ယေန႔ေခတ္ၿပိဳင္ကာလတြင္ ျမန္မာမိန္းကေလးမ်ားထဲ၌ ေခတ္စား ေနေသာ ဝတ္စားဆင္ယင္မႈ ဖက္ရွင္ တစ္မ်ိဳးရွိသည္။ ထိုဖက္ရွင္ကို ၿမီးေကာင္ေပါက္ အရြယ္မွသည္ အသက္ ၂ဝ ေက်ာ္အရြယ္ အပ်ိဳႀကီး ဖားဖားတုိ႔အထိ ေတာေရာ ၿမိဳ႕ပါ ေက်နပ္စြာ ဆင္ယင္ေနၾကသည္။ ထုိဖက္ရွင္ စတင္ ေခတ္စားလာခဲ့ေသာ ကာလကို ကၽြန္ေတာ္ အစေကာက္ တင္ျပႏိုင္ရန္ မစြမ္းပါ။ ျမန္မာဖက္ရွင္ ပညာရွင္မ်ားကေတာ့ ထုိဖက္ရွင္ ျမန္မာျပည္မွာ စတင္ေခတ္စားလာခဲ့ေသာ ကာလကို မွတ္မိသတိရစြာ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ၾကပါလိမ့္မည္။

ဖက္ရွင္ဆို၍ ထူးထူးျခားျခား ဆန္းဆန္းျပားျပား ထဲကေတာ့ မဟုတ္။ သလံုးသားကို ဦးစားေပး ဗန္းျပလုိေသာေၾကာင့္    ေဘာင္းဘီရွည္ ေအာက္အနားစကို ဒူးေခါင္းမ်ား ေအာက္ဘက္တြင္ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ က်ပ္စည္းထားၾကသည့္ အမ်ိဳးသမီးဝတ္ ေဘာင္းဘီဖက္ရွင္ျဖစ္သည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ခ်ည္ထည္ “ေျပာင္” ပိတ္သားမ်ားကို အသံုးျပဳ ၾကသည္။ ဂ်င္းသားကို ဆင္ျမန္းၾကသူေတြလည္း ရွိၾကသည္။ အပ်ိဳေပါက္ ကေလးေတြက ေရာင္စံုဒီဇိုင္းႏွင့္ ပိတ္သား ေဘာင္းဘီ   ေတြကို ဆင္ယင္ ႂကြားဝင့္ ျပၾကသည္။ ၂ဝ ရာစုထဲမွာ က်န္ရစ္ခဲ့ေသာ ျမန္မာ အဘြားအုိတို႔၏ အျမင္ကေလးကမူ ဣတၳိယငယ္တို႔၏ ဝင္းဝါျပည့္တင္းေသာ ေျခသလံုးသားကို လူျမင္ကြင္းမွာ ေပၚေပၚတင္တင္ ထုတ္ျပထားျခင္းေၾကာင့္ ဟိရိၾသတၱပၸတရား ကင္းမဲ့သည္၊ “႐ုိင္း”သည္ဟု သတ္မွတ္ၾက ေပလိမ့္မည္။

အမ်ဳိးသမီး အခြင့္အေရးအတြက္ တိုက္ပြဲဝင္ခဲ့ၾကေသာ Elizebath Cady Staton ႏွင့္ Amelia Blommer တို႔ အထိမ္းအမွတ္ ရုပ္တုမ်ား

အမ်ဳိးသမီး အခြင့္အေရးအတြက္ တိုက္ပြဲဝင္ခဲ့ၾကေသာ Elizebath Cady Staton ႏွင့္ Amelia Blommer တို႔ အထိမ္းအမွတ္ ရုပ္တုမ်ား

