ျပည္တြင္းသတင္း — ေရႊျပည္သာ၊ စက္တင္ဘာ ၂၄၊ ၂ဝ၁၂

ရန္ကုန္တိုင္း၊ ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေျမ အေရာင္းအဝယ္ စာခ်ဳပ္မ်ားရွိၿပီး ေျမဂရမ္ မျပႏိုင္သူခ်င္း ဖယ္ရွား ခိုင္းမႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း၊ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ေနအိမ္ဖယ္ေပးရန္ ေျပာဆိုခံရသူ ဦးအုန္းၿမိဳင္မွ ျမန္မာအင္ဒီပဲန္ဒင့္သို႔ စက္တင္ဘာ ၂၄ ရက္တြင္ ေျပာသည္။

အဆိုပါ ေျမကြက္သည္ ေရႊျပည္သာ ၿမိဳ႕နယ္၊ အုတ္ဖိုေက်းရြာ အုပ္စု၊ ဘံုရွည္ကုန္းေက်းရြာ၊ ဝမ္းေခ်ာင္း ေျမာက္ကြင္း အမွတ္ ၅၃၈၊ ေျမဧရိယာအက်ယ္ ၁၂ဝ_၅ဝ ေပရွိ ေျမကြက္ ျဖစ္သည္။

ယင္းေျမတြင္ လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္ႏွစ္ေက်ာ္ခန္႔က ဆယ္အိမ္မွဴး ကိုလွမ်ိဳးထံမွ ဝယ္ယူ၍ ေနထိုင္ေသာ ဦးအုန္းၿမိဳင္ မိသားစု အပါအဝင္ ၅ ဦး ရွိသည္။ ယခုအခါ ထိုၿမိဳ႕နယ္ေန ဦးေအးသိန္းထံမွ ဝယ္ယူထားသည္ ဟူေသာ ေျမဂရမ္ မျပႏိုင္ သူ ေဒၚျမင့္ျမင့္ဝင္းက ထိုေျမတြင္ ဆယ္ႏွစ္ေက်ာ္ခန္႔ ေနထိုင္၍ ေျမဂရမ္ မျပႏိုင္သူ ၅ ဦးကို ဖယ္ခိုင္းေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္းေျမကိစၥ အတြက္ ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္တြင္ ေဒၚျမင့္ျမင့္ဝင္းမွ ေနထိုင္သူ ၅ ဦးကို တရားစြဲဆိုရာ ၉.၁၁.၂ဝဝ၉ ၌ပင္ အမႈ႐ံႈးထားသည္။

အဆိုပါ ကိစၥကို လက္ရွိေနထိုင္သူ ၅ ဦးမွ ဌာနဆိုင္ရာ အသီးသီးသို႔ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ တိုင္တန္း ထားရာ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ မူလ အခြင့္အေရး၊ ဒီမိုကေရစီ အေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ဆိုင္ရာ ေကာ္မတီက လုပ္ထံုးလုပ္နည္း မ်ားႏွင့္အညီ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း၊ အေၾကာင္းျပန္ ထားသည္ ကိုလည္း ေတြ႕ရသည္။

သို႔ေသာ္ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးျမင့္ေသာင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ံုး စာေရးႏွင့္ ရဲဝန္ထမ္းအခ်ိဳ႕သည္ ၁၇.၉.၂ဝ၁၂ ရက္တြင္ ခ်က္ခ်င္း ဖယ္ေပးရန္ လာေရာက္ေျပာဆိုေၾကာင္း၊ ေနာက္ထပ္ ထပ္မံလာမည္ ဟု ေျပာသြားေၾကာင္း၊ ဦးအုန္းၿမိဳင္က ေျပာသည္။ ထိုသို႔ ထပ္မံဖယ္ရွား ခိုင္းမည္ဆိုပါက လက္ရွိေနထိုင္ သူမ်ား ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ သြားမည္ဟု ေျပာသည္။

ဝ၁၆

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*