ေမာ္ေတာ္ကားမ်ား တစ္စီးၿပီး တစ္စီး ဆက္တိုက္သြားေနေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ၾကည့္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္ လမ္းမႀကီး ေပၚတြင္ လမ္းေလွ်ာက္ တတ္ကာစ အရြယ္ ကေလးငယ္တစ္ဦး လမ္းမအလယ္တြင္ ဒယိမ္းဒယိုင္ ေလွ်ာက္ သြား ေနသည္။ အနီးအနား ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လမ္းသြားလမ္းလာ လူအမ်ားက ယင္းကေလးငယ္ ကားတိုက္ မိမွာကို လြန္စြာ ထိတ္လန္႔ ၾကၿပီး “ကေလးငယ္ တစ္ဦးတည္း ကားလမ္းေပၚ ေလွ်ာက္သြားေနတာ ဘယ္မိဘက ဒီလို ၿပီးစလြယ္ ကိုယ့္ကေလး ကို မၾကည့္ဘဲ လႊတ္ထားသလဲ”ဟု စဥ္းစားေနၾက၍ ကေလးငယ္ကို ေခၚကာ သူ၏ မိဘျဖစ္သူကို ရွာေဖြၾကည့္ ၾကသည္။ ရွာေနသူကို အရိပ္အေယာင္မွ် မျမင္ရေခ်။ ကေလးငယ္သည္ ဤေနရာတြင္ မိဘ၏ စြန္႔ပစ္ျခင္းကို ခံရေလသည္။ သူ၏ ဘဝသည္ မိဘမဲ့ အျဖစ္သို႔ ေရာက္ခဲ့ၿပီး သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္ရဲစခန္းမွ တစ္ဆင့္ အေၾကာင္းမ်ိဳးစံုေၾကာင့္ သူကဲ့သို႔ ဘဝမ်ားရွိရာ ျမတ္ေမတၲာ (Grace Home) ကေလးမ်ား ရိပ္ၿမံဳသို႔ သူေရာက္ရွိကာ ဘဝတစ္ခု အစျပဳခဲ့ေလသည္။

ထိုကဲ့သို႔ေသာ အေျခအေန မ်ိဳးစံုျဖင့္ အစျပဳၾကသည့္ ဘဝမ်ား၏ ခိုလံႈရာ ျဖစ္ေသာ ျမတ္ေမတၲာ (Grace Home) ကေလးမ်ား ရိပ္ၿမံဳကို ယခုတစ္ပတ္၏ အုတ္တစ္ခ်ပ္ သဲတစ္ပြင့္က႑တြင္ ေဖာ္ ျပပါသည္။

