ေခါင္းႀကီးသတင္း — ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၁၊ ၂ဝ၁၃
သူရဦးေရႊမန္းႏွင့္ ဇနီးတို႔ လာေရာက္ ခဲ့ၾကသည္

သူရဦးေရႊမန္းႏွင့္ ဇနီးတို႔ လာေရာက္ ခဲ့ၾကသည္

တုိင္းျပည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တုိင္းရင္းသားစည္း လံုးညီၫြတ္ေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရး၊ ပဋိပကၡမ်ား အဆံုးသတ္ေရးသည္ အေရးႀကီးဆံုး ျဖစ္သည့္အတြက္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းႏွင့္တကြ ပါတီေပါင္းစံုမွ ကယား၊ ကရင္၊ ခ်င္း၊ မြန္၊ ရခုိင္ တိုင္းရင္းသားလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ မ်ား သည္ ကခ်င္ေဒသခံ ျပည္သူမ်ား လိုအပ္ခ်က္ ျဖည့္စြမ္းႏုိင္ေရး၊ အခက္အခဲမ်ား ကို ၾကည့္ျမင္နားေထာင္ၿပီး နယ္ေျမ ၿငိမ္းခ်မ္း သာယာ၍ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေအာင္ ျဖည့္ဆည္း ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ရည္ရြယ္၍ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၉ ရက္က ကခ်င္ျပည္နယ္သို႔ သြားေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အထက္ပါ ခရီးစဥ္တြင္လိုက္ပါခဲ့သူ ကခ်င္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးခက္ထိန္နန္က ယခုခရီးစဥ္ သည္ လြန္စြာ ေအာင္ျမင္ ထိေရာက္သည့္ ခရီးစဥ္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒီမိုကေရစီ စနစ္ျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္သစ္ စၿပီး တည္ေထာင္ခ်ိန္ မွစ၍ ကခ်င္ျပည္နယ္သို႔ ႏုိင္ငံေတာ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ပထမဦးဆံုးသြား ေရာက္ျခင္း ျဖစ္သကဲ့သို႔ လူထုႏွင့္ တုိက္႐ိုက္ေတြ႕ၿပီး လူထုအသံကို တိုက္႐ိုက္ နားေထာင္သည့္ ခရီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကခ်င္လူထုက အႀကီးအက်ယ္ ဝမ္းသာအားရ ေက်နပ္မႈ ရွိေၾကာင္း၊ ထုိ႔ျပင္ ျပည္သူမ်ားက ယင္းတုိ႔၏ အခက္အခဲ မ်ားကို အတိအက် တင္ျပႏုိင္သျဖင့္ စိတ္ဓာတ္ေရးရာအရ မ်ားစြာ ထိေရာက္မႈ ရွိေၾကာင္း၊ ျမစ္ႀကီးနား အျပင္ အျခားေသာၿမိဳ႕နယ္မ်ားကလည္း လာေရာက္ ေတြ႕ဆံုၿပီး လမ္းတံတား၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး ကိစၥမ်ားကို လူငယ္မ်ား က တင္ျပၿပီးလူႀကီးသက္ႀကီးပိုင္းမ်ား က ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အျမန္ရရွိေစရန္ တင္ျပခဲ့ေၾကာင္း၊ ထုိတင္ျပခ်က္မ်ား အေပၚတြင္ လည္း ဝန္ႀကီး ၁ဝ ဦးက ျပန္လည္ ေျဖၾကားၿပီး စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ ေပးႏိုင္သည္မ်ားကို တစ္ပါတည္း ေဆြးေႏြး ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာအင္ဒီပဲန္ဒင့္သို႔ ေျပာသည္။

