သတင္းေဆာင္းပါး — ဇန္နဝါရီ ၂၄၊ ၂ဝ၁၃

ျမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကို ဆယ္စုႏွစ္ ႏွစ္ခုနီးပါးမွ် ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ ခ်ထား ခဲ့ေသာ ျမန္မာစစ္အစိုးရကို အမွီအခိုျပဳျခင္းအားျဖင့္ ႀကီးပြား ခ်မ္းသာလာၾကေသာ ခ႐ိုနီစီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားသည္ ယခုအခါ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ႏိုင္ငံေရးပါတီသို႔ ရန္ပံုေငြ လွဴဒါန္း ထည့္ဝင္ ၾကကာ အလွဴရွင္မ်ား အျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိ လာၾကျခင္းျဖင့္ ယင္း တို႔၏ ပံုရိပ္ကို ျပန္လည္ေကာင္းမြန္ လာေစရန္ ႀကိဳးပမ္းရာတြင္ ေအာင္ျမင္မႈ တစ္ရပ္ကို စိုက္ထူႏိုင္ ခဲ့ၾကၿပီ ျဖစ္သည္။

ပညာေရး စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ စစ္တပ ္အရိပ္မည္း လႊမ္းမိုးမႈ မကင္းေသာ ရန္ပံုေငြ အလွဴအတန္းမ်ား ကို ႏိုဘယ္လ္ဆုရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္က လိုလားစြာ လက္ခံရယူမႈသည္ သူ၏ ႏိုင္ငံတကာ ပံုရိပ္ အေပၚ ဆိုးက်ိဳး သက္ေရာက္မႈရွိ ေကာင္းရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း သူ႔ ကို ေထာက္ခံသူမ်ားကမူ ထိုသို႔ လက္ခံ လိုက္ျခင္း သည္ပင္လွ်င္ ဘ႑ာေရး လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းရန္ ႏိုင္ငံေရးအရ ပါးနပ္လိမၼာစြာ ေဆာင္ရြက္ လိုက္ျခင္းအျဖစ္ ခ်ီးက်ဳး ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံကို ရာစုႏွစ္ဝက္မွ် အုပ္စိုးခဲ့သည့္ စစ္အာဏာပိုင္တို႔ႏွင့္ လက္တြဲကာ ႀကီးပြားခ်မ္းသာ လာၾကေသာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအျဖစ္ အေမရိကန္ အစိုးရက အမည္မည္း စာရင္း သတ္မွတ္ထားသူတို႔ ပိုင္ဆိုင္ေသာ လုပ္ငန္း မ်ားက ရန္ပံုေငြ ဂီတပြဲ တစ္ရပ္တြင္ ထည့္ဝင္လွဴဒါန္းခဲ့ ေသာ ေငြရပ္ က်ပ္ ၂၁၁.၅ သန္းခန္႔ ကို ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္၏ National League for Democracy (NLD) ပါတီက လက္ခံရယူခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ရန္ပံုေငြ လွဴဒါန္းထည့္ ဝင္မႈမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း လႈပ္ခတ္မႈေလး တစ္ရပ္မွ်ကိုပင္ မျဖစ္ေပၚေစ ခဲ့ျခင္းသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေပၚ ျပည္သူလူထု က မည္မွ်အထိ ၾကည္ညိဳေလးစား ေၾကာင္း ျပသ လိုက္သည့္ သေကၤတ တစ္ရပ္ျဖစ္သည့္အျပင္ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္၊ မတ္လအတြင္း ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲေရးအစိုးရ တက္လာၿပီးေနာက္ပိုင္း ရပ္တည္မႈအေျပာင္းအေရႊ႕တစ္ရပ္ ျပဳလုပ္ရန္ ႀကိဳးစားလာသည့္ ခ႐ိုနီ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ၏ ေအာင္ျမင္မႈ ကို ျပသလိုက္ျခင္း လည္းျဖစ္သည္။

အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုက ျမန္မာစစ္အစိုးရ၏ လက္႐ံုးႏွင့္ လက္နက္ေရာင္းခ်သူအျဖစ္ သတ္မွတ္ ထားသည့္ ျမန္မာ လုပ္ငန္းရွင္ ဘီလ်ံနာ ဦးေတဇပိုင္ဆိုင္သည့္ AGD Bank က ဒီဇင္ဘာလအတြင္း က်င္းပခဲ့သည့္ ရန္ပံုေငြ ဂီတပြဲ တစ္ရပ္၌ အန္အယ္လ္ဒီ ပါတီသို႔ ျမန္မာက်ပ္ေငြ သန္း ၄ဝ (ကန္ေဒၚလာ ၄၇ဝဝဝ) လွဴဒါန္း ေပးအပ္ ခဲ့သည္။

ေရႊသံလြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အုပ္စုႏွင့္ Sky Net ႐ုပ္/သံဌာနတို႔ ကို ပိုင္ဆိုင္ေသာ ျမန္မာလုပ္ငန္းရွင္ ဦးေက်ာ္ဝင္း၏ ဇနီးသည္ ကလည္း ေလလံပြဲတစ္ရပ္ တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္တိုင္ လက္ႏွင့္ ထိုးထားသည့္ အေႏြးထည္ ဆြယ္တာ ၂ ထည္အနက္မွ ၁ ထည္ကို ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၄၁.၅ သန္း ေပးကာ လွဴဒါန္း ဝယ္ယူခဲ့သည္။ Sky Net ႐ုပ္/သံ ကလည္း က်ပ္ေငြ သန္းေပါင္း ၁၃ဝ ကို သီးသန္႔လွဴဒါန္းသြားခဲ့ ေပေသးသည္။

ေကာက္ခံရရွိေသာ ရန္ပံုေငြ အားလံုးသည္ ပညာေရးလုပ္ငန္းမ်ား စီမံေဆာင္ရြက္ရန္သာျဖစ္ၿပီး ပါတီ အေရး ကိစၥႏွင့္ စပ္ဆိုင္ျခင္း မရွိေၾကာင္း၊ အန္အယ္လ္ဒီပါတီ၏ လူမႈေရးႏွင့္ ပညာေရးမူဝါဒမ်ား ဆိုင္ရာ တာဝန္ခံ တစ္ဦးျဖစ္သူ ေဒၚျမင့္ျမင့္စိန္ က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အန္အယ္လ္ဒီ ပါတီ၏ အလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီဝင္တစ္ဦးက အဆိုပါ လွဴဒါန္းမႈမ်ားအတြက္ အန္အယ္လ္ဒီ ပါတီက အထူးေက်း ဇူးတင္ရွိေၾကာင္း၊ ပါတီဝင္ အားလံုးလည္း ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ျဖစ္ၾကမည္မွာ အေသအခ်ာ ပင္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဦးေတဇႏွင့္ စစ္တပ္ဆက္ႏြယ္မႈရွိသည့္ အျခားေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ အေနာက္ႏိုင္ငံ တို႔၏ အမည္မည္း စာရင္းတြင္ ယေန႔တိုင္ ပါဝင္ေနၾကဆဲ ပင္ျဖစ္သည္။

ျပည္သူအမ်ားကမူ ယင္းတို႔၏ စစ္အစိုးရအေပၚ အသံတိတ္ ေထာက္ခံမႈ၊ ဖံုးဖိမရေအာင္ ထင္ရွားလွေသာ ဥစၥာဓန ၾကြယ္ဝမႈႏွင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး က႑ အမ်ားအျပားကို ဆက္လက္ စိုးမိုးထားႏိုင္ျခင္း စသည္တို႔ အတြက္ ယင္းတို႔အေပၚ ယံုၾကည္မႈ ကင္းမဲ့ကာ အမုန္းပြားလ်က္ ရွိၾကဆဲျဖစ္သည္။

ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ျဖင့္ ၁၇ ႏွစ္တိုင္တိုင္ ေနထိုင္ခဲ့ရၿပီး ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္တြင္မွ လြတ္ေျမာက္လာခဲ့ရ ေသာ အတိုက္အခံ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကမူ အဆိုပါ ေငြရပ္မ်ားကို အခ်ည္းႏွီး ျဖစ္ေစမည့္အစား ေကာင္းေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ လွဴဒါန္းလိုက္ျခင္းက သာ၍ ေကာင္းေၾကာင္း၊ ၿပီးခဲ့သည့္ သီတင္းပတ္ အတြင္းက ေျပာၾကားကာ သူ၏ အလွဴေငြ လက္ခံမႈကို ကာကြယ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အမွားမည္မွ်ကို က်ဴးလြန္ခဲ့ သည္ျဖစ္ေစ၊ ျပင္ဆင္ရန္ အခြင့္အေရး တစ္ရပ္ရရွိသင့္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္က ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ခ႐ိုနီဟု ေခၚဆိုခံရသူမ်ား” အျဖစ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ရည္ၫႊန္းေျပာၾကားေလ့ ရွိသူမ်ားႏွင့္ မိတ္ဖြဲ႕ ေဆာင္ရြက္ျခင္း သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဂုဏ္သိကၡာကို ထိခိုက္ ပြန္းပဲ့ေစႏိုင္ျခင္း ရွိပံုမရေပ။ တိုင္းရင္းသား ဒုကၡသည္မ်ား အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္ခံ ေနရျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ရပ္တည္ ေျပာၾကားမႈ မရွိခဲ့ေသာ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ အေပၚ ေဝဖန္ေျပာၾကားမႈမ်ား ရွိေနၿပီး ျဖစ္သည့္တိုင္ ခ႐ိုနီတို႔၏ အလွဴေငြမ်ားကို လက္ခံျခင္းက သူ၏ဂုဏ္သိကၡာကို ထိပါးရန္ မရွိခဲ့ေပ။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးရာ ေနရာတစ္ရပ္အျဖစ္ လူႀကိဳက္မ်ား တြင္က်ယ္လ်က္ရွိေသာ Facebook လူမႈကြန္ရက္ေပၚတြင္ သူ႔ကို ေထာက္ခံသူအခ်ိဳ႕က “Robin Suu” ဟူ၍ပင္ ခ်စ္စႏိုးျဖင့္ အမညေပး ေရးသား ေဖာ္ျပ လာခဲ့ၾကသည္။ လူခ်မ္းသာမ်ားထံမွ ေငြေၾကးမ်ားကို လုယူကာ ဆင္းရဲသူ ဆင္းရဲသား မ်ားအား ေဝငွ ေပးေသာ အဂၤလိပ္ ေတာပုန္းႀကီး Robin Hood ႏွင့္ တင္စားကာ “ေရာ္ဘင္စု”ဟု ေခၚ ေဝၚၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

