၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လတြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ရန္ ခရီးစဥ္ပ်က္ျပယ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဇူလိုင္၊ ၁၅ ရက္တြင္ အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္သည့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ ၃ ရက္ၾကာ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးအျဖစ္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ သြားေရာက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း The Daily Star Bangladesh သတင္းစာမွ ေဖာ္ျပခ်က္အရ သိရွိရသည္။ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး ျပည္သူလူထု၏ ေထာက္ခံမႈ တစ္စတစ္စ ပိုမိုရရွိလာသည့္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္ပိုင္းက ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ အေျခအေနအရပ္ရပ္ေၾကာင့္ ထိုင္းခရီးစဥ္ကို ဖ်က္သိမ္းခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္

ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္

ကမၻာ့စီးပြားေရး ဖိုရမ္ တက္ေရာက္ရန္ မူလစီစဥ္ထားမႈမ်ားအား အဆင္မေျပမႈမ်ားေၾကာင့္ ဖ်က္သိမ္းခဲ့ရမႈ အေပၚ ထိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ရင္လတ္ရွင္နာဝပ္က ထုိင္း-ျမန္မာခ်စ္ၾကည္ေရးကို ထိခိုက္ေစမည္ေလာဟု စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား ရွိေနခ်ိန္တြင္ ျပည္တြင္း အေျခအေနမွာလည္း စိုးရိမ္ဖြယ္ရာ အေၾကာင္းရပ္မ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။ စိုးရိမ္ပူပန္ေနေသာ    ျပည္သူလူထုအား စိတ္ဓာတ္ခြန္အား ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ျမန္မာ့႐ုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ ျမန္မာ့အသံတို႔မွ မိဘျပည္သူမ်ားသို႔ ေမတၱာရပ္ခံခ်က္ကို ထုတ္လႊင့္ခဲ့သည္။ အဆုိပါေမတၱာရပ္ခံခ်က္ႏွင့္ အတူ အစိုးရအဖြဲ႕က ျပည္သူမ်ား၏ လူမႈစီးပြား ဘဝဖြ႕ံၿဖိဳး တိုးတက္ေရးကို အဓိကထားကာ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို တစိုက္မတ္မတ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္လည္း ျပည္သူလူထုကုိ အေျချပဳသည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး မဟာဗ်ဴဟာကို ဒုတိယအဆင့္ ႀကိဳးပမ္းေနေၾကာင္း အသိေပး ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆိုပါ ေျပာၾကားခ်က္ႏွင့္အညီ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္၊ ဇြန္ ၁၉ ရက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ  သမၼတ႐ံုးအစည္းအေဝး ခန္းမ၌  ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ ဦးေဆာင္ေနသူမ်ားအား ေတြ႕ဆံု မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ျပည္သူလူထုသို႔ တုိက္႐ိုက္ အသံလႊင့္ခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက အမ်ဳိးသားစီမံကိန္း(မူၾကမ္း)ကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားရာမွာ ၂ဝ၁၅-၂ဝ၁၆ ဘ႑ာႏွစ္မွာ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ ျပည္သူမ်ား၏ တစ္ဦးခ်င္းစီပ်မ္းမွ် ဂ်ီဒီပီမွာ အေျခခံႏွစ္ထက္ ၁.၇ ဆ ရရွိရန္ မွန္းထားၿပီး အေျခခံႏွစ္ထက္ တစ္ဦးခ်င္း ဂ်ီဒီပီ သံုးဆတိုးတက္ေအာင္ ႀကိဳးစားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုပါသည္။

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္လက္ထက္တြင္မွ ျပည္သူမ်ားသိရွိခြင့္ရေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ ရသံုးမွန္းေျခေငြစာရင္း အရ ၂ဝ၁၂-၂ဝ၁၂ ဘ႑ာႏွစ္တြင္  စုစုေပါင္း ရေငြက်ပ္ ၁ဝ,ဝ၅၂ ဘီ လီယံျဖစ္ၿပီး လိုေငြမွာ က်ပ္ ၁,၈၂၄ ဘီလီယံခန္႔ ရွိမည္ဟု သိရွိရသည္။ ၂ဝ၁၂-၂ဝ၁၃ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ႏုိင္ငံျခားေငြ ရသံုးေငြမ်ားကို ယခင္ကဲ့သို႔ ၆ က်ပ္ႏႈန္း ျဖင့္ တြက္ခ်က္သည္ မဟုတ္ဘဲ၊ ၂ဝ၁၂  ဧၿပီ ၁ ရက္မွစ၍  ႏႈန္းရွင္ေမွ်ာစနစ္သို႔ ေျပာင္းလဲ က်င့္သံုးလုိက္သည့္ အတြက္ ႏိုင္ငံျခားေငြ ရသံုးေငြမ်ားမွာ တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ၈ဝဝ က်ပ္ျဖင့္ တြက္ခ်က္လာရသည့္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဘ႑ာရန္ပံုေငြသို႔ စီးဝင္ေငြ အထူးတိုးတက္ မ်ားျပားလာမည္ ျဖစ္ေပသည္။ သို႔ရာတြင္ ယခုကာလ တြင္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အလံုးအရင္းျဖင့္ ဝင္ေရာက္လာႏိုင္ျခင္းမရွိေသးသည့္ ကာလျဖစ္၍ ျပည္သူမ်ား၏ ဆင္းရဲမႈႏႈန္း ၂၆ ရာခုိင္ ႏႈန္းမွ ၁၆ ရာခုိင္ႏႈန္း   ေလ်ာ့က်ေရးမွာမူ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အကူအညီ အေထာက္အပံ့ ရယူေနရဦးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ပြင့္လင္းစြာ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

