ႏိုင္ငံတကာသတင္း — ေပက်င္း၊ ဇန္နဝါရီ ၁၂

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ အေရွ႕ပိုင္းႏွင္ အလယ္ပိုင္းတစ္ခြင္ ျမဴမ်ား ထူထပ္စြာ သိုင္းဖြဲ႕လ်က္ရွိရာ ေပက်င္း၏ ေလထု ညစ္ညမ္းမႈမွာ အႏၲရာယ္မ်ားေသာ အဆင့္သုိ႔ ဒုတိယေန႔အျဖစ္ ေရာက္ရွိလာခဲ့ၿပီး ၿမိဳ႕ေနလူထုကုိ အိမ္တြင္း ၌သာ ေနၾကရန္ အႀကံျပဳထားေၾကာင္း ႏုိင္ငံပိုင္သတင္းဌာန က သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

ၿမိဳ႕ေတာ္ရွိ သက္ႀကီးရြယ္အုိ မ်ား၊ ကေလးမ်ားႏွင့္ အသက္႐ႈ လမ္းေၾကာင္း သို႔မဟုတ္ ႏွလံုးေသြးေၾကာ ေဝဒနာသည္မ်ားကို အျပင္ထြက္ျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္ႏွင့္ အားစိုက္ခြန္စိုက္ ကာယ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား  မျပဳလုပ္ ၾကရန္ စည္ပင္သာယာ ပတ္ဝန္းက်င္သတိေပးဌာနက စေန ေန႔တြင္ ႏိႈးေဆာ္ခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း ဆင္ဟြာ သတင္းဌာနက ဆုိသည္။

ပတ္ဝန္းက်င္ကုိ ျမင္ႏိုင္စြမ္း နည္းပါးကာ မီးခိုးျမဴမ်ားၾကားတြင္ ေနလံုးကြယ္ေနၿပီး အျပင္သုိ႔ စြန္႔စြန္႔စားစား ထြက္ရသူမ်ားမွာ မ်က္ႏွာ ဖံုးကာမ်ားကို အကာအကြယ္အျဖစ္ ဝတ္ဆင္ထားၾကရသည္။ ေပက်င္း ရွိ ေလထု ထဲမွ အမႈန္အမႊားမ်ားမွာ အဆုတ္ထဲသို႔ နက္႐ိႈင္းစြာ ထုိးေဖာက္ ဝင္ေရာက္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ေသး ငယ္သျဖင့္ ေလထုအရည္အေသြး မွာ ၁ ကုဗမီတာတြင္ ၄၅၆ မုိက္ ခ႐ိုဂရမ္ အဆင့္ရွိေနသည္။ အရည္ အေသြးေကာင္း သည့္ ေလထုမွာ ၁ဝဝ မိုက္ခ႐ိုဂရမ္ထက္ ေလ်ာ့နည္း ေသာေၾကာင့္ လက္ရွိ ေလထုအရည္ အေသြးမွာ လြန္စြာနိမ့္က်ေနေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ဤျပင္းထန္ေသာ ေလထုညစ္ညမ္းမႈမွာ ေနာက္ထပ္ ၃ ရက္ၾကာ မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရၿပီး ရာသီဥတု အေျခေနမွာ ညစ္ညမ္းအမႈန္မ်ား ၿပိဳ ကြဲပ်ံ႕ႏွံ႔မႈကို တားဆီးေနေၾကာင္း ဆင္ဟြာက ဆုိပါသည္။ အေရွ႕ႏွင့္ အလယ္ပိုင္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ျပည္နယ္ အေျမာက္အျမားတြင္ မီးခိုးျမဴမ်ား ဆုိင္းေနသျဖင့္ အေဝးေျပး လမ္းမႀကီးမ်ားစြာကို ပိတ္ထားရၿပီး ေလေၾကာင္း ခရီးစဥ္မ်ား ေႏွာင့္ေနွး ၾကန္႔ၾကာရေၾကာင္း ယင္းက ေျပာသည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ေလထု အရည္အေသြးမွာ ေက်ာက္မီးေသြး အေျမာက္အျမား သံုးစြဲမႈႏွင့္ ကမၻာ့အႀကီးဆံုး ကားေစ်းကြက္အတြင္း လမ္းမ်ားေပၚတြင္ ကားမ်ား က်ပ္ပိတ္မႈေၾကာင့္ ကမၻာေပၚတြင္ အဆိုးရြားဆံုးထဲတြင္ ပါဝင္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ဆုိၾကသည္။

ဝ၄ဝ

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

ထိုင္းဘုရင္ ဘူမိေဘာ အဒူရာေဒ့ခ်္ နတ္ရြာစံ

ထိုင္းဘုရင္ ဘူမိေဘာ အဒူရာေဒ့ခ်္ နတ္ရြာစံ

ထိုင္း၊ ေအာက္တိုဘာ ၁၃၊ ၂၀၁၆

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*