လူမႈေရးသတင္း — ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၂၁၊ ၂ဝ၁၃

 

အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒၊ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒၊ ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ႏွင့္ အဖြဲ႕သည္ ဇန္နဝါရီ ၂ဝ ရက္ နံနက္ပိုင္းက ပဲခူးတိုင္း ေဒသႀကီး အတြင္း ႏွစ္ေပါင္း ၆ဝ ၾကာ ျပည္တြင္း လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ခဲ့သည့္ မုန္းၿမိဳ႕၊ ျဖဴးၿမိဳ႕၊ ေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႕ မ်ားတြင္ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ားေၾကာင့္ ကိုယ္လက္အဂၤါခ်ိဳ႕တဲ့ခဲ့ၾကသူမ်ား ကို သြားေရာက္ ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အဖြဲ႕သည္ မုန္းၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕နယ္ခန္းမသို႕ ေရာက္ရွိခဲ့ၾကရာ သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္း မ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ေျမ ျမႇဳပ္မိုင္းေၾကာင့္ ကိုယ္လက္အဂၤါ ခ်ိဳ႕ယြင္းခဲ့ၾကသူ ၁၅ဝ ေက်ာ္ႏွင့္ အတူ ၿမိဳ႕လူထုက ႀကိဳဆိုခဲ့ၾကသည္။  ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က မိမိအေန ျဖင့္ ယခုလိုလာေရာက္ရျခင္းသည္ ေဒသတြင္း တည္ၿငိမ္မႈ ရရွိေစရန္ႏွင့္ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ား ရွင္းလင္းေရး အတြက္ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ႀကိဳးစား လုပ္ေဆာင္သြားရန္ အတြက္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းေၾကာင့္ ကိုယ္လက္အဂၤါခ်ိဳ႕တဲ့ခဲ့သူမ်ားအတြက္ လည္း လိုအပ္သည့္ေဆးဝါးမ်ား၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံတကာမွလည္း ေျမျမႇဳပ္မိုင္းရွင္းလင္း ေရး အတြက္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပါဝင္လွဴဒါန္းမည့္ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ လည္း မိမိေတြ႕ဆံုၿပီး ယခုေဒသ၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ ကိုယ္အဂၤါခ်ိဳ႕တဲ့ သူမ်ားအတြက္ ကူညီမႈမ်ားရရွိရန္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းသို႕ အလွဴရွင္ႏိုင္ငံမ်ား၏ ကူညီ မႈမ်ားသည္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေရးႏွင့္ ေျမျမႇဳပ္မိုင္း ရွင္းလင္းေရး လုပ္ငန္းတို႕တြင္ အသံုးျပဳရန္လိုအပ္ ေၾကာင္း၊ ယင္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ကိုလည္း ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသြား မွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုခရီးစဥ္သည္ ေဒသတြင္း ေျမျမႇဳပ္မိုင္း ထိခိုက္ခံ ထားရသူမ်ား၏ တင္ျပခ်က္မ်ားကို လာေရာက္ေလ့လာနားေထာင္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေဒသတြင္း ေျမျမႇဳပ္ မိုင္းမ်ား အျမန္ဆံုးရွင္းလင္းရန္ ေဒသအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္တိုင္ပင္ၿပီး အျမန္ဆံုး လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။ အခမ္း အနားအၿပီးတြင္ မိုင္းထိထားခံရသူ မ်ားကို ရင္းႏွီးစြာႏႈတ္ဆက္ၿပီး ေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႕သို႕ ဆက္လက္ထြက္ ခြာခဲ့ရာ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ ေရာက္ရွိခဲ့ သည္။ ေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမွဴး႐ံုးအတြင္း ေဒသအာဏာပိုင္ မ်ား၊ ပါတီအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ပုဂိၢဳလ္ မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံု၍ ေဒသတြင္း ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ မတည္ၿငိမ္မႈမ်ား၊ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ား ရွင္းလင္းေရးလုပ္ငန္း စဥ္မ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာမွ ေျမျမႇဳပ္မိုင္း ရွင္းလင္းေရး အတြက္ ေရွ႕ဆက္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ကိစၥမ်ားကို သက္ဆိုင္ ရာအာဏာပိုင္မ်ားမွ ထိေရာက္သည့္ ပါဝင္ကူညီမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေပး ၾကရန္၊ လိုအပ္ခ်က္မ်ားရွိလွ်င္လည္း ပြင့္လင္းစြာ ေျပာၾကားရန္ စသည္ တို႔ကို ရွင္းလင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါ သည္။

ေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ တိုင္းရင္း သားစည္းလံုးညီၫြတ္ေရးပါတီမွ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဥာဏ္စိုးဝင္းက မုန္းၿမိဳ႕အတြင္း ျဖစ္ေပၚလာမည့္ အနာဂတ္ အေျခ အေနအခ်ိဳ႕ကို ျမန္မာအင္ပဲန္ဒင့္သို႕ ေျပာၾကားရာတြင္  “ဒုကၡသည္ အမ်ားစုက ကြ်န္ေတာ့္ၿမိဳ႕နယ္က ျဖစ္ေနတယ္။ ဒီဒုကၡသည္ေတြ အတြက္ အေကာင္းဆံုးအေျခအေန တစ္ခုရရွိလာေအာင္ ကြ်န္ေတာ္ ႀကိဳးစားသြားမွာပါ။ ေနာက္တစ္ခုက ကိုယ္လက္အဂၤါခ်ိဳ႕တဲ့မႈအေပၚမွာ အားငယ္စရာမလိုဘဲနဲ႕ ကမၻာမွာ ရွိတဲ့ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းေတြကလည္း ကူညီေစာင့္ေရွာက္မႈေတြေပးေန သလို ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဟာလည္း သူတို႕ အေပၚမွာ အာမခံခ်က္ရွိပါသလား ဆိုတာ သူတို႕မၾကာခင္မွာ ေတြ႕ျမင္ လာရေတာ့မွာပါလို႔ ကြ်န္ေတာ္ သတင္းေကာင္းပါးလိုပါတယ္” ဟု ဆိုသည္။

ယခုခရီးစဥ္သည္ ေျမျမႇဳပ္မိုင္း ရွင္းလင္းေရးအတြက္ အဓိကေရွ႕ေျပး ခရီးစဥ္ျဖစ္သည့္အတြက္ ေျမျမႇဳပ္မိုင္း ေၾကာင့္ ကိုယ္အဂၤါခ်ိဳ႕တဲ့ခဲ့ၾက သူမ်ားက လမ္းေဘးတစ္ဖက္တစ္ ခ်က္တြင္ ေစာင့္ဆိုင္းေနၾကၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ကို ႀကိဳဆိုေနၾကရာ ျမန္မာအင္ဒီပဲန္ဒင့္မွ ကိုယ္အဂၤါ ခ်ိဳ႕တဲ့ခဲ့ၾကသူအခ်ိဳ႕အား ယင္းတို႔တြင္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ အေျခအေနမ်ားကို ေမးျမန္းခဲ့ရာတြင္ အသက္ ၅၄ ႏွစ္အရြယ္ ဦးေက်ာ္ျမင့္ ဆိုသူက “ကြ်န္ေတာ္ဆိုရင္ လြန္ခဲ့ တဲ့ ၁၉၇၇ ခုႏွစ္ကတည္းက လယ္ ထြန္ရင္း မိုင္းထိခဲ့တယ္၊ ေျခတစ္ဖက္ ဆံုး႐ံႈးခဲ့တယ္၊ ဘယ္အဖြဲ႕ အစည္းကမွ လာေရာက္ၿပီး ကူညီေပးခဲ့တာမရွိပါဘူး။ မိသားစုအတြက္ ၾကက္ကေလးေမြး၊ ဝက္ကေလး ေမြးရင္း ေနထိုင္ေနရတယ္” ဟု ဆိုသည္။ ေျခတစ္ဖက္ဆံုး႐ံႈးၿပီး ခင္ပြန္း သည္ပါ မိုင္းေၾကာင့္ ေသဆံုးခံခဲ့ရ သူ အသက္ ၄၂ ႏွစ္အရြယ္ ေဒၚခင္ ေအးလြင္က “ကြ်န္မဆိုရင္ေျခတစ္ဖက္ မိုင္းထိခံရၿပီး ျဖတ္လိုက္ရတယ္။ ကြ်န္မခင္ပြန္းသည္လည္း မိုင္းထိလို႔ အသက္ပါဆံုး႐ံႈးသြားရ တယ္။ အခု ကြ်န္မမွာ မူလတန္း အရြယ္ ေက်ာင္းသားေလးတစ္ေယာက္ ပဲက်န္ခဲ့တယ္။ ကြ်န္မတို႔ကို ဘယ္သူကမွ မကူညီၾကပါဘူး။ ကြ်န္မတို႔ရြာ ပတ္ဝန္းက်င္မွာ မိုင္းထိလို႔ ကိုယ္အဂၤါခ်ိဳ႕တဲ့သြားတဲ့သူေတြ ၆ဝဝ ေက်ာ္ ၇ဝဝ ေလာက္ရွိပါတယ္”ဟု ေျပာသည္။ ေဒသအတြင္း လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည့္ ေကအန္ယူ ဆက္ဆံေရး႐ံုးသို႕ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ညေန ပိုင္းတြင္ သြားေရာက္ၿပီး ေကအန္ယူ တပ္မဟာ(၃)မွ တပ္မဟာမွဴး ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေစာအဲ ကလူသိန္း (ေစာမ်ိဳးခ်စ္)ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ရာတြင္ စစ္ေၾကာင့္ မိသားစုမ်ား ဒုကၡေရာက္ ၾကရေၾကာင္း၊ အသက္ရွင္ၿပီး ဘဝေသသူမ်ားျဖစ္ၾကရေၾကာင္း၊ ယင္း အေျခအေနမ်ား မျဖစ္ေပၚလာေအာင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အားလံုး တိုင္ပင္ညႇိႏိႈင္း ၿပီး ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္ ရမွာျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ေကအန္ယူတပ္မဟာမွဴး ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေစာအဲကလူသိန္းက ဆိုသည္။ မိုင္းမ်ား ရွင္းႏိုင္ေရးအတြက္ အျမန္ဆံုး ကူညီႏိုင္ရန္ မည္သို႕လုပ္ေဆာင္ရမည္ ကို ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္က ေမးျမန္းရာတြင္ “ေျမျမႇဳပ္မိုင္းဆိုတာက ႏိုင္ငံေတာ္ စစ္တပ္ဘက္က အလံုးအရင္းနဲ႔ ထိုးစစ္ဆင္တယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႕က ေတာင္ေပၚေဒသေတြမွာ မိုင္း ဧရိယာ သတ္မွတ္ထားတာေတြရွိ တယ္။ အခုေတာ့ ဒီမိုင္းေတြဟာ မရွိသေလာက္ နည္းပါးသြားပါၿပီ။ ဒီအေျခအေနေတြက ႏွစ္ဖက္ေခါင္း ေဆာင္ေတြနဲ႔ပဲ ဆိုင္ပါတယ္”ဟု ဆိုသည္။ က်န္မိုင္းမ်ား ရွင္းလင္း ေရးအတြက္ နည္းပညာဆိုင္ရာ၊ ေငြေၾကးဆိုင္ရာကိစၥမ်ား လိုအပ္မႈ ရွိႏိုင္မလား ဆိုသည့္ ေမးခြန္းကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေမးျမန္းရာတြင္ က်န္ရွိသည့္ မိုင္းမ်ားသည္ မိမိတို႔ႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တို႕၏ နယ္ျခားတြင္သာ မ်ားေနေၾကာင္း၊ ေလာေလာဆယ္ ရွင္းလင္းရန္ မလြယ္ကူေသးေၾကာင္း၊ ႏွစ္ဖက္ ညႇိႏိႈင္းမႈ မ်ား ရရွိလာမွသာ ယခုျပႆနာကို ကိုင္တြယ္၍ ရမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိ တို႕ တစ္ဆင့္ခ်င္းစီ ေက်ာ္လႊား လာခဲ့ သည့္ အေျခအေနမ်ားသည္ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ ၾကာခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္ အထိ မရေသးေၾကာင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးရရွိရန္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အတြက္ ယခုကိစၥမ်ားသည္ ေျဖရွင္းရန္ မရေသးေၾကာင္း၊ ၿငိမ္ခ်မ္းေရး ရၿပီးမွ ေျဖရွင္းႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းကဆိုသည္၊