ထိုေဘာင္းဘီမ်ဳိးကို ျမန္မာျပည္မွာ ေခတ္ၿပိဳင္အမည္ ဘယ္သုိ႔ မွည့္ေခၚထားေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္မသိပါ။ တူမကေလးေတြ၊ ေျမးမကေလးေတြ ထံမွာလည္း ေမးမၾကည့္မိပါ။ ထုိေဘာင္းဘီမ်ိဳးကို အားကစားမယ္မ်ားက“ထြက္စု”  Track-Suit အျဖစ္ စတင္ ဝတ္ဆင္ခဲ့သည္ဟု ထင္စရာ ရွိေသာ္လည္း မဟုတ္ေသးပါ။ ထုိမိန္းမဝတ္ ဒူးက်ပ္ ေဘာင္းဘီ ၏ မူရင္းအမည္မွာ Bloomer ျဖစ္ပါသည္။ ထုိေဘာင္းဘီကို ေခတ္စားေစခဲ့သူ အေမရိကန္ အမ်ဳိးသမီးအေရး လႈပ္ရွားသူ Amelia Bloomer(၁၈၁၈-၉၄) ကို ဂုဏ္ျပဳ ရည္ၫႊန္းပါသည္။

ဆုိခဲ့ေသာ “ဘလူးမား”ဒူးက်ပ္ ေဘာင္းဘီ တြင္က်ယ္ ေခတ္စားလာရ ျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္း ေနာက္ခံသမုိင္းေၾကာင္း ရွိသည္။ ဘလူးမား ဒူးက်ပ္ေဘာင္းဘီ စတင္ေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ ၁၈၅ဝ ခုႏွစ္အထိ အေမရိကန္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ကိုယ္က်ပ္ “ေကာ့ဆက္” အက်ႌမ်ားႏွင့္ ေလးလံ ႀကီးမားလွေသာ ခါးစည္းဂါဝန္ ဖားဖားရွည္ရွည္ႀကီး မ်ားကိုသာ ပံုမက် ပန္းမက် ပင္ပန္းစြာ ဝတ္ဆင္ေနခဲ့ၾကရ သည္။ ထိုကဲ့သို႔ ဝတ္စားမွပင္ မိန္းမေကာင္း ပီသ၍ ယဥ္ေက်းသည္ဟု လူမႈဝန္းက်င္ အသိုင္းအဝိုင္းက လက္ခံေက်နပ္ၾကေသာ ကာလ ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ အသံုးမတည့္လွေသာ စည္းစနစ္ေဟာင္း၊ ဝါဒေဟာင္း၊ အမူအက်င့္ေဟာင္း မ်ားကို ေတာ္လွန္ ေျပာင္းလဲပစ္လုိေသာ အသိအျမင္သစ္ေတြ ကလည္း ထုိ ကာလမွာပင္ ႏိုးၾကားေပါက္ကြဲလ်က္ ရွိသည္။ အထူးသျဖင့္ ရာစုႏွစ္ႏွင့္ခ်ီ၍ စြဲၿမဲ အျမစ္တြယ္ခဲ့ေသာ    ေငြဝယ္ကၽြန္စနစ္ကို ပယ္ဖ်က္လုိေသာ “ေငြဝယ္ကၽြန္စနစ္ ဖ်က္သိမ္းေရး ဝါဒီ” မ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈ ျပင္းထန္ခ်ိန္ ျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔ေသာ ဧရာမ အေျပာင္းအလဲႀကီး တစ္ခုႏွင့္အတူ လုိက္ပါ ေျပာင္းလဲလုိၾကေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏  ေတာ္လွန္ေရး စိတ္ဓာတ္လည္း ဆူပြတ္လာၾကသည္။ သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ သူတုိ႔မွာ ေမြးရာပါ အခြင့္အေရးမ်ားစြာ ဆံုး႐ႈံးေနခဲ့ၾကသည္။ ဥပမာဆိုရလွ်င္ သူတို႔သည္ တကၠသိုလ္ ေကာလိပ္တက္ခြင့္မရခဲ့ၾက၊ လူထု အစည္းအေဝး တရားေဟာ စင္ျမင့္ေပၚသို႔လည္း တက္ေရာက္ခြင့္ မရခဲ့ၾကသည့္ နစ္နာဆံုး႐ႈံးမႈမ်ိဳးမ်ား ျဖစ္ၾက သည္။ ဤသို႔ေသာ ေႏွာင္ႀကိဳးမ်ားကို ျဖတ္ေတာက္ခ်ိန္ တန္ၿပီဟု ရဲရင့္သူ အမ်ိဳးသမီးေတြ ယူဆယံုၾကည္ခဲ့ၾကၿပီ။

