ပညာေရး သတင္း — ရန္ကုန္၊ မတ္ ၊ ၂ဝ၁၃
မဂၤလာဒံုေလဆိပ္သို႔ ေရာက္ရွိလာသည့္ အေမာင္းသင္ ေလယာဥ္မ်ား

မဂၤလာဒံုေလဆိပ္သို႔ ေရာက္ရွိလာသည့္ အေမာင္းသင္ ေလယာဥ္မ်ား

မဂၤလာဒံုေလဆိပ္သို႔ ေရာက္ရွိလာသည့္ အေမာင္းသင္ ေလယာဥ္မ်ား

မဂၤလာဒံုေလဆိပ္သို႔ ေရာက္ရွိလာသည့္ အေမာင္းသင္ ေလယာဥ္မ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမဆံုး အႀကိမ္ ဖြင့္လွစ္သည့္ ပုဂၢလိက ေလယာဥ္ ေမာင္းသင္တန္းျဖစ္ေသာ ျမန္မာ့ ေလေၾကာင္း အကယ္ဒမီ (Myanmar Aviation Academy) သင္တန္းတြင္ အသံုးျပဳမည့္ (Diamond DA-40NG) ေလယာဥ္ ၃ စီး ျမန္မာျပည္သို႕ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး ေလယာဥ္ေမာင္း သင္တန္းကို လာမည့္ ဇြန္လတြင္ စတင္ သင္ၾကားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ေရာက္ရွိလာသည့္ ေလယာဥ္အသစ္မ်ား၊ သင္တန္း ပို႔ခ်မည့္ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စာနယ္ဇင္း ေတြ႕ဆံုပြဲ ကို မတ္ ၁၉ ရက္၊ နံနက္ပိုင္းက မဂၤလာဒံု ေလဆိပ္ရွိ Season’s Hotel တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ သက္ဆိုင္ရာမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား ေလယာဥ္ေမာင္း သင္တန္းဆရာမ်ား ေလယာဥ္မွဴးမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

ေရွးဦးစြာ အခမ္းအနားတြင္ Chairman ဦးၾကည္ဝင္းက အဖြင့္ အမွာစကား ေျပာၾကားရာတြင္ ယခု သင္တန္း သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တစ္ႀကိမ္တစ္ခါမွ် မေပၚဘူးေသး သည့္ ၿမိဳ႕ျပ ေလယာဥ္ေမာင္း သင္တန္းေက်ာင္း တစ္ေၾကာင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လူငယ္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားလည္း စိတ္ဝင္စားမႈ ရွိေၾကာင္း၊ မိမိတို႕ ႏိုင္ငံတြင္ ျပည္တြင္း ပ်ံသန္းေျပးဆြဲေနသည့္ ေလေၾကာင္းလိုင္း ၆ လိုင္းရွိေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံတကာ ခရီးစဥ္မ်ားကို ေျပးဆြဲေန သည့္ ေလေၾကာင္း လိုင္း ၂ ခုရွိေၾကာင္း၊ ေလာေလာဆယ္ တြင္ ေလေၾကာင္းလိုင္း ၈ ခု ရွိေၾကာင္း၊ ေနာက္ထပ္ ေလေၾကာင္းလိုင္း ၃ လိုင္း ထပ္မံ တိုးခ်ဲ႕ရန္ အစီအစဥ္မ်ားလည္း ရွိေၾကာင္း၊ ထို ေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ားတြင္ လက္ရွိ အေျခအေန အရ လက္ေထာက္ ေလယာဥ္မွဴး မ်ား မ်ားစြာ လိုအပ္ေန ေၾကာင္း၊ ေလယာဥ္မွဴးမ်ားလည္း လိုအပ္လ်က္ ရွိေနေၾကာင္း၊ အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာ ေလေၾကာင္း အဖြဲ႔အစည္းမွ သတ္မွတ္ထားခ်က္ အရ သင္တန္း သား ဦးေရသည္ ၂၄ ေယာက္ကုိသာ လက္ခံ သင္ၾကား ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထူး ေဖာင္ေဒးရွင္းကလည္း ႏွစ္စဥ္ သင္တန္းသား ၁ဝ ဦးကို စေကာလားရွစ္ ေပးမည့္ အစီအစဥ္ရွိေၾကာင္း၊ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ျမန္မာ လူငယ္ေမာင္မယ္မ်ားတြင္ အလြန္ ထက္ျမက္ၾကေသာ္လည္း၊ စီးပြားေရး မေျပလည္သည့္အတြက္ ယခု သင္တန္းမ်ိဳးကုိ မတက္ေရာက္ႏိုင္ ၾကေၾကာင္း၊ သင္တန္းေၾကးသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆ ေသာင္းခြဲ ျဖစ္သည့္ အတြက္ အလြန္ မ်ားျပားသည့္ ေငြပမာ ဏျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လူငယ္ေမာင္မယ္မ်ား ေလယာဥ္မွဴးမ်ား ျဖစ္ေစရန္ ရည္ရြယ္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ ေျပာၾကားပါသည္။

