စီးပြားေရးသတင္း — ရန္ကုန္၊ ႏိုဝင္ဘာ ၁၈၊ ၂ဝ၁၂

ျပည္တြင္း၌ ေရႊေရာင္းေရႊဝယ္ လုပ္ကိုင္ၾကရာတြင္ တစ္နယ္ႏွင့္ တစ္နယ္ စံခ်ိန္စံၫႊန္းသတ္မွတ္မႈ အနည္းငယ္ စီ ကြဲလြဲ မႈမ်ား ရွိေသာ ေၾကာင့္ ဝယ္ယူေရာင္းခ်သူမ်ား အတြက္ သတ္မွတ္မႈရွိသည့္ စံခ်ိန္စံၫႊန္းကို ေအာက္တိုဘာ ၈ ရက္ က ေရႊလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အစည္းအေဝး၌ သတ္မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း ေရႊလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းမွ သိရသည္။

 

 

ယင္းစံခ်ိန္စံၫႊန္းကို ေရႊ ၁ က်ပ္သားလွ်င္ ၁၆.၆ဝဝ ဟု သတ္ မွတ္တုိင္းတာၿပီး ၁၆ ပဲရည္ အေခါက္ေရႊ၏ ေရႊရည္ျပည့္မွီ မျပည့္မွီျခင္းကို သိပ္သည္းဆ တုိင္းရာ တြင္ ျပည္တြင္း၏ သတ္မွတ္ခ်က္ အေနျဖင့္ ၁၉.၂၅ ကို ေရႊရည္ ျပည့္မွီသည္ဟု သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း၊ လက္ရွိတြင္ ျပည္တြင္းနည္းပညာ လုိအပ္ခ်က္ အရ ႏုိင္ငံတကာ ေရႊရည္ျပည့္မွီမႈ သိပ္သည္းဆ၊ ၁၉.၃၂ သတ္မွတ္ခ်က္ မေရာက္ရွိေသးေသာ္လည္း ေနာင္တစ္ခ်ိန္တြင္ ထိုစံခ်ိန္ စံၫႊန္းကဲ့သို႔ ေရာက္ရွိရန္ ႀကိဳးပမ္း သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ေရႊလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းအတြင္း ေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ဝင္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယင္းမွဆက္လက္၍ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံမွာ လက္ရွိက ရန္ကုန္မွာ စံခ်ိန္စံၫႊန္းတစ္ခု မႏၲေလးမွာတစ္ခု စသည္ ျဖင့္ နည္းနည္းစီ ကြဲလြဲေနတယ္။ ဒါေလးေတြ မျဖစ္ေအာင္ နဲ႔ ႏုိင္ငံတကာနဲ႔လည္း ေနာင္တစ္ခ်ိန္ တသမတ္ တည္း သြားႏုိင္ ဖို႔ ျပည္တြင္းမွာ အားလံုး တစ္ေျပးညီ ျဖစ္ေအာင္ သတ္မွတ္တာပါ” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယခုႏွစ္တြင္ ျပည္တြင္းေရႊေစ်း အတက္အက်က မ်ားစြာျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ကမၻာ့ေရႊေစ်းလည္း အတက္အက် ရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ယခုႏွစ္ ေရႊေစ်း အတက္အက်တြင္ ယခင္ႏွစ္မ်ား က ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ ေဒၚလာေငြ ေစ်းႏႈန္း လဲလွယ္မႈ အေပၚ ထိခုိက္မႈမ်ား မျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးပြင့္ဆန္း က ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

ယခုကဲ့သုိ႔ စံခ်ိန္စံၫႊန္း သတ္မွတ္ခ်က္ကို တသမတ္တည္း သတ္မွတ္ျခင္းသည္ အမ်ားျပည္သူမ်ား ေရႊေရာင္း ေရႊဝယ္ လုပ္ပါက မွန္ကန္ေသာ ခ်ိန္တြယ္မႈ စိတ္ခ်ရေသာ ေစ်း ႏႈန္းမ်ားရရွိရန္ အက်ဳိး သက္ေရာက္မႈ ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ လက္ရွိ တြင္ ျပည္တြင္း၌ ထုတ္လုပ္ေသာ ေရႊစံခ်ိန္ စံၫႊန္းသည္လည္း ျပည့္မွီေၾကာင္း၊ ကြာျခားခ်က္ အနည္းငယ္သာ ရွိၿပီး ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ တန္းတူျဖစ္ရန္ ထိုကဲ့သုိ႔ သတ္မွတ္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေက်ာ္ဝင္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဝဝ၅

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

အခြန္အေကာက္ ဥပေဒၾကမ္း တင္သြင္း

အခြန္အေကာက္ ဥပေဒၾကမ္း တင္သြင္း

ေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃၊ ၂၀၁၇

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*