တစ္ဖန္ “အေရးအႀကီးဆံုးကေတာ့ ဒီညေန သတင္း ဝင္လာတာက ေသခ်ာဖို႔ မ်ားတယ္။ ဖားကန္႔၊ လံုးခင္း အ ေရွ႕ဘက္ ဆယ္မိုင္ဝန္းက်င္ ေတာထဲက ဆာလာရန္ ဆိုတဲ့ ေဒသမွာ ဒီျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ဘက္ က အင္အား ၈ဝ၊ ေကအိုင္ေအဘက္ က အင္အား ၂ဝဝ ေလာက္ေတာထဲမွာ ဆံုၾကေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေတြ႕ဆံုပြဲ လုပ္ထားတာနဲ႔ အခုလိုၿငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲကိုယ္တုိင္ သြားေရာက္ ေတြ႕ဆံုခဲ့တဲ့ အခ်က္ေတြ ေၾကာင့္၊ သူတုိ႔ကို အထက္ကၫႊန္ၾကား ထားတဲ့အရာေတြေၾကာင့္ သတိဝီရိယ ထားၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေန ေတာ့ မပစ္ခတ္ၾကဘဲ တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ ဝမ္းသာအားရ ႏႈတ္ဆက္ ၿပီးေတာ့ ဓာတ္ပံုေတြေတာင္ တြဲ႐ိုက္တယ္လို႔ သိရတယ္။ အဲဒါ ျမန္မာ တပ္မေတာ္တပ္ရင္း ခလရ ၁ဝ၂ လုိ႔ ၾကားတယ္။ ေကအိုင္ေအ ဘက္က ခြဲ ၃ နဲ႔ ခြဲ ၉ လို႔ၾကားတယ္။ အဲဒါရြာခံရပ္မိ ရပ္ဖဆီက သိရတာပါ” ဟူ၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈ လမ္းစဥ္ ပိုမိုေအာင္ျမင္ ပီျပင္လာျခင္းကို ဝမ္းသာအားရ အသိေပးခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ ကခ်င္လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚဒြဲဘူက ယခုကဲ့သို႔ ကခ်င္ျပည္နယ္သို႔ ႏုိင္ငံေတာ္ အႀကီးအကဲ မ်ား ကိုယ္တုိင္ သြားေရာက္ျခင္းျဖင့္ ျပည္သူမ်ား၏ လိုအင္ဆႏၵ၊ ေတာင့္တမႈမ်ားကို လႊတ္ေတာ္က သိရၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈ လမ္းစဥ္ ေအာင္ျမင္ရန္ ေရွ႕ဆက္ မည္သို႔ေဆာင္ ရြက္ရမည္မ်ားကို သိရွိသြားေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ ရာတြင္ လႊတ္ေတာ္၏ အခန္းက႑ မွာလည္း အေရးပါ ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္ဘက္က ထဲထဲဝင္ဝင္ ေဆာင္ရြက္မည္ ဆုိပါက ယခုထက္ပိုၿပီး ေအာင္ျမင္မႈ ရႏုိင္ေၾကာင္းႏွင့္ ဥပေဒျပဳေရးတြင္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဆက္စပ္ႏိုင္မည့္ ဥပေဒျပဳေရးကို ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အလ်င္အျမန္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ဟု ယံုၾကည္ေမွ်ာ္ လင့္ေၾကာင္း ျမန္မာ အင္ဒီပဲန္ဒင့္သို႔ ေျပာသည္။

ဆက္လက္၍ ဦးအိုက္ယြန္းမြန္က ယင္းအေနျဖင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ကိုယ္တုိင္ ကိုယ္က် သြားေရာက္ ေတြ႕ ဆံု ေဆြးေႏြးကာ ကြင္းဆင္း ေလ့လာမႈမ်ားအေပၚ မ်ားစြာ ဝမ္းသာမိေၾကာင္းႏွင့္ ထိုခရီးစဥ္သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈ အတြက္ အေထာက္ အကူေပးႏုိင္မည့္ ခရီးစဥ္ဟု ယံုၾကည္ ေမွ်ာ္လင့္မိသကဲ့သုိ႔ ေရွ႕ဆက္ၿပီး တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး အျပန္အလွန္ ေလးစားမႈ၊ ယံုၾကည္မႈ၊ ခ်စ္ၾကည္ ရင္းႏွီးမႈျဖင့္ အပစ္အခတ္ ေလွ်ာ့ခ်ေရးမွသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသို႔ ဦးတည္ သြားေစလိုေၾကာင္း ေျပာသည္။

အထက္ပါ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ခရီးစဥ္တြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းအပါအဝင္ လႊတ္ေတာ္  ကိုယ္စား လွယ္ ဦးခက္ထိန္နန္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးမ်ား၊ ဒုတိယ ဝန္ႀကီးမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ ေကာ္မတီ ဥကၠ႒မ်ား၊ တုိင္းရင္းသား လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ခ႐ိုင္အဆင့္ဌာန ဆိုင္ရာမ်ား၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ ေဒသတြင္းရွိ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖမ်ား၊ ေဒသခံျပည္သူ မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ၾကၿပီး ေဒသဆုိင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။ ထုိ႔ျပင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ သူရ ဦးေရႊမန္းကလႊတ္ေတာ္ႏွင့္သက္ဆုိင္ ရာမ်ား၏ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေရာင္နီ သန္းလာၿပီျဖစ္၍ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အခ်င္းခ်င္း ဆက္သြယ္ကာ ပြင့္ပြင့္ လင္းလင္း ေဆြးေႏြး ၿပီး ျပည္နယ္ ျပည္မ မခြဲျခားဘဲ တုိင္းရင္းသား အခ်င္းခ်င္း ႐ိုးသားပြင့္လင္းစြာ ေျပာဆို ဆက္ဆံၿပီး အျပန္အလွန္ ေလးစား ကာ တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းေရးမွ တစ္ဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ျပည္သူမ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္ၾကရန္အတြက္ တုိက္တြန္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဝ၈၂

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

ေလဆိပ္ေရာက္တုိင္း ဂုဏ္ယူေနပါ

ေလဆိပ္ေရာက္တုိင္း ဂုဏ္ယူေနပါ

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၇
ဒုတိယေျမာက္ လုပ္ႀကံခံရျခင္း

ဒုတိယေျမာက္ လုပ္ႀကံခံရျခင္း

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၃၀၊ ၂၀၁၇

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*