ထို႔ေနာက္ သင္တန္းေက်ာင္း အုပ္ႀကီး ဦးထြန္းျမင့္က သင္ၾကားမႈ အပိုင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္ မ်ားကို ရွင္းလင္း ေျပာၾကားရာတြင္ မိမိတို႕သည္ ႏိုင္ငံတကာတြင္ ေလယာဥ္မွဴး သင္တန္းကို သြားေရာက္ သင္တန္း ေပးခဲ့သူ မ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေလယာဥ္ ေမာင္းႏွင္ရာတြင္ ေဘးကင္း လံုၿခံဳမႈရွိေစရန္ အလြန္ အေရးႀကီး ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔အေနျဖင့္  ေလယာဥ္မ်ားကို ဝယ္ယူရာတြင္သင္တန္းအတြက္ စိတ္ခ်ရမႈ ရွိ/မရွိ ၾကည့္ရေၾကာင္း၊ ေလယာဥ္ေပၚရွိ အသံုးျပဳရမည့္ ပစၥည္း ကိရိယာ မ်ားကို စနစ္တက် သင္ၾကားရေၾကာင္း၊ ေလယာဥ္ ၁ စီးလံုး၏ အစိတ္အပိုင္း မ်ားကို သိသင့္ေၾကာင္း၊ ေလထုထဲ တြင္ ပ်ံသန္းမည့္နည္းစနစ္မ်ားကို လည္း စနစ္တက် သင္ၾကား ရသည့္အျပင္ ေလေၾကာင္း ဥပေဒကို သိသင့္သလုိ၊ ျမန္မာျပည္မွ ပ်ံသန္းလွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေလေၾကာင္း ဥပေဒကို သိသင့္သကဲ့သုိ႔ ကမၻာ့ေလေၾကာင္း ဥပေဒ မ်ားကိုလည္း သင္ၾကားရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေလယာဥ္မွဴးတစ္ဦးျဖစ္ရန္ ေလယာဥ္ပ်ံအေၾကာင္း၊ ဥပေဒ အေၾကာင္း၊ ရာသီဥတုအေၾကာင္းႏွင့္ မိမိ၏ က်န္းမာေရး အေျခအေနကုိပါ သိထားရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ က်န္းမာေရး မေကာင္းေသာသူသည္ ေလထုထဲ တြင္ အခ်ိန္ၾကာရွည္ေနပါက လူ၏ ခႏၶာကိုယ္ အစိတ္အပိုင္းမ်ား ထိခိုက္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ ထိ႔ုေၾကာင့္ မိမိတို႕ သင္ၾကားမည့္ သင္တန္းသည္ ေလယာဥ္မွဴး တစ္ေယာက္အတြက္ မသိမျဖစ္ေသာ ပညာရပ္မ်ားကို တိတိက်က် သင္ၾကား ပို႔ခ်ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ ရွင္းလင္း ေျပာၾကားပါသည္။

ဆက္လက္၍ ဝယ္ယူေရာက္ရွိ လာသည့္ ေလယာဥ္ ၃ စီး၏ အသံုး ျပဳႏိုင္သည့္ အခ်က္အလက္ ပါဝင္ေသာ စက္ပိုင္းဆိုင္ရာ အစိတ္အပိုင္း စသည့္တို႕အား နည္းျပခ်ဳပ္ ေလယာဥ္မွဴး ဦးသန္႔ေဇာ္က ရွင္းလင္းေျပာၾကား ရာတြင္ မိမိတို႕ေက်ာင္း သို႕ ေရာက္ရွိလာေသာ ေလယာဥ္ ၃ စင္းကို ၾသစႀတီးယား (Austria) ႏိုင္ငံ Diamond Aircraft Industries က ၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္လုပ္သည့္ ေလယာဥ္ ျဖစ္ၿပီး ေလယာဥ္ အမည္မွာ Diamond DA-40 NG ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အင္ဂ်င္ အမ်ဳိးအစားမွာ AE 300 Aystro Engine တပ္ဆင္ထားၿပီး အင္ဂ်င္ပါဝါ ၁ဝဝ ရာခိုင္ႏႈန္း 123.5 Kilowatt (165 HP) max 5 min ရွိၿပီး အျမန္ႏႈန္း 75% 150 Knots ေမာင္းႏွင္ႏိုင္ၿပီး ျပန္တက္ ရန္ လိုအပ္သည့္ လမ္းအရွည္မွာ ၁၁၇၄ ေပ ႏွင့္ ဆင္းသက္ရန္ လုိအပ္သည့္ ေျပးလမ္းမွာ ၁၁၅၅ ေပ ရွိရမည္ျဖစ္ သည္ဟု ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

ဆက္လက္ၿပီး တက္ေရာက္လာသည့္ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားႏွင့္ သတင္း မီဒီယာမ်ားအား ရန္ကုန္ အျပည္ျပည္ ဆုိင္ရာ ေလယာဥ္ကြင္း အတြင္း ေရာက္ရွိေနေသာ ေလယာဥ္မွဴး သင္တန္းသံုးမည့္ ေလယာဥ္သစ္ ၃ စီးအား လိုက္လံျပသ ခဲ့ပါသည္။ ေလယာဥ္မွဴး သင္တန္းတြင္ စာေတြ႕၊ လက္ေတြ႕ သင္ၾကားမႈမ်ားကို လာမည့္ ဇြန္လမွ စတင္၍ ပုသိမ္ၿမိဳ႕တြင္ စတင္ သင္ၾကားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ဝ၃၂

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

ပါရမီေကာလိပ္ ေရႊဂုုံပလာဇာတြင္ ဖြင့္

ပါရမီေကာလိပ္ ေရႊဂုုံပလာဇာတြင္ ဖြင့္

ရန္ကုုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၁၂၊ ၂၀၁၇
ပြင့္ေသာပန္းတို႔ လန္းေစဖို႔

ပြင့္ေသာပန္းတို႔ လန္းေစဖို႔

ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊ ၂၀၁၆

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*