ျမတ္ေမတၱာ ကေလးမ်ား ရိပ္ၿမံဳ ျမင္ကြင္း တစ္ခု

ျမတ္ေမတၱာ ကေလးမ်ား ရိပ္ၿမံဳ ျမင္ကြင္း တစ္ခု

ကေလးမ်ားရိပ္ၿမံဳကို စတင္ တည္ေထာင္သူသည္ မိဘမရွိ ခိုကိုး ရာမဲ့ ကေလးမ်ားဘဝကို စာနာၿပီး ကေလးမ်ား ကို ေမတၲာေပးျပဳစုပ်ိဳး ေထာင္လိုေသာ စိတ္ႏွင့္ မိမိတတ္ႏိုင္ သမွ် ကေလးမ်ား၊ လူငယ္မ်ားကို ေက်ာင္းထားေပးရန္ႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ ရွာေဖြေပးရန္ ခိုကိုးရာမဲ့ ကေလး ငယ္ ၅ ေယာက္ျဖင့္ တစ္ပိုင္တစ္ ႏိုင္ စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ ျမတ္ေမတၲာ (Grace Home) မိဘမဲ့ ကေလးမ်ားရိပ္ၿမံဳကို ၁၉၉၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီ ၂၇ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ၾကည့္ျမင္တိုင္ ၿမိဳ႕နယ္၊ အမွတ္ ၁၂၊ ဦးဖိုးခင္လမ္း ကရင္အမ်ိဳးသား ရပ္ကြက္၌ စတင္ တည္ေထာင္ ခဲ့ၿပီး အျခား ၿမိဳ႕မ်ားတြင္လည္း ဒုတိယ Grace Home ႏွင့္ တတိယ Grace Home မ်ားကို တည္ေဆာက္ ခဲ့သည္။ ေတာင္ငူတြင္ ေဆာက္လုပ္ခဲ့ေသာ ဒုတိယ Grace Home အေဆာက္အအံုကို ျမန္မာႏိုင္ငံ ခရစ္ယာန္ အသင္းေတာ္သို႔ လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယခုအခ်ိန္တြင္ ရန္ကုန္ရိပ္ၿမံဳႏွင့္ ပဲခူးရိပ္ၿမံဳ ၂ ခု တြင္သာ ကေလးမ်ား ထားရွိၿပီး ေစာင့္ေရွာက္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ျမတ္ေမတၲာ (Grace Home) ကေလးမ်ားျပဳစုရာ ရိပ္ၿမံဳစတင္ တည္ေထာင္ခဲ့စဥ္မွ ယေန႔ထိ ၁၆ ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း ကေလးငယ္ ၁၆၅ ေယာက္ ကို ျပဳစု ပ်ိဳးေထာင္ ေပးႏိုင္ေၾကာင္း၊ ဆယ္တန္းေအာင္ တကၠသိုလ္ ေရာက္ၿပီး မိမိတို႔ ေျခေထာက္ေပၚ ရပ္တည္ႏိုင္၍ ေဂဟာမွ ထြက္ခြာၿပီး အလုပ္ လုပ္ေနၾကသူမ်ား ရွိေၾကာင္း၊ ယခုလက္ရွိ ကေလးမ်ား ရိပ္ၿမံဳ ႏွစ္ခုတြင္ ကေလးငယ္ ၈ဝ ဦး ေနထိုင္၍ ၇ဝ ေက်ာ္သည္ ေက်ာင္းေန အရြယ္မ်ား ျဖစ္၍ ေက်ာင္းတက္ေန ၾကေၾကာင္း တည္ေထာင္သူ  ဆရာမႀကီး အဲမေရလားျမတ္က ေျပာၾကား သည္။ ျမတ္ေမတၲာ (Grace Home) တြင္ ႏို႔စိုကေလး မွစ၍ အသက္ ၅ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးမ်ားႏွင့္ ကေလးအမ်ိဳးအစား ၄ မ်ိဳးျဖင့္ ဦးစားေပး လက္ခံသည္။

မိဘလံုးဝမရွိေသာ ခိုကိုးရာမဲ့ ကေလးမ်ား အလြန္ဆင္းရဲၿပီး ခက္ခဲေသာ ေဒသမ်ားမွ ပညာေရးထူးခြ်န္ေသာ ကေလးမ်ား၊ အမိအဖ တစ္ဦးဦး မရွိေတာ့၍ ခိုကိုးရာ မဲ့ေနသည့္ ကေလးမ်ား၊ စြန္႔ပစ္ခံရေသာ ကေလးမ်ားကို လက္ခံထားသည္။ ကေလးမ်ားသည္ ဝမ္းနည္းစရာ ေနာက္ေၾကာင္း ရာဇဝင္ အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ေနရာေဒသ အမ်ိဳးမ်ိဳးမွ ျမတ္ေမတၲာ သို႔ ေရာက္ရွိလာၾကသည္။ အခ်ိဳ႕မွာ  မိတ္ေဆြမ်ားမွလည္းေကာင္း၊ အသင္းေတာ္မ်ားမွ လည္းေကာင္း၊ အမႈေတာ္ေဆာင္ မ်ားမွလည္းေကာင္း၊ သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္ ရပ္ကြက္ အာဏာပိုင္ အဖြဲ႕ အစည္း မ်ားမွလည္းေကာင္း၊ ရဲစခန္းမွ လည္းေကာင္း လာေရာက္ အပ္ႏွံေသာ ကေလးမ်ား ျဖစ္သည္။ အပ္ႏွံရာတြင္လည္း သက္ဆိုင္ရာ အသင္းေတာ္၊ အဖြဲ႕အစည္း၊ ရဲစခန္း တို႔မွ အႀကီးအကဲတို႔၏ ေထာက္ခံ ခ်က္ ပါရွိရမည္ ျဖစ္ၿပီး လာေရာက္ အပ္ႏွံသူမ်ားကလည္း ကတိဝန္ခံခ်က္ လက္မွတ္ ေရးထိုးေပးရမည္ ျဖစ္သည္။