UK ႏိုင္ငံအေျခစိုက္ Burma Campaign UK အဖြဲ႕မွ ဒါ႐ိုက္တာ တစ္ဦးျဖစ္သူ Mark Farmaner က အဆိုပါ အလွဴေငြမ်ားကို လက္ခံ ျခင္းသည္ ႀကီးက်ယ္ေသာ ျပႆနာ  တစ္ရပ္ဟု မယူဆေၾကာင္း၊ ခ႐ိုနီ မ်ားထံမွ အလွဴေငြကို လက္ခံျခင္းအားျဖင့္ မူဝါဒအေပၚ အက်ိဳးသက္ ေရာက္မႈ တစ္စံုတစ္ရာရွိသည့္ သက္ေသ အေထာက္အထား တစ္ခု တေလမွ်ကိုပင္ ေတြ႕ရွိရျခင္းမရွိ ေသးေၾကာင္း၊ အန္အယ္လ္ဒီ အေနျဖင့္ မူဝါဒ အမ်ားအျပား ခ်မွတ္ႏိုင္ ျခင္းလည္း မရွိေသးေၾကာင္း၊ ေထာက္ျပ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဆင္းရဲသား အမ်ားစု ပါဝင္ေသာ အေရအတြက္ သန္းႏွင့္ခ်ီ၍ ရွိသည့္ ပါတီဝင္မ်ားထံမွ ရန္ပံုေငြ ေကာက္ခံႏိုင္ ေရး ယႏၱရားတစ္ရပ္ ကင္းမဲ့လ်က္ရွိသည့္ အန္အယ္လ္ဒီ ပါတီ အတြက္ အဆိုပါ လွဴဒါန္းေငြမ်ား မွာ အေရးပါလွ ေပသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ၿဗိတိန္သံအမတ္ႀကီးအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ဖူးေသာ Derek Tonkin  က ႏိုင္ငံေရး နယ္ပယ္တြင္ ရန္ပံုေငြရရွိေရး သည္ ရွင္သန္ေရးအတြက္ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္မႈပင္ျဖစ္သည္ဟုဆိုခဲ့သည္။ အဆိုပါ ရန္ပံုေငြသည္ ျပည္တြင္းမွ သာ ရရွိျခင္းျဖစ္ရမည္ျဖစ္ရာ ခ႐ိုနီ တို႔၏ ရန္ပံုေငြမ်ားကို သင့္ေတာ္သည့္ စီမံကိန္း မ်ားတြင္ ထည့္ဝင္ ေစျခင္းအေပၚ အျပစ္ေျပာၾကားရန္ မရွိေၾကာင္းလည္း Derek Tonkin က ေျပာၾကား ခဲ့သည္။ ျမန္မာျပည္သူမ်ားကလည္း အျပစ္ဖို႔ေျပာၾကား  လိမ့္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္းလည္း Derek က ေျပာၾကား ခဲ့ေသးသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အၾကြယ္ဝဆံုးေသာ အရပ္သားမ်ားထံမွ အလွဴေငြ လက္ခံျခင္းအားျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္၏ ပါတီသည္ တိုင္းျပည္စီးပြား ေရးျပန္လည္ ထူေထာင္ရာတြင္ အဓိက ပေလယာမ်ားအျဖစ္ ပါဝင္မည့္သူ မ်ားထံ လက္တစ္ဖက္ တိုးခ်ဲ႕ ကမ္းလွမ္းလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ျမန္မာ ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဩစေၾတးလ် သံအမတ္ ေဟာင္း Trevor Wilson ကလည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ခ႐ိုနီမ်ားသည္ ႏိုင္ငံ၏အနာဂတ္တြင္ ေၾကာက္ခမန္းလိလိ မ်ားျပားလွေသာ စီးပြားေရး ေလာင္းေၾကးထပ္မႈ မ်ားကို ပိုင္ဆိုင္ထားၾက သည္ျဖစ္ရာ ယင္းတို႔ကို တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈေအာက္သို႔ ေဆာင္ၾကဥ္းရန္မွာ အေရး အႀကီးဆံုး ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း Trevor က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ သူ၏ ရန္ပံုေငြ မတည္သူမ်ားသည္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲ အတြက္ ျပင္ဆင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ စီစဥ္ေနၾကၿပီး အဆိုပါေရြးေကာက္ ပြဲတြင္ အန္အယ္လ္ဒီပါတီသည္ ယခင္အစိုးရ ထူေထာင္ ခဲ့သည့္ လူႀကိဳက္ မမ်ားေသာ္လည္း ရန္ပံုေငြ ေတာင့္တင္းသည့္ ၿပိဳင္ဘက္ပါတီႏွင့္  အဓိက ယွဥ္ၿပိဳင္ ရမည္ျဖစ္သည္။

Ref: Suu Kyi’s Party Accepts Crony Donation in Reformera Myanmar

Reuters

ဝ၃၉

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

ဒုတိယေျမာက္ လုပ္ႀကံခံရျခင္း

ဒုတိယေျမာက္ လုပ္ႀကံခံရျခင္း

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၃၀၊ ၂၀၁၇
ဖိုရမ္တစ္ခုေပၚမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအျမင္

ဖိုရမ္တစ္ခုေပၚမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအျမင္

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၁၅၊ ၂၀၁၇

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*