တိုင္းရင္းသားသတင္း — မတ္ ၆၊ ၂ဝ၁၃

ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ အေရွ႕ပိုင္းေဒသမ်ားတြင္ ျမန္မာအစိုးရ တပ္ဖြဲ႕တို႔ မၾကာမီက ဆင္ႏႊဲခဲ့ေသာ တိုက္ပြဲ မ်ားသည္ ကမၻာေပၚတြင္ အင္အား အေတာင့္တင္းဆံုး လက္နက္ကိုင္ မူးယစ္ေဆးဝါး အဖြဲ႕အစည္း အျဖစ္ ထင္ရွားေသာ United Wa State Army (UWSA) ကို ထိုးစစ္ ဆင္မည့္ဟန္ မရွိေသာ္လည္း ဆက္လက္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားက UWSA ၏ နယ္ေျမကို ဝန္းရံ ပိတ္ဆို႔ထားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း Restoration Council of Shan State Army (RCSS/SSA) အႀကီးအကဲ Yawdserk က သူ၏ အျမင္ကို မတ္ ၄ ရက္က ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကား လိုက္သည္။

RCSS/SSA အၾကီးအကဲ Yawdserk

RCSS/SSA အၾကီးအကဲ Yawdserk

ျမန္မာစစ္တပ္သည္ ေျမာက္ဘက္တြင္ ကိုးကန္႔ ေဒသမ်ားႏွင့္ ေတာင္ဘက္တြင္ မက္မန္း၊ မုန္းပိုင္၊ မုန္းခတ္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားကို သိမ္းပိုက္ထား ႐ံုသာမက သံလြင္ျမစ္ အေနာက္ဘက္ကမ္းရွိ SSA စခန္းအခ်ိဳ႕ကိုလည္း ၂၀၁၁ ႏွင့္ ၂၀၁၂ စစ္ဆင္ေရးမ်ား အတြင္း သိမ္းပိုက္ထားခဲ့သည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၈ ရက္မွ ၂၂ ရက္ အတြင္း ျဖစ္ပြားေသာ တိုက္ပြဲမ်ား၌ သံလြင္ျမစ္ကို အေပၚစီးမွၾကည့္ျမင္ႏိုင္ ေသာ လြယ္လမ္းေဒသရွိ SSA စခန္းမ်ား ရွိရာ ေတာင္ကုန္းတစ္ခုကို ျမန္မာစစ္တပ္က သိမ္းပိုက္ခဲ့သည္။ ဝမ္ ဟိုင္းရွိ Shan State Progress Party Shan State Army (SSPP/SSA) ဌာနခ်ဳပ္႐ံုးက သမၼတထံသို႔ ကန္႔ကြက္စာ တစ္ေစာင္ ေပးပို႔ခဲ့ၿပီးေနာက္ ထိုးစစ္ဆင္မႈ ရပ္တံ့သြားခဲ့သည္။

ခိုလမ္းေဒသ အေျခစိုက္ ျမန္မာတပ္ဖြဲ႕က ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ ဝမ္ဟိုင္းဌာနခ်ဳပ္တို႔ ယခင္ သေဘာတူညီခ်က္အရ SSPP/SSA တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ မိသားစုမ်ား အေျခစိုက္ ေနထိုင္ခြင့္ျပဳ ထားေသာ (လြယ္လမ္းေဒသ အနီးရွိ) ပန္းဖူးရြာသို႔ တပ္ဖြဲ႕မ်ားျဖင့္ ျဖန္႔က်က္လာခဲ့ေၾကာင္း၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၆ ရက္တြင္ လာေရာက္ရန္ ရွိသည့္ မူးယစ္ ေဆးဝါးတိုက္ဖ်က္ေရး DEA  အဖြဲ႕ ၏ လံုၿခံဳေရး အတြက္ဟု အေၾကာင္းျပခဲ့ေၾကာင္း၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၂ ရက္က သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ထံ ေပးပို႔ခဲ့ေသာ SSPP/SSA အႀကီးအကဲ Lt.Gen Pang Fa ၏ ေပးစာတြင္ ေဖာ္ျပပါရွိ ခဲ့သည္။ Lt. Gen Pang Fa က ပန္းဖူးတြင္ ရဟတ္ယာဥ္မ်ား ဆင္းသက္ျခင္း မျပဳရန္ ေတာင္းဆိုပါေၾကာင္း၊ ယင္းအစား ယခင္ကလည္း ရဟတ္ယာဥ္ ဆင္းသက္ခဲ့ရာ Pang Mieng Hib လြင္ျပင္တြင္ ဆင္းသက္ႏိုင္ ပါေၾကာင္း၊ ပန္းဖူးရြာတြင္သာ ဆင္းသက္လိုသည္ ဆိုပါက DEA အဖြဲ႕၏ လံုၿခံဳေရးကို ျမန္မာစစ္တပ္အစား SSA က တာဝန္ယူေပး ႏိုင္ပါေၾကာင္းလည္း ေရးသား ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

SSA သတင္း ရပ္ကြက္အဆို အရ DEA အဖြဲ႕ ခရီးအစီစဥ္ကို  ဖ်က္သိမ္းလိုက္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

SSA ကို ၁၉၆၄ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ SSA မွာ Shan State Army ျဖစ္ၿပီး ရွမ္းျပည္ တပ္မေတာ္ဟု ေခၚဆိုသည္။ ရွမ္းျပည္ တပ္မေတာ္တြင္ ေတာင္ပိုင္းႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္း ဟူ၍ ရွိသည္။ Yawdserk သည္ Restoration Council of Shan State Army (RCSS/SSA) အႀကီးအကဲ ျဖစ္သည္။

Ref: S.H.A.N

ဝ၃၉

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၁)

  1. သတင္းအခ်က္အလက္စံုလင္ တဲ႔ဂ်ာနယ္ပါ

Leave a Reply to nay lin htet Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*