ျပည္တြင္းသတင္း — ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၅၊ ၂၀၁၇


ျမန္မာ့ေရွးေဟာင္း ေပစာ၊ ပုရပုိက္စာ၊ လက္ေရးစာမ်ားကုိ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရး ဗဟုိဌာန ဖြင့္လွစ္ကာ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္သြားမည္ ျဖစ္ၿပီး ထိန္းသိမ္းထားသူမ်ား အေနျဖင့္ ေရရွည္ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ရန္ အတြက္ အခက္အခဲရွိပါက အကူအညီ ေတာင္းခံႏိုင္ေၾကာင္း အမ်ဳိးသား စာၾကည့္တုိက္ တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးက ေျပာသည္။

သမုိင္းတန္ဖိုး ျမင့္မားၿပီး ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ မွတ္တမ္းမ်ား ျဖစ္သည့္ ေရွးေဟာင္း ေပ၊ ပုရပုိက္စာမ်ားကုိ အမ်ဳိးသား စာၾကည့္တုိက္သုိ႔ မလွဴဒါန္းခ်င္ဘဲ မိမိတုိ႔ဘာသာ သိမ္းဆည္းခ်င္သူမ်ားသည္ အမ်ဳိးသား စာၾကည့္တုိက္သုိ႔ ဆက္သြယ္ပါက ေရရွည္ ထိန္းသိမ္းႏိုင္ရန္ လာေရာက္ ကူညီေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာငး္ ၎က ဆုိသည္။

ထို႔ျပင္ အမ်ဳိးသား စာၾကည့္တုိက္ကုိ လွဴဒါန္းမည္ဆုိပါကလည္း လက္ခံမည္ ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိတြင္ အမ်ဳိးသား စာၾကည့္တုိက္၌ ေပစာ၊ ပုရပုိက္စာ၊ လက္ေရးစာ အထုပ္ေရ တစ္ေသာင္းခန္႔ကုိ လက္ခံ ထိန္းသိမ္းထားေၾကာင္း ၎ကဆုိသည္။

“ကၽြန္မတို႔မွာ ရွိသမွ်ကုိေတာ့ ပုိးေကာင္ မႊားေကာင္ေတြ၊ မွဳိေတြ အားလုံး ကင္းရွင္းၿပီး စနစ္တက် ထိန္းသိမ္းထားတာ ျဖစ္တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ဘယ္ေတာ့မွ မဆုံး႐ွဳံးေတာ့ဘူး” ဟု ၄ငး္ကေျပာသည္။

ေပစာ၊ ပုရပုိက္စာ၊ လက္ေရးစာမ်ားကုိ လွဴဒါန္းလုိသူမ်ား အေနျဖင့္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ အမ်ဳိးသား စာၾကည့္တုိက္သုိ႔ လွဴဒါန္းႏိုင္ၿပီး၊ ဖုန္း ၀၆၇-၄၁၈၄၂၅ သုိ႔ ဆက္သြယ္ လွဴဒါန္းႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*