇိႏိႈင္းႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား စသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား ပါဝင္မည္ဟု ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

ေနာ္ေဝႏိုင္ငံ ေအာ္စလိုၿမိဳ႕သို႔ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၆ ရက္က ေရာက္ရွိခဲ့ေသာ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္သည္ ေနာ္ေဝႏိုင္ငံ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ Jens Stoltenberg ႏွင့္ ေတြ႕ဆံု ခဲ့ရာတြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျမႇင့္တင္သြား ရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ Stoltenberg က ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္း ဒီမိုကေရစီ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကဲ့သို႔ ျမန္ဆန္စြာ တိုးတက္ေျပာင္းလဲလာေသာ ႏိုင္ငံမ်ိဳး မျမင္ေတြ႕ရေၾကာင္း ေျပာၾကား ခဲ့ၿပီး တိုင္းျပည္၏ ေရရွည္ တည္ၿငိမ္ေရးမွာ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနေသာ ႏိုင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရးကို ေလးစားမႈႏွင့္ ဝင္ေငြႏွင့္ဥစၥဓနမ်ား ကို မွ်တစြာခြဲေဝရရွိေရးစသည္တို႔အေပၚ မူတည္ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ Stoltenberg က စကင္ဒီေနဗီးယား ႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ေသာ ေနာ္ေဝႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ရွိ ေနာ္ေဝႏိုင္ငံ၏ သံတမန္ အဆင့္ကို သံ႐ံုးအဆင့္သို႔ တိုးျမႇင့္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္သည္ ေနာ္ေဝ  ႏိုင္ငံ၊ ေအာ္စလိုၿမိဳ႕မွ ေလေၾကာင္းခရီး ျဖင့္ ထြက္ခြာခဲ့ၿပီး ဖင္လန္ႏိုင္ငံ Helsinki International Airport သို႔ မတ္ ၃ ရက္တြင္ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။

ေန႔လယ္ပိုင္းတြင္ သမၼတ ဦးသိန္း စိန္သည္ Helsinki ၿမိဳ႕ရွိ သမၼတ နန္းေတာ္တြင္ ဖင္လန္ႏိုင္ငံသမၼတ Mr. Sauli Niinisto ႏွင့္ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ဖင္လန္သမၼတ ဖင္လန္ႏိုင္ငံသို႔ ပထမဆံုး ေရာက္ရွိလာေသာ ျမန္မာ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ကို ႀကိဳဆို ႏႈတ္ခြန္းဆက္ စကားေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ လူသား အရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား စသည္တို႔တြင္ တိုးခ်ဲ႕ကူညီ လိုေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ႏွစ္ႏိုင္ငံ အၾကား သံတမန္ဆက္သြယ္မႈကို ၁၉၅၄ ခုႏွစ္ ကတည္းကပင္ စတင္ခဲ့သည္ျဖစ္ေသာ္ လည္း ပထဝီအေနအထား ကြာလွမ္းမႈအရ အေန မနီးခဲ့ရေၾကာင္း၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံသံတမန္ ဆက္ဆံေရး ထူေထာင္ခဲ့သည္မွာ မၾကာမီ အႏွစ္ ၆ဝ ျပည့္ ေျမာက္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကြဲျပား ျခားနားသည့္ ႏိုင္ငံေရး စနစ္ က်င့္သံုးမႈမ်ား ေၾကာင့္ လြန္ခဲ့သည့္ အႏွစ္ ၂ဝ ခန္႔ ကာလအတြင္း ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရး ေအးစက္ ခဲ့ရေၾကာင္း၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ပိုမိုတိုးတက္လာသည္ ကို ျမင္ေတြ႕ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာ ၾကားခဲ့သည္။

ဖင္လန္သမၼတက ၿမီရွင္ႏိုင္ငံမ်ား အဖြဲ႕ျဖစ္ေသာ Paris Club အဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္သည့္ ဖင္လန္ႏိုင္ငံက ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ရရန္ရွိသည့္ ေၾကြးၿမီ ၅ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ပယ္ဖ်က္ေပးခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္း မ်ားအတြက္ ယူ႐ိုေငြေၾကး ၆.၅ သန္း ကို ထပ္မံခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဖင္လန္ ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ျမန္မာအစိုးရ၏ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ ခ်က္မ်ားျဖစ္သည့္ ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ တရား ဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆာင္ရြက္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေပၚ  အေထာက္အကူျပဳေပးသြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္သည္ မတ္ ၃ ရက္တြင္ ဩစႀတီးယားႏိုင္ငံ ဗီယင္နာၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိ ရသည္။

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ မတ္ ၈ ရက္တြင္ ျပန္လည္ ေရာက္ရွိမည္ျဖစ္သည္။

ၾသစၾကီးယားႏိုင္ငံ ေလဆိပ္သို႔ေရာက္ရွိလာသည့္ ဦးသိန္းစိန္

ၾသစၾကီးယားႏိုင္ငံ ေလဆိပ္သို႔ေရာက္ရွိလာသည့္ ဦးသိန္းစိန္

ၾသစၾကီးယားႏိုင္ငံ ဗီယင္နာၿမိဳ႕တြင္ ေရာက္ရွိေနသည့္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္

ၾသစၾကီးယားႏိုင္ငံ ဗီယင္နာၿမိဳ႕တြင္ ေရာက္ရွိေနသည့္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္

 

ၾသစၾတီးယားႏိုင္ငံေရာက္ရွိ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားမိသားစုမ်ားျဖင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ့သည့္ ဦးသိန္းစိန္

ၾသစၾတီးယားႏိုင္ငံေရာက္ရွိ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားမိသားစုမ်ားျဖင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ့သည့္ ဦးသိန္းစိန္

 

ဝ၃၉

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

ေလဆိပ္ေရာက္တုိင္း ဂုဏ္ယူေနပါ

ေလဆိပ္ေရာက္တုိင္း ဂုဏ္ယူေနပါ

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၇
ဒုတိယေျမာက္ လုပ္ႀကံခံရျခင္း

ဒုတိယေျမာက္ လုပ္ႀကံခံရျခင္း

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၃၀၊ ၂၀၁၇

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*