ပညာေရး သတင္း — ရန္ကုန္၊ မတ္ ၂၄၊ ၂ဝ၁၃

ေလယာဥ္ေမာင္း အတတ္ပညာရပ္မ်ားႏွင့္ ေလေၾကာင္း ပညာရပ္မ်ားကို စိတ္ဝင္စားေသာ္လည္း သင္တန္း စရိတ္ မတတ္ႏိုင္သည့္ မ်ိဳးဆက္သစ္ ျမန္မာလူငယ္မ်ားအတြက္ ထူးေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ပညာသင္ဆု ေထာက္ပံ့ သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါအစီအစဥ္တြင္ သင္တန္းသား ၁ဝ ဦးကို ေထာက္ပံ့ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး သတ္မွတ္ ထားသည့္ အရည္အခ်င္းမ်ားကို ျပည့္မီရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေရြးခ်ယ္ခံရၿပီးေနာက္ သင္တန္း တက္ေရာက္ရာတြင္ အေျခခံလိုက္နာရမည့္ စည္းကမ္းမ်ားအျပင္ အျခားသင္ၾကား ပို႔ခ်မႈမ်ား ႏွင့္ သင္တန္း အဆင့္လိုက္ စာေမးပြဲႀကီးမ်ား၊ လပတ္သင္ခန္းစာမ်ားအလိုက္  စာေမးပြဲငယ္မ်ားစစ္ေဆးျခင္း၊ စာေမးပြဲမ်ား တစ္ႀကိမ္ က်႐ံႈးလွ်င္ ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ သတိေပးျခင္းကို ခံယူရျခင္းႏွင့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ထပ္မံက်႐ံႈးပါ က ေထာက္ပံ့မႈရပ္စဲမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သင္တန္းၿပီးဆံုးပါက ထူးေဖာင္ ေဒးရွင္းမွ သတ္မွတ္ေပးသည့္ ေလေၾကာင္းလိုင္း မ်ားတြင္ ၇ ႏွစ္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ေလွ်ာက္ထားျခင္းႏွင့္ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကို Myanmar Aciation Academy ဖုန္း ၉၅၁ ၅၅၁၂၂၉၊ ဝ၁ ၅၅၆၆၂၆ သို႔ ဆက္သြယ္ စံုစမ္းႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဝ၃၃

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

ပါရမီေကာလိပ္ ေရႊဂုုံပလာဇာတြင္ ဖြင့္

ပါရမီေကာလိပ္ ေရႊဂုုံပလာဇာတြင္ ဖြင့္

ရန္ကုုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၁၂၊ ၂၀၁၇
ပြင့္ေသာပန္းတို႔ လန္းေစဖို႔

ပြင့္ေသာပန္းတို႔ လန္းေစဖို႔

ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊ ၂၀၁၆

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*