စီးပြားေရးအၾကပ္အတည္းႏွင့္ အေျပာင္းအလဲမ်ားကို သိသာျမင္သာေစသကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမ်ိဳးေရး အခက္အခဲ အၾကပ္အတည္းမ်ားကိုလည္း ပြင့္လင္းျမင္သာ ေစခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ လူအုပ္စုဖြဲ႕ ဆႏၵျပသူမ်ား၊ အၾကမ္းဖက္လုယက္ သတ္ျဖတ္မႈမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးမတည္မၿငိမ္ျဖစ္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကိုလည္း သိသာထင္ရွားေစခဲ့သည္။ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေတာ္သစ္၏ က်င့္စဥ္မ်ားႏွင့္ အညီ ႏိုင္ငံေရးတြင္ Unity and Diversity ဆိုသည့္အတိုင္း တူညီျခင္း၊ မတူညီျခင္းမ်ားကို လက္ခံေၾကာင္း ေျပာၾကားသြားသည္။ တူညီသည္မ်ားကို တုိင္းျပည္ႏွင့္လူမ်ိဳး အတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၿပီး၊ မတူညီသည္မ်ားကိုလည္း စိတ္ရွည္ သည္းခံ၍ တူညီသည္အထိ ညိႇႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္မည္    ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း အဓိကထား ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သိသာထင္ရွားေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ားေၾကာင့္ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈမ်ား၊ ကန္႔သတ္မႈမ်ား၊ ဟန္႔တားမႈမ်ားတျဖည္းျဖည္း၊ ေလ်ာ့နည္း ႐ုပ္သိမ္းလာသည္ႏွင့္အမွ် ႏိုင္ငံတကာတြင္ ျမန္မာ့အေရးမွာ    ေရွ႕တန္းသို႔ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။ ယခုလပိုင္းတြင္း သိသာထင္ရွားသည့္ အေျပာင္းအလဲမ်ားႏွင့္ ျဖစ္စဥ္ မ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ထူးျခားသည့္ ဆက္ဆံေရးမ်ား ရရွိလာခဲ့သည့္ ျမန္မာအစိုးရကို ပိုမိုရင္းႏွီးရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား ေတြ႕ရပါသည္။

ယခုႏွစ္ ဧၿပီလအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔  လာေရာက္ခဲ့ေသာ ၿဗိတိသွ် ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒးဗစ္ကင္းမရြန္း၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ မၾကာမီလပိုင္း အတြင္း အဂၤလန္ႏိုင္ငံ လန္ဒန္ၿမိဳ႕သို႔ သြားေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ကင္းမရြန္း၏    ေျပာေရးဆိုခြင့္ရ ပုဂၢိဳလ္၏ ဇြန္ ၂၁ ရက္ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရွိရသည္။ ထုိသတင္း ထြက္ေပၚခဲ့ၿပီး ရက္ပိုင္းမွာပင္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ခရီးစဥ္ သတင္း ေပၚထြက္လာသည္။

ဤသို႔ေသာ ႏိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရး ေျပာင္းလဲတုိးတက္လာမႈမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ႏိုင္ငံေရး ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္အတူ ပြင့္လင္းလာသည့္ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရး လမ္းသစ္မ်ားျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ႏိုင္ငံေတာ္၏ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈမ်ား အတြက္ အားရဖြယ္ အေျခအေနသစ္မ်ားကို ေဆာင္က်ဥ္းလာေပေတာ့မည္။

ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး တိုးတက္ျမင့္မားမႈသည္ ျပည္သူလူထု၏ လူေနမႈအဆင့္ တိုးတက္ျမင့္မားမႈကုိ တိုက္႐ိုက္အက်ိဳး သက္ေရာက္ေစပါသည္။ ဆင္းရဲတြင္းနက္ေသာ ျပည္သူမ်ား၏ လူေနမႈဘဝ ျမင့္မားလာျခင္း ႏွင့္အတူ လူမႈေရး အၾကပ္အတည္းမ်ားကိုလည္း ကၽြဲကူးေရပါ ေျဖရွင္းႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

မၾကာမီ သြားေရာက္မည့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသည္လည္း ဆင္းရဲတြင္းမွ မလြတ္ေျမာက္ေသးသည့္ ႏိုင္ငံျဖစ္ပါသည္။ အဆုိပါႏိုင္ငံသည္လည္း လူမႈဒုကၡမ်ားကို ေျဖရွင္းရင္း စီးပြားေရး တိုးတက္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေနရပါသည္။ မိမိတို႔ ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အိမ္ေရွ႕ပူ အိမ္ေနာက္မခ်မ္းသာ ဆုိသည့္ စကားႏွင့္အညီ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ား၏ ဂယက္မ်ား ႐ိုက္ခတ္မႈ ခံရတတ္ပါသည္။ မည္သုိ႔ဆိုေစ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးစဥ္သည္ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာ ပဋိပကၡမ်ားကို ေျဖရွင္းရင္း အိမ္နီးခ်င္းေကာင္း ပီသမႈကို ျပႏိုင္ေပလိမ့္မည္ ျဖစ္ေပသည္။

ဝ၃၅

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

ေလဆိပ္ေရာက္တုိင္း ဂုဏ္ယူေနပါ

ေလဆိပ္ေရာက္တုိင္း ဂုဏ္ယူေနပါ

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၇
ဒုတိယေျမာက္ လုပ္ႀကံခံရျခင္း

ဒုတိယေျမာက္ လုပ္ႀကံခံရျခင္း

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၃၀၊ ၂၀၁၇

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*