ေခါင္းႀကီးသတင္း — ရန္ကုန္၊ ေဖေဖၚဝါရီ ၂၅၊ ၂ဝ၁၃

ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး အစိုးရ၏  ၫႊန္ၾကားခ်က္ စီမံကိန္းအရ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီမွ ႀကီးၾကပ္ၿပီး Capital Development ကုမၸဏီ လီမိတက္မွ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ ေရႊဂံုတိုင္ ခံုးေက်ာ္ တံတားႀကီးအား လာမည့္ ႏုိဝင္ဘာလအတြင္း အၿပီး ေဆာက္လုပ္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေရႊဂံုတုိင္ ခံုးေက်ာ္တံတား တည္ေဆာက္ေရး စီမံကိန္းမွ ဒါ႐ိုက္တာ ဦးေအးေသာ္ က ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၅ ရက္တြင္ ျမန္မာ အင္ဒီပဲန္ဒင့္ သုိ႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေရႊဂံုတုိင္ခံုးေက်ာ္တံတားႀကီးကို ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၂ ရက္တြင္ ပႏၷက္တည္ခဲ့ၿပီး ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရွိ JFE Engineering Corporation ပညာရွင္ အဖြဲ႕မွ ဒီဇိုင္းပံုစံုထုတ္ေရးဆြဲကာ ယာဥ္သြားလမ္းအေနျဖင့္ ၄ လမ္းသြား စနစ္ျဖင့္ တည္ေဆာက္ သြားမည္ ျဖစ္ရာ ေဖာင္ေဒးရွင္းအမ်ဳိးအစားမွာ သံကူ ကြန္ကရစ္ လြန္တူး ဘိုးပိုင္ျဖစ္ၿပီး ၁.၅ မီတာ အခ်င္းရွိေၾကာင္း၊ တံတား အမ်ဳိးအစားမွာ သံကူ ကြန္ကရစ္တံတား  ျဖစ္ၿပီး တံတားယက္မကို Stell Box Girder ျဖင့္ အသံုးျပဳထားေၾကာင္း၊ ယာဥ္သြားလမ္း အက်ယ္မွာ စုစုေပါင္း ၁၄.၂ဝ မီတာ(၄၅.၅၉ ေပ)ျဖစ္ၿပီး တံတား အရွည္မွာ ပင္မတံတား ၄၈၁ မီတာ၊ ခ်ဥ္းကပ္လမ္းအရွည္ ၁၄၆.၇၅ မီတာအနက္မွ ေတာင္ဖက္ျခမ္း ခ်ဥ္းကပ္လမ္း အရွည္ ၉ဝ.၇ မီတာ၊ ေျမာက္ဖက္ျခမ္း ခ်ဥ္းကပ္ လမ္းအရွည္ ၅၆.ဝ၅ မီတာ စုစုေပါင္း ၆၂၇.၇၅ မီတာ(၂ဝ၅၉.၅၅ ေပ)ရွိ ေၾကာင္း ဒါ႐ိုက္တာ ဦးေအးေသာ္က ဆုိသည္။ တံတားတစ္စင္း၏ ဖြဲ႕စည္း တည္ေဆာက္ ထားပံုတို႔မွာ ခန္းဖြင့္အက်ယ္ အေနျဖင့္ ၃ဝ မီတာ ၂ ခန္း၊ ၄၂ မီတာ ၁ ခန္း၊ ၄၆ မီတာ ၁ ခန္း၊ ၄ဝ မီတာ ၁ ခန္း၊ ၄၃ မီတာ ၅ ခန္း၊ ၄၄ မီတာ ၁ ခန္း စုစုေပါင္း ၁၂ ခန္းရွိၿပီး တံတားကင္းလြတ္အျမင့္ဆံုး ယာဥ္ခံ ႏိုင္ဝန္မွာ ၆ဝ တန္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏွင့္ အမ်ားဆံုး ေမာင္းႏွင္ႏိုင္သည့္ မိုင္ႏႈန္းမွာ တစ္နာရီလွ်င္ ၅ဝ ကီလိုမီတာ သာ ေမာင္းႏွင္ရမည္ ဟု သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း ယင္းက ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယင္းစီမံကိန္းအတြက္ တံတား ပံုစံ စတင္ထုတ္စဥ္အခါက တံတား အရွည္ ၄၂ မီတာရွိရာ ခ်ဥ္းကပ္လမ္း အရွည္ ေျမာက္ဖက္ျခမ္းမွာ ၅၆.ဝ၅ မီတာျဖစ္ၿပီး ခ်ဥ္းကပ္လမ္း အရွည္ ေတာင္ဖက္ျခမ္းတြင္ ၁၅ဝ.