ႏိုင္ငံတကာသတင္း — ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၆၊ ၂ဝ၁၃

ျပင္ပမွဝင္ေရာက္၍ ေၾကာ္ျငာမ်ားေပးပို႔ေနသည့္ ေၾကာ္ျငာကြတ္ကီး (Advertising Cookies)မ်ားကို မၾကာမီ ကာလတြင္ Firefox က အသံုးျပဳခြင့္ ပိတ္ပင္သြားမည္ဟု သိရသည္။ Firefox web browser အသံုးျပဳသူမ်ား ထံသို႔ ေၾကာ္ျငာမ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ ေပးပို႔မႈကို အကာအကြယ္ေပးရန္ ယင္းကဲ့သို႔ ေဆာင္ရြက္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေၾကာ္ျငာေပးပို႔သူမ်ားသည္ web browser မ်ားမွတဆင့္ ေၾကာ္ျငာ မ်ားကို အင္တာနက္ အသံုးျပဳသူမ်ားထံ ေပးပို႔ေလ့ ရွိၿပီး ေၾကာ္ျငာမ်ားကို  အြန္လိုင္း အသံုးျပဳသူမ်ားက မၾကာခဏ လက္ခံရေလ့ ရွိသည္။ ထိုသို႔ လက္ခံ ရရွိျခင္းေၾကာင့္ တစ္ခါတစ္ရံ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ရတတ္သည္။ နာမည္ေက်ာ္ Web browser မ်ားျဖစ္သည့္ Google Chrome ႏွင့္ Mircrosoft Internet Explorer တို႔သည္ ယင္းသို႔ေၾကာ္ျငာေပး ပို႔ျခင္းမ်ားကို လက္ခံေပးေလ့ ရွိေသာ္လည္း Apple ၏ Safari ကမူ လက္ခံေလ့ မရွိေပ။

ျပည္တြင္းမွ အင္တာနက္ အသံုးျပဳသူအမ်ားစုသည္ Firfox web browser ကို အသံုးျပဳေလ့ ရွိၿပီး ယင္းကို မီးေျမေခြးဟု တင္စား ေခၚေဝၚၾကသည္။ Firefox  ကို ၂ဝဝ၄ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလမွ စတင္ျဖန္႔ခ်ိခဲ့ၿပီး အင္တာနက္ အသံုးျပဳရာတြင္ သံုးစြဲရသည့္ web browser တစ္ခု ျဖစ္သည္။

ဝ၃၃

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

ထိုင္းဘုရင္ ဘူမိေဘာ အဒူရာေဒ့ခ်္ နတ္ရြာစံ

ထိုင္းဘုရင္ ဘူမိေဘာ အဒူရာေဒ့ခ်္ နတ္ရြာစံ

ထိုင္း၊ ေအာက္တိုဘာ ၁၃၊ ၂၀၁၆

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*