ကေလးမ်ားသည္ ေမတၲာငတ္  ေနေသာသူမ်ားျဖစ္သျဖင့္ “ျမတ္ေမတၲာ”အျပည့္ အဝေပးလ်က္ ျပဳစု ပ်ိဳးေထာင္ေသာအခါ မိမိတို႔၏ ၾကမ္းတမ္းေသာ ဘဝဆိုး ကို ေမ့ေလ်ာ့ၿပီး ဘဝသစ္တြင္ က်န္းမာ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ေနထိုင္၍ ပညာသင္ ၾကားလ်က္ ရွိၾကသည္။

ကေလးမ်ားကို ထိန္းေက်ာင္း ေကြ်းေမြးမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆရာမႀကီး အဲမေရးလာျမတ္က “ႏို႔စို႔ကေန ရက္သား၊ လသား စြန္႔ပစ္ခံရတဲ့ ကေလးေတြ မ်ားတယ္။ အဲဒီကေလးေတြ မူႀကိဳအရြယ္ ေရာက္တဲ့အခါ ဒီမွာ မူႀကိဳဖြင့္ေပး တယ္။ ရပ္ကြက္ထဲက မတတ္ႏိုင္တဲ့ မိဘေတြရဲ႕ ကေလးေတြအတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီး ဖြင့္တယ္။ မူႀကိဳေက်ာင္းလခ ကို ေတာ့ မတတ္ႏိုင္တဲ့ ကေလးေတြကို အခမဲ့ တက္ေရာက္ေစတယ္။ မိဘ မရွိတဲ့ ကေလးေတြအတြက္ အလွဴ ေငြလည္း လက္ခံပါတယ္။ အပယ္ခံရတဲ့ ကေလးေတြ ပညာတတ္ေစခ်င္တဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ေက်ာင္းထား ေပးၿပီး တတ္ႏိုင္သေလာက္ သူတို႔ ဉာဏ္ရည္ေလး ရွိသေလာက္ ပညာကို ရေအာင္ယူခိုင္းၿပီး အသက္ေမြး ဝမ္းေက်ာင္း သင္တန္းေတြ ပို႔ၿပီး သူ႔ ေျခေထာက္ေပၚ သူရပ္တည္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားေပးပါတယ္”ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမတ္ေမတၲာ (Grace Home) ကေလးမ်ား ရိပ္ၿမံဳသည္ တစ္ဦးခ်င္း အလွဴရွင္မ်ား၏ အလွဴေငြမ်ားျဖင့္ ရပ္တည္၍ ေန႔စဥ္ ကေလးမ်ားကို ထမင္း ၃ နပ္ ေကြ်းေမြး၍ အဆာေျပမုန္႔မ်ားကိုလည္း တစ္ခါတစ္ရံ ကိုယ္တိုင္ လုပ္၍ ေကြ်းေၾကာင္း၊ ထမင္းခ်က္ရန္ မီးဖိုေခ်ာင္ဝန္ထမ္း ႏွင့္ ကေလးၾကည့္ရသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ား ရွိေၾကာင္း၊ အခ်ိဳ႕ဝန္ထမ္း မ်ားသည္ ရိပ္ၿမံဳမွ ၁ဝ တန္းေအာင္ ၿပီး ေက်ာင္းတက္ေနသည့္ ကေလးမ်ားကို ဝန္ထမ္းျပန္ခန္႔၍ ရိပ္ၿမံဳ၏ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေစေၾကာင္း သိရသည္။