၇ မီတာ ရွိေသာ္ လည္း ေတာင္ဖက္ျခမ္း၌ရွိ ေနသည့္ ၄၂ လက္မခန္႔ေရပိုက္ႀကီး ေၾကာင့္ ေတာင္ဖက္ျခမ္းခ်ဥ္းကပ္ လမ္းကို အနည္းငယ္ခန္႔ ဒီဇိုင္းျပန္ ဆြဲခဲ့ရေၾကာင္း၊ ““ဒီဇိုင္းျပန္ဆြဲတဲ့အခါ မွာ ေျမာက္ဖက္ျခမ္းကေတာ့ မေျပာင္း ပါဘူး။ ေတာင္ဖက္ျခမ္းကိုေတာ့ နည္းနည္းေျပာင္း လုိက္ရတယ္။ ေရ ပိုက္ႀကီးကို မေရႊ႕မေျပာင္းပဲ တံတားႀကီး ေဆာက္ႏိုင္ဖုိ႔ ခ်ဥ္းကပ္လမ္းပိုင္း မွာရွိတဲ့ ေရပိုက္ကို ေက်ာ္ခြၿပီးေတာ့ ပံုစံထုတ္ရတယ္။ အဲဒီပံုစံ ထုတ္တာ လည္း ၿပီးခဲ့တဲ့ဇန္နဝါရီလကမွ အတည္ ျဖစ္ပါတယ္။ တံတားအရွည္က ဘယ္လုိျဖစ္သြားမလဲဆိုေတာ့ ၃ဝ မီတာခန္းပြင့္ ၂ ခုတုိးလာတဲ့အတြက္ စုစုေပါင္း ပင္မတံတားအရွည္က ၄၈၁ မီတာျဖစ္သြားတယ္။ ေျမာက္ဖက္ျခမ္း ခ်ဥ္းကပ္လမ္း အရွည္ကေတာ့ ၅၆.ဝ၅ မီတာပဲ မေျပာင္းလဲဘူး။ ေတာင္ဖက္ျခမ္းမွာေတာ့ ၉ဝ.၇ မီတာ ေျပာင္းသြားတယ္” ဟု အဆုိပါ စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဒါ႐ိုက္တာ ဦးေအးေသာ္က ထပ္မံေျပာၾကား ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထုိ႔ျပင္ တံတားေဆာက္လုပ္ျခင္း ႏွင့္ပတ္သက္၍ ျဖည့္စြက္ေျပာၾကား ခဲ့ရာ၌ အဆုိပါ ခံုးေက်ာ္တံတားႀကီး ၏ တည္ေဆာက္ပံု ဒီဇိုင္းကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရွိ ဒီဇိုင္းပညာရွင္ မ်ားက ေရးဆြဲခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ထုိဒီဇိုင္းကဲ့သို႔ လုပ္ငန္းအပ္ႏွံ ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ ျဖစ္သည္အတြက္ ယင္းတို႔၏ ႀကီးၾကပ္မႈ ဒီဇိုင္းကို ယူကာ လမ္းတံတား ပိုင္းဆုိင္ရာ ျမန္မာ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားႏွင့္ ျမန္မာကၽြမ္းက်င္ လုပ္သားမ်ားျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေဆာက္လုပ္ဆဲ ကာလ တြင္ ယင္းစီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဂ်ပန္ပညာရွင္ မ်ားမွ လုပ္ငန္းခြင္ သုိ႔ သြားေရာက္ စစ္ေဆးလ်က္ရွိေၾကာင္း ဒါ႐ိုက္တာ ဦးေအးေသာ္က “လုပ္ငန္းစလုပ္တယ္ဆိုတာကလည္း ဘိုးပိုင္တူးတယ္ဆိုရင္ ေျမႀကီးထဲကေန စၿပီးေတာ့ လုပ္ရတယ္။ ဘုိးပိုင္ တူးတဲ့အခါမွာလည္း ဘုိးပုိင္ရဲ႕အနက္ မွန္မမွန္ဆုိတာ ၾကည့္ရတယ္။ ေနာက္ တစ္ခါ က်ေတာ့ ဘုိးပုိင္ရဲ႕ depth နဲ႔ alignment ေတြကို Vertically အရ Straight ျဖစ္ မျဖစ္ ဆုိတာေတြ Check လုပ္တယ္။ ၿပီးေတာ့မွ ခ်ည္ထားတဲ့ သံျခင္းႀကီးေတြကို ထည့္ၿပီး ကြန္ကရစ္ ေလာင္းရတယ္။ အဲဒီလို ကြန္ကရစ္ ေလာင္းတဲ့အခါမွာလည္း ဘိလပ္ေျမ က ဘယ္ေလာက္ပါရမယ္။ ေက်ာက္စရစ္က ဘယ္ေလာက္ ပါရမယ္။ သဲက ဘယ္ေလာက္ ပါရမယ္ စသျဖင့္ သတ္မွတ္ထား တာေတြ ရွိတယ္။ အဲဒါေတြ မွန္မမွန္ကုိ လုိက္ၿပီး Check လုပ္ေပးရတယ္” ဟု လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယခုကဲ့သို႔ဆုိသည္။

