ပညာေရး သတင္း — ရန္ကုန္၊ မတ္ ၁၂၊ ၂ဝ၁၃

ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ၏ ၫႊန္ၾကားခ်က္ျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ လာမည့္ ၂ဝ၁၃/၁၄ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ အေျခခံ ပညာေက်ာင္းမ်ား၌ ရခိုင္စာေပ သင္ၾကားႏိုင္ရန္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ၁၇ ၿမိဳ႕နယ္မွ သမိုင္းသုေတသီမ်ား၊ စာေပ ပညာရွင္မ်ားက ရခိုင္စာ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း ျပဳစုေရး ေကာ္မတီကို ဖြဲ႕စည္းကာ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း ေရးဆြဲေန ေၾကာင္း သိရသည္။

ရခိုင္စာေပကို လာမည့္ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ အစိုးရေက်ာင္းမ်ား၌ တရားဝင္ျပ႒ာန္းသင္ၾကားႏိုင္ေရး အတြက္ ရခိုင္စာေပ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း ေရးဆြဲေရး အဖြဲ႕က ျပဳစုေနေသာ ရခိုင္စာေပ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းမွာ မတ္ ၉ ရက္တြင္ ရခိုင္စာေပ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း (သူငယ္တန္း)ကို ေရးဆြဲၿပီး မူလတန္း အဆင့္ေရးဆြဲၾကရာတြင္ ရခိုင္ သဘာဝ ေတးကဗ်ာ အေရြ႕ သာခ်င္းမ်ား အမ်ားစု ပါဝင္ေၾကာင္း သိရသည္။

လာမည့္ မတ္ ၁၆ ရက္တြင္ ပထမတန္းႏွင့္ဒုတိယတန္းကို တစ္လအတြင္း အၿပီးသတ္ ေရးဆြဲမည္ျဖစ္ၿပီး သတ္မွတ္ ထားေသာ အတန္းအားလံုး၏ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းမ်ား ေရးဆြဲၿပီးပါက ရခိုင္ျပည္နယ္၊ လူမႈေရးရာ ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာေအာင္ေက်ာ္မင္းမွ တစ္ဆင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရထံ တင္ျပကာ လိုအပ္ေသာ ေက်ာင္းသံုး စာအုပ္ မ်ားကို ဧၿပီႏွင့္ေမလတြင္ အၿပီး ႐ိုက္ႏွိပ္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာ ေက်ာင္းမ်ားသို႔ျဖန္႔ေဝကာ ဇြန္လ မွစ၍ သင္ၾကားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရခိုင္စာ သင္ၾကားရာတြင္ မသင္မေနရ စနစ္မ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ ေက်ာင္းခ်ိန္ ျပင္ပ စာသင္ခန္းတြင္ သင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ရခိုင္စာ သင္ယူမည့္ ေက်ာင္းသား အေယာက္ သံုးဆယ္ အတြက္ ဆရာ တစ္ဦးကို သီးသန္႔ငွားေပးမည္ျဖစ္ရာ အစိုးရက အဆိုပါလစာအား ေပးထားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုေရးဆြဲၿပီး၊ ေရးဆြဲေနေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားမွာ ၿပီးျပည့္စံုေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ိဳး မဟုတ္ေသးဘဲ ရခိုင္ စာေပ သင္ၾကားေရး ပထမေျခလွမ္း အဆင့္သာ ရွိၿပီး ရခိုင္ေဒသမွာ မတူကြဲျပားေသာ စကားသံမ်ား၊ ေဝါဟာရမ်ား အခ်ိန္ယူကာ ျဖည္းဆည္း ေဆာင္ရြက္သြားရန္လိုအပ္ၿပီး သုေတသနပိုင္းတြင္လည္း နားလည္မႈရွိရွိျဖင့္ ညႇိႏိႈင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္၊ ေဒသစြဲ၊ ပုဂၢိဳလ္စြဲ၊ အယူစြဲမ်ားကို ေဘးဖယ္ၿပီး မွ်တစြာ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ဆိုပါက ၿပီးျပည့္စံုေသာ ရခိုင္စာေပ သင္ၾကားေရး စနစ္တစ္ခုျဖစ္ထြန္းလာ မည္ဟု ညႇိႏိႈင္းေရး အစည္းအေဝး တက္ေရာက္ ခဲ့သူ ရခိုင္သမိုင္း သုေတသီ ဦးေကာသလႅ (ဂေဝသီ)က မိန္႔ၾကားသည္။ ရခိုင္အကၡရာအေရး အသားအျဖစ္ ေျမာက္ဦးေခတ္ အဝိုင္း အကၡရာကို ရခိုင္အကၡရာ (Arakan Alphabet) အျဖစ္ အသံုးျပဳသြားမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ ရခိုင္ေဝါဟာရ မ်ားကိုမူ ေရွးေခတ္ ရခိုင္ ေရႊနန္းေတာ္သံုး (ရာဇဌာနီသံုး) ေဝါဟာရမ်ားႏွင့္ ေက်းလက္သံုး ေဝါဟာရမ်ားကို သမမွ်တစြာ သံုးစြဲသြားမည္ ျဖစ္သည္ဟု ဦးေကာသလႅ (ဂေဝသီ)က မိန္႔ၾကားသည္။

လုပ္ငန္း ညႇိႏိႈင္း အစည္းအေဝးမွ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း ေရးဆြဲေရးမူမ်ားကို ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အဆိုပါမူမ်ား အား သင္႐ိုးျပဳစုေရး အဖြဲ႕က ျပည္နယ္ ဥပေဒခ်ဳပ္႐ံုး အစည္းအေဝး ခန္းမတြင္ ေလးရက္ တိုင္တိုင္ မနားတမ္းေရးဆြဲ ျပဳစု ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး ရခိုင္သမိုင္း တစ္ေလွ်ာက္ ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ရာေက်ာ္ ကာလအတြင္း မည္သည့္အခါကမွ် သင္ၾကားခြင့္ မရခဲ့ေသာ ရခိုင္စာေပကို လာမည့္ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရေက်ာင္းမ်ား၌ တရားဝင္ ျပ႒ာန္းသင္ၾကား ရေတာ့မည္ ျဖစ္သျဖင့္ ဝမ္းေျမာက္မိ ပါေၾကာင္း သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းေရးဆြဲေရး အဖြဲ႕ဝင္ ရခိုင္သမိုင္း သုေတသီ ဆရာေတာ္ ဦးကုသလ(ေငြသဇင္)က မိန္႔ၾကားခဲ့သည္။

ဝ၇၄

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

ပါရမီေကာလိပ္ ေရႊဂုုံပလာဇာတြင္ ဖြင့္

ပါရမီေကာလိပ္ ေရႊဂုုံပလာဇာတြင္ ဖြင့္

ရန္ကုုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၁၂၊ ၂၀၁၇
ပြင့္ေသာပန္းတို႔ လန္းေစဖို႔

ပြင့္ေသာပန္းတို႔ လန္းေစဖို႔

ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊ ၂၀၁၆

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*