၁၈၅ဝ ခုႏွစ္တြင္ အမ်ိဳးသမီး အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားမႈ ေထာက္ခံသူ၊ ေငြဝယ္ကၽြန္ စနစ္ ဖ်က္သိမ္းေရး အတြက္ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ Gerrit Smith သည္၊ အမ်ိဳးသမီးတုိ႔၏ အဝတ္အစား ဖက္ရွင္ ေျပာင္းလဲေရး စတင္လႈံ႔ေဆာ္သည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ မိမိတုိ႔ အက်ဥ္းက်ေနေသာ ဝတ္စံု အက်ဥ္းေထာင္မ်ား ထဲမွ ႐ုန္းထြက္ၾကရမည္”ဟု စမစ္က အမ်ိဳးသမီး အခြင့္အေရး ဝါဒီမ်ားကို တိုက္တြန္းသည္။

စမစ္၏ အႀကံေပး လႈ႔ံေဆာ္မႈကို ဦးစြာ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ ေဖာ္သူမွာ သမီးျဖစ္သူ Elizabeth Smith Miller ျဖစ္သည္။ အဲလိဇဘက္သည္ ေဘာင္းဘီရွည္ ပြပြႀကီး တစ္ထည္ကို ကိုယ္တုိင္ခ်ဳပ္၍ ဒူးအထိသာ ရွည္ေသာ စကတ္ေအာက္မွာ ထိုေဘာင္းဘီပြႀကီးကို ခံဝတ္သည္။ သူ႔ကို အတုယူၿပီး သူႏွင့္ ဝမ္းကြဲညီအစ္မ ေတာ္သူ Elizabeth Cady Staton ကလည္း ထုိဖက္ရွင္ကို အတုယူ ဝတ္ဆင္သည္။ စတင္တန္  ဖက္ရွင္ကို သူငယ္ခ်င္း အမ္မလီယာ ဘလြမ္းက ပံုတူကူး ဝတ္ဆင္ ျပန္သည္။ ဘလြမ္းက ဝတ္ဆင္႐ုံမွ် မဟုတ္။  သူ ေရးသားေနေသာ သတင္းစာ နီတိခန္းကေန အမ်ိဳးသမီးေတြ ေဘာင္းဘီ ဝတ္ဆင္သင့္ေၾကာင္း အားေပး လႈံ႔ေဆာ္ ေရးသားသည္။ ေဘာင္းဘီပြ ဖက္ရွင္ကို    ေၾကာ္ျငာသည္။ ထိုအခါ ေဘာင္းဘီပြ ဖက္ရွင္ ဝတ္ဆင္လုိၾကေသာ အမ်ိဳးသမီး ပရိသတ္က ေဘာင္းဘီပြ ဒီဇိုင္းႏွင့္ ခ်ဳပ္လုပ္ပံု ခ်ဳပ္လုပ္နည္းမ်ားကို စာျဖင့္ ေတာင္းခံလာၾကသျဖင့္ ဘလြမ္းသည္ ေဘာင္းဘီပြ ဖက္ရွင္ ခ်ဳပ္လုပ္ နည္းကို ႐ုပ္ပံုမ်ားႏွင့္တကြ စာအုပ္ ႐ုိက္ႏွိပ္ ထုတ္ေဝရျပန္သည္။ ဤသို႔ျဖင့္ မိန္းမဝတ္ ေဘာင္းဘီပြဖက္ရွင္သည္ ေက်ာ္ၾကား ပ်ံ႕ႏွံ႔ ကာ Bloomerettes အမည္ျဖင့္ လည္းေကာင္း  Bloomer Costume ဟု လည္းေကာင္း၊  ထင္ရွားလာသည္။ ေနာက္ဆံုး မွာေတာ့ Bloomers ဟူေသာအမည္က တရားဝင္ တည္ရွိကာ အဘိဓာန္ စာရင္းဝင္  ေဝါဟာရပင္ ျဖစ္လာသည္။ အမ္မလီယာဘလြမ္းသည္ ၁၈၁၈ မွာေမြး၍ ၁၈၉၄ တြင္ အနိစၥ ေရာက္သြားခဲ့သည္။ အေမရိက မွာ ၁၈၅ဝ ခုႏွစ္ေလာက္က    ေပၚထြန္းခဲ့ေသာ ဘလူးမား မိန္းမဝတ္ေဘာင္းဘီ ဒီဇိုင္းမ်ိဳးကို ယခု ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာျပည္မွ ကၽြန္ေတာ္၏    ေျမးမေလးက အျမတ္တႏိုး ဝတ္ဆင္ေနပါ သည္။ တစ္ေန႔ေတာ့ အမ္မလီယာ ဘလြမ္းအေၾကာင္း ေျမးမေလးကို ေျပာျပဖို႔ စိတ္ကူးထားသည္။ ေျပာမည္ ဆိုလွ်င္ ဘလူးမား ေဘာင္းဘီႏွင့္ ဆက္လက္ၿပီး ေျပာျပစရာေတြမ်ားစြာ ရွိလာလိမ့္မည္။

