ေနာ္ေဝ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မစၥတာ ဂ်န္(စ)စတိုတင္ဘတ္ (Mr.Jen Stoltenberg) သည္ ႏိုဝင္ဘာ ၃ရက္ ႏွင့္ ၄ ရက္ တြင္ ျမန္ မာႏိုင္ငံသို႔ အလည္အပတ္ လာေရာက္မည္ျဖစ္ၿပီး ေနာ္ေဝ သံ႐ံုးသစ္ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ဖြင့္လွစ္ေပး မည္ ျဖစ္သည္။ သူသည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႔ ၃ ရက္ၾကာ သြားေရာက္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ သြား ေရာက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ေနာ္ေဝဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မစၥတာ ဂ်န္(စ)စတိုတင္ဘတ္ႏွင့္ ဒိန္းမတ္ဝန္ႀကီးခ်ုပ္ မစၥ ဟယ္လီသြန္းနင္းရွမစ္

ေနာ္ေဝဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မစၥတာ ဂ်န္(စ)စတိုတင္ဘတ္ႏွင့္ ဒိန္းမတ္ဝန္ႀကီးခ်ုပ္ မစၥ ဟယ္လီသြန္းနင္းရွမစ္

ရန္ကုန္တြင္ရွိစဥ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ ႏိုဘယ္ဆုရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္လည္း ေတြ႕ဆံုႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္ ဟု ေမွ်ာ္လင့္ ရသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ဇြန္လတြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ ေနာ္ေဝႏိုင္ငံသို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ သြားေရာက္ ခဲ့သည္။

သံကိုယ္စားလွယ္႐ံုးသစ္ကို ဒိန္းမတ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မစၥဟယ္လီ သြန္းနင္းရွမစ္ (Ms. Helle Thorning Schmidt) ႏွင့္အတူ ပူးတြဲဖြင့္လွစ္ ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံ သံ႐ံုးမ်ားကို ရန္ကုန္ရွိ ေနာဒစ္ႏိုင္ငံမ်ား၏ သံ႐ံုးဝင္းအတြင္း တြင္ မွ်ေဝ ဖြင့္လွစ္ၾကမည္ ျဖစ္သည္။

ေနာ္ေဝ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ ႏိုဝင္ ဘာ ၅ ရက္တြင္ အာရွ-ဥေရာပ ထိပ္သီးအစည္းအေဝး (ASEM)သို႔ တက္ေရာက္ရန္ လာအိုႏိုင္ငံ၊ ဗီယင္က်န္းၿမိဳ႕သို႔ ဆက္လက္ သြားေရာက္မည္ျဖစ္သည္။

ဒိန္းမတ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ ႏိုဝင္ ဘာ ၄ ရက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ၿပီး သံကိုယ္စားလွယ္ ႐ံုးသစ္ကို ေနာ္ေဝ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ႏွင့္အတူ ဖြင့္လွစ္ေပးကာ ႏိုဘယ္ဆုရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္လည္း ေတြ႕ဆံုမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၿပီးလွ်င္ အာရွ-ဥေရာပထိပ္သီးအစည္း အေဝးသို႔ တက္ေရာက္ရန္ ႏိုဝင္ဘာ ၅ ရက္တြင္ လာအိုသို႔ ႏွစ္ရက္ၾကာ  သြားေရာက္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏိုဝင္ဘာ ၇-၈ တြင္ ဗီယက္နမ္ရွိ ဒိန္းမတ္ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ အခြင့္အလမ္း တိုးခ်ဲ႕ေရး ေထာက္ခံေပးရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ဗီယက္နမ္သို႔ ဆက္လက္ သြားေရာက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္႐ံုး၏ ေသာၾကာေန႔ သတင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္ တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

Ref: Scandasia.com

ဝ၄ဝ

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*