ဆက္လက္ၿပီး ဒါ႐ိုက္တာ ဦးေအးေသာ္က “အခု ၿပီးစီးသြားတဲ့ ဘိုးပိုင္ေတြမွာဆုိရင္ အားလံုးက သတ္မွတ္ ထားတဲ့ Grade အျပည့္နဲ႔ တကယ္ကို သတ္မွတ္ထားတဲ့ စံခ်ိန္ စံၫႊန္းနဲ႔ညီတဲ့ ဘုိးပိုင္ေတြျဖစ္လာပါၿပီ။  ဘိုးပိုင္ေတြ အားလံုးအခ်င္း ၁.၅ မီတာ ရွိတယ္။ ဘိုးပုိင္စုစုေပါင္း ၆၅ လံုး လုပ္ရမယ္။ အထဲမွာ ဒီေန႔ဆိုရင္  ၆ဝ ထိၿပီးေနၿပီ။ ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ဆိုရင္ ၉၂ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ေတာင္ၿပီးေနပါၿပီ။ ဘာပဲက်န္လဲဆုိေတာ့ ဒီေရပိုက္ႀကီးနဲ႔ ထိစပ္တဲ့ အပိုင္းမွာ ရွိတဲ့ ၅ လံုးပဲ က်န္တာပါ။ ေျမာက္ဖက္ျခမ္းမွာ က်ေတာ့ ၁ မီတာ အခ်င္းရွိတဲ့ ဘိုး  ပိုင္ ၉ လံုးရွိတယ္။ ေတာင္ဖက္ျခမ္း မွာက်ေတာ့ ၁ မီတာ အခ်င္းရွိတဲ့ ဘုိးပိုင္ ၂၈ လံုး စုစုေပါင္း ၃၇ လံုး လုပ္ရမယ္။ အခုအဲဒီအပိုင္းေတြေတာင္  ေရာက္ေနပါၿပီ။ ၁၁ လနဲ႔ ၿပီးေအာင္ ေဆာက္ရမယ္ဆုိတာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ target ပါ။ လူႀကီးေတြက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကို ဘယ္ေန႔ၿပီးေအာင္ေဆာက္ လို႔ ေျပာမထားပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အခု ေဆာက္ေနတာ ၂ လခြဲေလာက္ရွိပါ ၿပီ။ ႏုိဝင္ဘာလမွာ အၿပီးေဆာက္သြားမွာပါ” ဟု အဆိုပါ စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္ သက္၍ ျမန္မာအင္ဒီပဲန္ဒင့္သုိ႔ ေျပာ ၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆုိပါ လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ပတ္ သက္၍ ပတ္ဝန္းက်င္၌ အေႏွာက္အယွက္ မျဖစ္ေစရန္ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ လုပ္ေဆာင္ ပံု နည္းလမ္းမ်ားကိုလည္း “ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ လုပ္ငန္းခြင့္နဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ဘာေတြ သတင္းထြက္လဲ ဆုိရင္ ဘုိးပိုင္ေတြ တူးေနတယ္။ တူးေနတဲ့အတြက္ အိပ္မရဘူး ဆုိတာမ်ဳိး အနီးအနား ပတ္ဝန္းက်င္က ေျပာျပ တာေပါ့ေနာ္။ ဘုိးပိုင္တူးတဲ့ စက္ရဲ႕ အသံက သာမန္ ၁ဝ ဘီးကားႀကီး ေတြရဲ႕ အသံေလာက္ပဲရွိတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘယ္ေနရာမွာ အသံထြက္လဲ ဆိုရင္ ကတၱရာလမ္းႀကီးကို အေပါက္ေဖာက္ရတယ္။ ႏွစ္ရွည္လမ်ား အထပ္ထပ္ လုပ္ထားတဲ့အတြက္ ကတၱရာလမ္းရဲ႕ အထူက ၉ လက္မ၊ ၁ဝ လက္မေလာက္ရွိတယ္။ အဲဒီထဲမွာမွ အမာခံ ေက်ာက္ေတြက ၆ လက္မမွ  ၉ လက္မ ေလာက္ရွိတာေတြကို လြန္သြားတစ္ခုနဲ႔ ေဖာက္ရတဲ့အတြက္ အသံျမည္တာေတြ ရွိတယ္။ အဲဒီအပိုင္းေတြကို ေန႔ပိုင္းမွာ ေဖာက္ထားပါတယ္။ ညပိုင္းမွာက်ေတာ့ ေဖာက္ ၿပီးသား ေျမႀကီးေတြကို က်ဳံးထည့္ ရတယ္။ ပတ္ဝန္းက်င္မွာလည္း ဆူပူေႏွာက္ယွက္မႈ မရွိေအာင္ ဂ႐ုစိုက္ၿပီး လုပ္ရပါတယ္” ဟု ဒါ႐ိုက္တာ ဦးေအးေသာ္က ထပ္မံေျပာသည္။