ယခု ဘလူးမား ေဘာင္းဘီဝတ္ေသာ ကၽြန္ေတာ့္ ေျမးမေလးတုိ႔ေခတ္မွာ မည္သူကမွ် မေဝဖန္ မပုတ္ခတ္ ေသာ္လည္း ဘလူးမား ေပၚကာစကမူ အေမရိကမွာပင္ ပြက္ပြက္ညံ သြားခဲ့ပါသည္။

ဘလူမား ေဘာင္းဘီလည္း ဣတၳိယ၏ ဒူးမွေျခမ်က္စိအထိ ဟင္းလင္းျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ “ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႔မႈမရွိ”ဟု ထင္ျမင္ခဲ့ၾကသည္။ ဘလူးမား ေဘာင္းဘီဝတ္ အမ်ိဳးသမီးေတြကို လမ္းသြားလမ္းလာ ေယာက်္ားေတြက ေလွာင္ေျပာင္ ၾကသည္။ သတင္းစာဆရာ ကာတြန္းဆရာေတြက “ေယာက်္ားလုိဝတ္တဲ့ မိန္းမေတြ”ဟုသေရာ္ၾကသည္။ သာသနာ့ ဝန္ထမ္းမ်ားကေတာ့၊ ဘလူးမား ေဘာင္းဘီ ဝတ္ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို “မိစာၦမ” မ်ားဟုပင္ ႐ႈတ္ခ်ခဲ့ၾကသည္။

ဘလူးမား ေဘာင္းဘီကို စတင္ဝတ္ဆင္ခဲ့ၿပီး ဘလူးမားဘက္မွ စာႏွင့္ ေပႏွင့္ အေၾကာင္းျပခုခံ ကာကြယ္ခဲ့သူ “အဲလိဇဘက္ေကဒီ စတင္တန္” ကိုယ္တုိင္ ဆန္႔က်င္မႈမ်ားစြာႏွင့္ မ႐ွဴသာ မကယ္သာ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရရွာသည္။ သူမ၏ ဖခင္ တရားသူႀကီးျဖစ္သူက သူ႔ထံလာလွ်င္ ဘလူးမား ေဘာင္းဘီ ဝတ္မလာရဟု သမီးကို အမိန္႔ထုတ္သည္။ အဆိုးဝါးဆံုး ထိုးႏွက္ခ်က္မွာ အဲလီဇဘက္၏ သားေတာ္ေမာင္ႏွစ္ေယာက္က သူတို႔၏ေက်ာင္းသို႔ လာလွ်င္ “တုိနံ႔နံ႔အဝတ္ေတြ ဝတ္မလာပါႏွင့္”ဟု မိခင္ျဖစ္သူကို တားျမစ္ခဲ့ျခင္းပင္ ျဖစ္ေပသည္။

ေခတ္သစ္က ေရွ႕ကို တုိးတက္လာတုိင္း ေခတ္ေနာက္ျပန္ဆြဲသမားေတြက ေနာက္ကို ဆုတ္ကန္ ဆုတ္ကန္ လုပ္စၿမဲ မဟုတ္လား။

ၾကဴးႏွစ္

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

ဒုတိယေျမာက္ လုပ္ႀကံခံရျခင္း

ဒုတိယေျမာက္ လုပ္ႀကံခံရျခင္း

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၃၀၊ ၂၀၁၇
ဖိုရမ္တစ္ခုေပၚမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအျမင္

ဖိုရမ္တစ္ခုေပၚမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအျမင္

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၁၅၊ ၂၀၁၇

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*