ေတြ႔ဆံု​ေမးျမန္းျခင္း — ရန္ကုန္၊ ဇူလိုင္ ၊ ၂ဝ၁၂

ယခုႏွစ္  ဇြန္လအတြင္း အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာေပၚတြင္ ထြက္ေပၚလာခဲ့သည့္ ရမည္းသင္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး ပါတီအတြင္း ေသြးကြဲမႈ ေရးသားေဖာ္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အဆုိပါကိစၥရပ္သည္““ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိေၾကာင္း”” ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး၊ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ (ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး) တြဲဖက္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးသာဝင္းက သူ၏အျမင္ကုိ ဇြန္ ၂၈ ရက္က ျမန္မာအင္ဒီပဲန္ဒင့္သုိ႔ ေျပာသည္။

ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသၾကီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ တြဲဖက္အတြင္းေရးမႉး ဦးသာဝင္း

ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသၾကီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ တြဲဖက္အတြင္းေရးမႉး ဦးသာဝင္း

မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိသည္ ဆုိျခင္းမွာ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီတြင္း မ်က္ႏွာစံုညီ အစည္းအေဝးမ်ားႏွင့္ ပါတီတြင္း ဒီမုိကေရစီစနစ္ က်င့္သံုး၍ လွ်ဳိ႕ဝွက္မဲစနစ္ျဖင့္ အတြင္းေရးမွဴး၊ အလုပ္အမႈေဆာင္ စသည့္ ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ား    ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိျခင္း ေၾကာင့္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ထုိကဲ့သုိ႔ပါတီတြင္း ဒီမုိကေရစီစနစ္ကုိ ယခုမွ စတင္ က်င့္သံုးျခင္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဒီမုိကေရစီက်က်  အဆံုးအျဖတ္ကုိ ခံစားႏုိင္ျခင္း မရွိသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ယခုကဲ့သုိ႔ အသံမ်ဳိး ထြက္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ပြင့္လင္းစြာ ေျပာသည္။

ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီတြင္ အတြင္းေရးမွဴး၊ အလုပ္အမႈေဆာင္ရာထူးမ်ားကုိယခင္က ““ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ တာဝန္ေပးျခင္းစနစ္ျဖင့္ က်င့္သံုးခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါ ပါတီတြင္း ဒီမုိကေရစီက်က် လွ်ဳိ႕ဝွက္မဲစနစ္ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ေအာက္ေျခ ပါတီဝင္အားလံုး၏ ဆႏၵျဖင့္ ခန္႔အပ္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိကဲ့သုိ႔ မ်က္ႏွာစံုညီ အစည္းအေဝးမ်ားကုိ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး   အတြင္း ခ႐ုိင္အဆင့္ မ်က္ႏွာစံုညီ အစည္းအေဝးအထိ က်င္းပေရြးခ်ယ္ ၿပီးစီးသြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

““တို႔မွာက ဒီမုိကေရစီနဲ႔ မဟုတ္ဘဲ ခန္႔အပ္ appointed နဲ႔ပဲ ႏွစ္ရွည္လမ်ားႀကီး ဒီလိုေနလာခဲ့တဲ့ အခင္းအက်င္းႀကီးက ဒီလိုလုပ္ လိုက္တဲ့အခါက်ေတာ့ ပညာရည္ နည္းတဲ့အခါ မခံစားႏုိင္ဘဲ ေပါက္ကြဲတာ””ဟု ဆုိသည္။

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီအတြင္း ယခုကဲ့သုိ႔ ျပန္ဖြဲ႕စည္းျခင္း Reform လုပ္ျခင္းသည္ တစ္နည္းဆုိေသာ္ ပါတီသန္႔စင္ျခင္းပင္    ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္း ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး၊ တြဲဖက္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးသာဝင္းကဆုိသည္။

ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီသည္ ယခုလအတြင္း က်င္းပမည့္ ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ စတုတၳအႀကိမ္ ပံုမွန္အစည္းအေဝးတြင္ အနိမ့္ဆံုးအေျခခံလစာ ဥပေဒ ျပ႒ာန္းေပးသင့္ေၾကာင္း အဆုိတင္သြင္းမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဝ၄၃

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

ဟာကြက္ေတြနဲ႔ ရန္ကုန္ဘတ္စ္

ဟာကြက္ေတြနဲ႔ ရန္ကုန္ဘတ္စ္

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၂၀၊ ၂၀၁၇

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*