ေက်းရြာေန လူထုမ်ား၏ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးကို အရည္အခ်င္းရွိစြာ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မည့္ လူမႈကူညီေရး ေဆာင္ရြက္သူ မ်ား ေပၚေပါက္ လာေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ သင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးျခင္းႏွင့္ ေက်းလက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ေလာကအလင္း(အန္ဂ်ီအို)အဖြဲ႕အစည္းက အုတ္တစ္ခ်ပ္ သဲတစ္ပြင့္ အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိသည္။

ေလာကအလင္း အဖြဲ႕အစည္း ကို ၂ဝဝ၄ ခုႏွစ္တြင္ တည္ေထာင္ႏိုင္ရန္ စတင္ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၿပီး ၂ဝဝ၆ ခုႏွစ္တြင္ တရားဝင္ ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ခဲ့သည္။ အရည္အခ်င္းျပည့္ (အန္ဂ်ီအို) အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ေပၚထြက္လာေရး အတြက္ သင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ေပးျခင္း ၊ ေက်းလက္ေန ရပ္ရြာလူထုဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ ေက်းလက္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ အသက္ေမြး ဝမ္းေက်ာင္းျမႇင့္တင္ေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမႇင့္တင္ တည္ေဆာက္ေရး၊ အေရးေပၚ ေဘးအႏၱရာယ္ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထား ကူညီေပးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အဓိကထား ေဆာင္ရြက္ေၾကာင္း သိရသည္။

အရည္အခ်င္းျပည့္ (အန္ဂ်ီအို) မ်ား ေပၚေပါက္လာေရးအတြက္ အဓိကထားသင္ၾကားေပးရျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း ၍ ေလာကအလင္းအဖြဲ႕မွ စီမံကိန္းအရာရွိ ဦးထြန္းလင္းဦးက “ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ (အန္ဂ်ီအို) ေတြ မ်ားေတာ့ မ်ားလာတယ္။ ဒါေပမယ့္ အရည္အတြက္ပဲ မ်ားတယ္လို႔ ထင္တယ္။ အရည္အခ်င္းကေတာ့ လိုေသးတယ္။ အားနည္းေသးတယ္လို႔ ထင္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ စၿပီးဖြဲ႕စည္းကတည္းက ရည္ရြယ္ခ်က္က ရပ္ရြာလူထုဖြံ႕ၿဖိဳးေရး။ ဒါေပမယ့္ လူငယ္ေတြ ၾကားထဲမွာ အကူအညီေပး ေဆာင္ရြက္မႈ လုပ္ငန္းအေၾကာင္း မသိေသးဘူး။ လူေနမႈ ပံုစံမွာလည္း အဆင့္ဆင့္ကို တက္ႏိုင္ဖို႔ကလည္း ပညာေရးက အေရးပါတယ္ဆိုေတာ့ သင္တန္းေတြ ေပးျဖစ္ တယ္။ ေနာက္ တစ္ဆက္တည္းမွာပဲ ေက်းရြာေန ေဒသခံေတြ က သူတို႔ကိုယ္ သူတို႔ သိမ္ငယ္စိတ္ ဝင္ေနတာ ေတြ သြားေတြ႕ေတာ့ ေက်းလက္ ကို အဓိကထားျဖစ္တယ္”ဟု ဆိုသည္။

ေလာကအလင္း အဖြဲ႕အစည္းမွ ယခုအခ်ိန္တြင္ စပါး မ်ိဳးေကာင္းမ်ိဳးသန္႔ ထြက္ရွိေရး အတြက္ႏွင့္ မ်ိဳးစပါး ရရွိေရး အတြက္ ဘိုကေလး ကြ်န္းသာယာရြာတြင္ လယ္သမားမ်ားကို သင္တန္းပို႔ခ်ေပးျခင္း၊ လူငယ္မ်ား အတြက္ ေခါင္းေဆာင္မႈ အရည္အေသြး ျမင့္မားေရး သင္တန္းမ်ားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕ႏွင့္ မေကြး ၿမိဳ႕မ်ား၌ ပို႔ခ်ေပးျခင္း၊ ဘိုကေလးၿမိဳ႕ ရြာ ၃ဝ တြင္ လယ္သမား ျမႇင့္တင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ ေနသည္ ဟု သိရွိရသည္။

