စီးပြားေရးသတင္း — ရန္ကုန္၊ မတ္ ၂၁၊ ၂ဝ၁၃

ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႔ လာေရာက္ၾကေသာ ခရီးသည္မ်ားအတြက္ ျမန္မာ က်ပ္ေငြႏွင့္ လဲလွယ္ သံုးစဲြႏုိင္ရန္ ေနာက္ ထပ္ ႏုိင္ငံျခား ေငြေၾကး ႏွစ္မ်ဳိး ျဖစ္သည့္ တ႐ုတ္ ယြမ္ေငြႏွင့္ ထုိင္း ဘတ္ေငြ တို႔ကို ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထပ္မံ ခြင့္ျပဳေတာ့ မည္ ျဖစ္သည္။

ေလာေလာဆယ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံပိုင္ႏွင့္ ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ား ၌ က်ပ္ေငြႏွင့္ တရားဝင္ လဲလွယ္ခြင့္ ရွိေသာ ေငြေၾကး မ်ားမွာ ယူ႐ို၊ အေမ ရိကန္ေဒၚလာႏွင့္ စကၤာပူေဒၚလာတုိ႔ ျဖစ္သည္။

ယခုကဲ့သုိ႔ ယြမ္ေငြႏွင့္ ဘတ္ေငြ မ်ားကို ထပ္မံ ခ်ဲ႕ထြင္လုိက္သည့္ အတြက္ တ႐ုတ္ႏွင့္ ထုိင္းခရီးသည္မ်ား အတြက္ ပိုမို အဆင္ေျပေစၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ လာေရာက္ လည္ပတ္စဥ္ ပိုမိုသံုးစြဲမႈျပဳလာေစရန္ အားေပးရာ ေရာက္မည္ ျဖစ္သည္။ ယခင္ကမူ ျမန္မာက်ပ္ေငြႏွင့္ လဲလွယ္ရန္အတြက္ ရန္ကုန္ေလဆိပ္တြင္ သန္႔ရွင္းလတ္ ဆတ္ေသာ ေထာင္မလဲ သဲေကာ္ ေဒၚလာမ်ားကို ဝယ္ယူရန္ လိုအပ္ခဲ့သည္။ ယခုအခါ ဘတ္ေငြမွ က်ပ္ေငြ သို႔ တုိက္ခုိက္ လဲလွယ္ႏုိင္ေတာ့ မည္ ျဖစ္သျဖင့္ ႏုိင္ငံျခားေငြ လဲလွယ္မႈ ကုန္က်စရိတ္ကိုလည္း ေလ်ာ့ခ်ရာ ေရာက္ေစ သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီး သြားလာေရး ဝန္ႀကီးဌာန၏ စာရင္း ဇယားမ်ားအရ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္တြင္ တ႐ုတ္လူမ်ဳိး ခရီးသည္ ဝင္ေရာက္မႈ ၆၆.၃၉ ရာႏႈန္း၊ လူဦးေရ ၆၃,ဝ၁၈ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး ထုိင္းလူမ်ဳိး ၁၅.၇၇ ရာႏႈန္း၊ လူဦးေရ ၆၁,၆၉၆ ဦးျဖင့္ ထိပ္ဆံုးသို႔ ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရ သည္။ ထုိင္းဘတ္ႏွင့္ တ႐ုတ္ယြမ္ေငြ တို႔အတြက္ ေငြလဲလွယ္ ႏႈန္း ကို ျမန္မာ ႏုိင္ငံဘဏ္မ်ားႏွင့္ ေငြလဲလွယ္ေရး ေကာင္တာမ်ားတြင္ ျပသထားမည္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဗဟိုဘဏ္၏ အဆုိအရ မတ္လ ၃၁ ရက္မွစ၍ ေငြလဲလွယ္မႈ စတင္ႏုိင္ရန္ ျမန္မာ အာဏာပိုင္မ်ား သည္ တ႐ုတ္ႏွင့္ ထုိင္း ဗဟိုဘဏ္မ်ားႏွင့္ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္မ်ားခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရ သည္။ ယခု လုပ္ေဆာင္ ခ်က္ေၾကာင့္ ကုန္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းကိုလည္း အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစမည္ျဖစ္ၿပီး စီးပြားေရး ဆက္ဆံမႈမ်ား ကို တုိးတက္လာကာ သြင္းကုန္၊ ပို႔ကုန္လုပ္ငန္း၌ ရွိေသာ အခက္အခဲမ်ား ကိုလည္း ဖယ္ ရွားေပးႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္ႏွင့္ ထုိင္းႏွစ္ႏုိင္ငံ တုိ႔မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ အဓိက ကုန္သြယ္ဖက္မ်ားျဖစ္ၿပီး ယြမ္ ႏွင့္ ဘတ္တို႔မွာ ျမန္မာႏွင့္ တ႐ုတ္၊ ထုိင္း နယ္စပ္မ်ားတြင္ အက်ယ္အျပန္႔ လွည့္ပတ္ သံုးစြဲေနၾကသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္ ဇူလိုင္မွစ၍ ႏိုင္ငံျခားေငြေၾကးစာရင္း မ်ားကို အေမရိကန္ေဒၚလာ၊ ယူ႐ို၊ စကၤာပူ ေဒၚလာတို႔ အျပင္ အက္(ဖ)အီး စီ (Foreign Exchange Certificate-FEC) တို႔ျဖင့္ ပုဂၢလိကဘဏ္ ၁၁-ခု တြင္ စတင္လက္ခံခဲ့သည္။ ကရက္ဒစ္ကတ္ (Credit Card) မ်ားကိုလည္း တျဖည္းျဖည္း လက္ခံလာခဲ့ရာ ၾကယ္ငါးပြင့္ အဆင့္ ဟိုတယ္မ်ားတြင္ အနည္းအက်ဥ္း လက္ခံ သံုးစဲြေနၿပီျဖစ္သည္။ ခရက္ဒစ္ကဒ္ သံုးစဲြမႈမွာ အျပည့္အဝ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ အခ်ိန္ယူ ရဦးမည္ျဖစ္ၿပီး ပထမဦးစြာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ စတင္ကာ ေနာက္မွ မႏၲေလးႏွင့္ အျခား ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားသို႔ ျဖန္႔က်က္သြားရမည္ ျဖစ္သည္။

Ref:ttrweekly.com

ဝ၄ဝ

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

အခြန္အေကာက္ ဥပေဒၾကမ္း တင္သြင္း

အခြန္အေကာက္ ဥပေဒၾကမ္း တင္သြင္း

ေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃၊ ၂၀၁၇

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*