ခံုးေက်ာ္တံတား တည္ေဆာက္ေနစဥ္ အတြင္း၌ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ား မျဖစ္ေစရန္ လုပ္ငန္းခြင္အတြက္ မလႊဲမေရွာင္သာ ယူရမည့္ အက်ယ္အဝန္း အတုိင္းအတာကိုသာ ယူထားေၾကာင္း၊ ဘုိးပိုင္တူးစက္မ်ား၊ ကရိန္းကားမ်ား၊ ေျမတူးစက္ မ်ားအျပင္ က်န္ ရွိသည့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား မ်ားျပား စြာ အသံုးခ်ရေသာ္ လည္း လုပ္ငန္းခြင္ အတြက္ ေနရာကို အတတ္ႏိုင္ဆံုး ခ်ဳံ႕ၿပီး ယူထားေပမယ့္ တခ်ဳိ႕ၾကေတာ့ ဒီလုပ္ငန္းလုပ္လုိ႔ လမ္းပိတ္တယ္။ လုိအပ္တာ ထက္ေတာင္ ပိုၿပီးေတာ့ ယူထားတယ္လို႔ ျမင္ၾကတာေတြလည္း  ရွိတယ္။ လုပ္ငန္းခြင္ အတြင္း ေခ်ာင္ေခ်ာင္ခ်ိခ်ိ ဆိုရင္ ဘုိးပိုင္တူးတဲ့ အခါမွာ ႀကိဳက္သလို လွည့္ၿပီး တူးလို႔ရတယ္။ အခုေနရာ ကန္႔သတ္ခ်က္ရွိတဲ့ အခါက်ေတာ့ ဒီေနရာမွာပဲ တူးၿပီး ဒီေနရာမွာပဲ ပံု၊ ၿပီးမွ ဒီေျမႀကီးေရႊ႕ ၿပီးမွ ေနာက္တစ္က်င္း ဆက္တူးရတာ ဆုိေတာ့ စက္စြမ္းအား အျပည့္မလုပ္ႏိုင္ပါဘူး။ စက္စြမ္းအား အျပည့္နဲ႔သာ လုပ္ၾကေၾကး၊ လုပ္ႏိုင္တဲ့ ေျမအေနအထား ရမယ္ဆုိရင္ ပိုၿပီးေတာ့ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ၿပီးပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ တုိ႔က ေန႔ပိုင္းမွာ လုပ္တယ္ဆုိရင္ ယာဥ္ေၾကာပိတ္တယ္။ ပိုၿပီးေတာ့ ဆုိးပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ အတတ္ႏုိင္ဆုံး ယာဥ္ေၾကာရွင္းတဲ့ အခ်ိန္ ညပိုင္းမွာ လုပ္တယ္” ဟု ဆုိသည္။

ေရႊဂံုတိုင္ ခံုးေက်ာ္တံတားစီမံကိန္း အတြက္ ဘတ္ဂ်က္အေနျဖင့္ ၁၇ ဘီလ်ံ ကုန္က်မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားေၾကာင္း ၊ ႏိုင္ငံ တကာ စံႏႈန္းႏွင့္ ကိုက္ညီၿပီး ေရရွည္ တည္တ့ံခုိင္ၿမဲသည့္  တံတားတစ္စင္းျဖစ္ေပၚေစ ရန္ ေဆာက္လုပ္မည့္ နည္းပညာပုိင္း ဆုိင္ရာ ပစၥည္း မ်ားကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရွိ JFE ကုမၸဏီမွ တုိက္႐ိုက္ မွာယူကာ အရည္အေသြး အာမခံစံႏႈန္းမွာ တစ္ရာ,ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ထုိျပင္ လာမည့္ ႏိုဝင္ဘာလ၌ အၿပီး ေဆာက္လုပ္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ဝ၁၅

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

ေလဆိပ္ေရာက္တုိင္း ဂုဏ္ယူေနပါ

ေလဆိပ္ေရာက္တုိင္း ဂုဏ္ယူေနပါ

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၇
ဒုတိယေျမာက္ လုပ္ႀကံခံရျခင္း

ဒုတိယေျမာက္ လုပ္ႀကံခံရျခင္း

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၃၀၊ ၂၀၁၇

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*