ပဲခူးရွိ (Grace Home) ကေလးမ်ား ရိပ္ၿမံဳကို အသက္ေမြး ဝမ္းေၾကာင္း ပညာဌာနအျဖစ္ သတ္မွတ္၍ အခ်ဳပ္ အလုပ္၊ ဇာထိုး၊ ပန္းထိုး လက္မႈပညာ အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ အခ်က္အျပဳတ္ႏွင့္ မုန္႔အမ်ိဳးမ်ိဳး လုပ္နည္း၊ ဆံပင္ညႇပ္ အလွျပင္ သင္တန္း၊ ကြန္ပ်ဴတာ သင္တန္း၊ လက္သမား အတတ္ပညာ၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး ပညာ၊  ၾကက္၊ ဘဲ၊ ဝက္ေမြးျမဴေရး ပညာ၊ ကေလးမ်ား ၾကည့္႐ႈျပဳစု ပ်ိဳးေထာင္ေရး အတတ္ပညာ၊ မူႀကိဳကေလးမ်ားကို သင္ၾကားေရး ပညာ၊ စႏၵယား၊ Key Board ၊ ဂီတာ၊ တေယာ၊ ပုေလြ၊ သီဆိုမႈ အတတ္ပညာ အစရွိသည့္ အႏုပညာ သင္တန္းမ်ား၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္  ဆက္သြယ္၍  အလုပ္အကိုင္ ရွာေဖြေပးျခင္း စသည္တို႔ကို သင္ၾကား ေဆာင္ရြက္ေပးေၾကာင္း သိရသည္။

ျမတ္ေမတၲာ စတင္ တည္ေထာင္ခ်ိန္မွစ၍ ယေန႔အထိ ၁ဝ တန္း စာေမးပြဲ ေအာင္ျမင္သူမ်ား ရွိခဲ့ၿပီး ၂ဝဝဝ ျပည့္ႏွစ္ တြင္ ေအာင္ျမင္ေသာ ေယာက်ာ္းေလး ၂ ေယာက္သည္ (Grace Home) ၏ အဦးဆံုး ေအာင္ျမင္သူမ်ား ျဖစ္ခဲ့ၿပီး တစ္ဦးမွာ ၁ဝ တန္း ေအာင္ၿပီးေနာက္ ကြန္ပ်ဴတာ သင္တန္း ၿပီး၍ ႀတိနတိ အသင္းေတာ္တြင္ အသင္း၏ တာဝန္မ်ားကို ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ေနသည္။ က်န္ တစ္ဦးမွာ M.I.T ၌ ဖြင့္ထားသည့္ BARS သင္တန္းတြင္ တက္ေရာက္ သင္ၾကား သည္။ အျခား ၁ဝ တန္းေအာင္ ကေလးမ်ားတြင္ အခ်ိဳ႕သည္ တကၠသိုလ္ တက္ေရာက္ေနဆဲ ျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းတြင္ ကေလးငယ္မ်ားကို ျပန္လည္ကူညီ ထိန္းေပးသည္ဟု သိရသည္။

(Grace Home) ကေလးမ်ား ရိပ္ၿမံဳမွ ၁ဝ တန္းေအာင္ျမင္ၿပီး ေက်ာင္းတက္ေနဆဲ ျဖစ္သည့္ မႏြယ္နီက “ဒီမွာ ေလာေလာဆယ္ေတာ့ မိသားစုတစ္ခု လိုပါပဲ။ အရင္ မိသားစုနဲ႔ မေနခဲ့ရေတာ့ ကိုယ့္မိသားစုလို ခံစားရတယ္။ တစ္ခါတေလ အခ်င္းခ်င္း အခန္႔မသင့္လို႔ စကားမ်ားရင္လည္း ကိုယ့္မိသားစု ျဖစ္တဲ့အတြက္ အခ်ိန္တန္ရင္ ျပန္ေျပတာပါပဲ” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမတ္ေမတၲာ (Grace Home) ရန္ကုန္သို႔ ဆက္သြယ္လိုပါက အမွတ္ ၁၂ ၊ ဦးဖိုးခင္လမ္း ကရင္ အမ်ိဳးသား ရပ္ကြက္၊ ၾကည့္ျမင္တိုင္ ၿမိဳ႕နယ္ ဖုန္း-ဝ၁၂၂ဝ၄၇၂ သို႔ ဆက္သြယ္ႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဝဝ၅

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

အ႐ုဏ္ဦး လူမႈကူညီေရး အသင္း

ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၇၊ ၂ဝ၁၃
ခေရမိသားစု ဒါနျပဳအဖြဲ႔

ခေရမိသားစု ဒါနျပဳအဖြဲ႔

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၂ဝ၊ ၂ဝ၁၃

ဘဝျမင့္မိုရ္

ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၂၊ ၂ဝ၁၂

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*