ဆက္လက္၍ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္က ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ား အျမန္ ဆံုးရွင္းလင္းႏိုင္ေရးႏွင့္ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ား၏ ဘဝရပ္တည္ေရး သည္ အဓိကက်သည့္ လုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္သလို နယ္ေျမေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား မျဖစ္ေပၚေရးကို မိမိအေနျဖင့္ အဓိကထားေဆာင္ရြက္ မွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေကအန္ယူအေနႏွင့္ လည္း တိုင္းျပည္ေအးခ်မ္းတိုးတက္ ေရး၊ မိမိနယ္ေျမေဒသမ်ား ေခတ္ မီတိုးတက္သည့္ အေျခအေနသို႕ ေရာက္ရွိရန္ ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းလုပ္ေဆာင္ ေစလိုေၾကာင္း၊ မၾကာမီ ေျမျမႇဳပ္ မိုင္းမ်ား ရွင္းလင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား ကို ေအာင္ျမင္သည္အထိ လုပ္ေဆာင္ ႏိုင္မွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေဒသ ခံျပည္သူမ်ား၊ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးမ်ား တိုးတက္ ေကာင္းမြန္လာေစရန္ ဝိုင္းဝန္းပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္ၾကရန္ တိုက္တြန္း လိုေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ညပိုင္း တြင္ ေနျပည္ေတာ္သို႔ ျပန္လည္ ထြက္ခြာသြား ခဲ့ပါသည္။

ဝ၃၂

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

ဟာကြက္ေတြနဲ႔ ရန္ကုန္ဘတ္စ္

ဟာကြက္ေတြနဲ႔ ရန္ကုန္ဘတ္စ္

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၂၀၊ ၂၀၁၇
ပါရမီေကာလိပ္ ေရႊဂုုံပလာဇာတြင္ ဖြင့္

ပါရမီေကာလိပ္ ေရႊဂုုံပလာဇာတြင္ ဖြင့္

ရန္ကုုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၁၂၊ ၂၀၁၇

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*