“ကိုယ္လုပ္ေဆာင္ခဲ့တာ ေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ကိုယ့္အလုပ္ အေပၚမွာေတာ့ အားရတာ ရွိေပမယ့္ အခ်ိဳ႕ ေဒသေတြ မွာေတာ့ အမ်ားႀကီး လိုအပ္တာေတြ ရွိပါေသးတယ္။ နာဂစ္တုန္းက သြားခဲ့တဲ့ ကြ်န္းသာယာရြာ ေလး ဆိုရင္ ေတာ္ေတာ္ ပ်က္စီး သြားခဲ့တာ။ အဲဒီလို အကူအညီေပးအဖြဲ႕ေတြ သြားခဲ့တဲ့ေနရာကို ကိုယ္သြား ကူညီေပးခဲ့ရ တာေတြေတာ့ အားရပါတယ္။ နည္းပညာေပးတဲ့ လုပ္ငန္းေတြကေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေလးကို ႐ုန္းရတယ္ ။ ေနာက္ပိုင္း စနစ္တက် သင္ေပးေတာ့မွ စိုက္ပ်ိဳးေရးစနစ္ကို စၿပီး သေဘာက် လာၾကတာ ေတြေတာ့ရွိတယ္။ ရြာသားေတြဘက္က စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ ကိုေတာ့ အရမ္းလိုခ်င္တယ္။ ေနာက္ လယ္ယာေျမ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ကို ေတာ္ေတာ္ေလး စိတ္ဝင္စားၾကတယ္” ဟု ေလာကအလင္း အဖြဲ႕အစည္း အေနျဖင့္ ကူညီေပးေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား တစ္ေလွ်ာက္ ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရေသာ အခက္အခဲမ်ား၊ အားရမႈမ်ားႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသခံမ်ား၏ အေတြး အေခၚမ်ား လိုအပ္မႈမ်ားကို ဦးထြန္းလင္းဦး က ေျပာသည္။

ေလာကအလင္း အဖြဲ႕အစည္းမွ ဆက္လက္၍ သင္ၾကားပို႔ခ်ဆဲ သင္တန္းမ်ားကို တိုးျမႇင့္ဖြင့္လွစ္ ပို႔ခ်သြားမည္ ျဖစ္ၿပီး လယ္သမားမ်ားကို လယ္ယာေျမ ဥပေဒအေၾကာင္း အသိပညာေပး သင္တန္းပို႔ခ်ျခင္းႏွင့္ ကေလးၿမိဳ႕၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕၊ ဘိုကေလး ၿမိဳ႕၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ ႏွင့္ ထားဝယ္ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ (Rule of Law) ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းဆိုင္ရာ အသိပညာေပး သင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်သြားမည္ဟု သိရွိရသည္။

အဆိုပါ ဥပေဒဆိုင္ရာ အသိပညာေပး သင္တန္းမ်ားကို အဓိကထား ပို႔ခ်သြားရန္ စီစဥ္မႈကို ေမးျမန္းရာ “ျမန္မာႏိုင္ငံ မွာ ေရွ႕ေနေတြက ေက်းရြာေန ေဒသခံေတြရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈမွာ ပါလာဖို႔ အရမ္းနည္းတယ္။ ေနာက္ လူေတြက ဥပေဒကို ခ်ိဳးေဖာက္တာထက္ နားမလည္တာ ပိုမ်ားေတာ့ အေၾကာက္တရားေတြ ပိုမ်ားေနတယ္။ ဒီဥပေဒေတြကို နားလည္လာမယ္ ဆိုရင္ သူတို႔ကိုယ္သူတို႔ စုေပါင္းခုခံႏိုင္မယ္။ အဲဒီရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ဒီသင္တန္း ေတြေပးမယ္” ဟု ဦးထြန္းလင္းဦးက ေျဖၾကားသည္။

ေလာကအလင္း အဖြဲ႕အစည္းမွ အဖြဲ႕ဝင္ ၆ ဦးႏွင့္ စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး လက္ရွိ ဝန္ထမ္းေပါင္း ၄ဝ ေက်ာ္သည္ အထိ အန္ဂ်ီအို လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ေပးျခင္း၊ ဘိုကေလးၿမိဳ႕၊ ေဒးဒရဲၿမိဳ႕ႏွင့္ ဖ်ာပံုၿမိဳ႕ရွိ ေက်းရြာ မ်ားတြင္ အစားအေသာက္ႏွင့္ ဆန္မ်ား လွဴဒါန္းေပးျခင္း၊ လယ္ယာသံုး ပစၥည္းမ်ား၊ ငါးဖမ္းပစၥည္းမ်ား လွဴဒါန္း ေပးျခင္း၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး နည္းလမ္းသစ္မ်ား စမ္းသပ္ စိုက္ပ်ိဳးေပးျခင္း၊ ေဈးကြက္ ရွာေဖြေပးျခင္း၊ ရပ္ရြာလူထုအဖြဲ႕ အစည္းမ်ားႏွင့္ သင္းပင္း အဖြဲ႕အစည္း မ်ားကို ကြန္ရက္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးျခင္း တို႔ကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိ ရပါသည္။

ဝဝ၃

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

အ႐ုဏ္ဦး လူမႈကူညီေရး အသင္း

ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၇၊ ၂ဝ၁၃
ခေရမိသားစု ဒါနျပဳအဖြဲ႔

ခေရမိသားစု ဒါနျပဳအဖြဲ႔

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၂ဝ၊ ၂ဝ၁၃

ဘဝျမင့္မိုရ္

ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၂၊ ၂ဝ၁၂

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*