လူမႈေရးသတင္း ျပည္တြင္းသတင္း — ရန္ကုန္၊ ဧၿပီ ၂၈၊ ၂ဝ၁၂

ျမန္မာမြတ္ဆလင္အဖြဲ႕ မွ ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ သတင္းႏွင့္စာနယ္ဇင္းသင္တန္း တက္ေရာက္လိုသူမ်ား ကို အခမဲ့သင္ၾကားႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ယင္းအဖြဲ႕မွတာဝန္ရွိသူ ကိုေဇာ္မင္းထြန္းက ျမန္မာအင္ဒီပဲန္ဒင့္ သို႔ ေျပာသည္။

အဆိုပါ ျမန္မာမူဆလင္အဖြဲ႕ႏွင့္ Capicity Development Institue of Myanmar (Tip Top)တို႔ ပူးေပါင္း၍ ေမလ ၁၄ ရက္ ေန႔တြင္ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ တက္ေရာက္လိုသူ လူငယ္မ်ားသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၃၉ လမ္း၊ အမွတ္-၃၄၇(ဒုထပ္) Tip Top သင္တန္းေက်ာင္းတြင္ လာေရာက္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ၿပီး ဘာသာမေရြးတက္ေရာက္ႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာမြတ္ဆလင္အဖြဲ႕မွ အခမဲ့သင္ၾကားေပးေသာ သင္တန္း ၃ မ်ိဳးရွိၿပီး လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို အင္တာဗ်ဴးေမးျမန္း မည္ျဖစ္သည္။ အင္တာဗ်ဴး ေအာင္ျမင္သူမ်ားကို Tip Top သင္တန္းေက်ာင္း၏ ပံုမွန္ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေနေသာ သင္တန္းသို႔ ပို႔ေပးၿပီး တက္ေရာက္ သင္ၾကားေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားမွ သတ္မွတ္ထားေသာ အရည္ ခ်င္းရွိသည့္သူမ်ားကိုသာ ေရြးခ်ယ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာမြတ္ဆလင္အဖြဲ႕မွ ကိုေဇာ္မင္းထြန္းကေျပာသည္။

လာေရာက္ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားထဲမွ ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့မေပးႏိုင္သူ သတင္းေထာက္ဘဝႏွင့္အသက္ ေမြးဝမ္းေက်ာင္းျပဳခ်င္သူမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေရရွည္လုပ္ေဆာင္သြားမည့္သူမ်ားကို အဓိကေရြးခ်ယ္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ပညာအရည္အခ်င္း ဆယ္တန္းေအာင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ အခမဲ့သင္ၾကားခြင့္ရေသာသူမ်ားကို ေနထိုင္စားေသာက္စရိတ္ေပးမည္မဟုတ္ေၾကာင္း သင္တန္းေၾကးႏွင့္စာရြက္စာတမ္းစရိတ္သာ ေထာက္ပံ့ ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

သင္တန္းကာလသည္ ၂ ပတ္ၾကာျမင့္မည္ျဖစ္ၿပီး သတင္းႏွင့္စာနယ္ဇင္းပညာ အေျခခံကို သင္ၾကားေပးမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ လက္ရွိနာမည္ႀကီး ဂ်ာနယ္မွ အယ္ဒီတာမ်ား၊ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာမ်ား သင္ၾကားေပးမည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာမြတ္ဆလင္အဖြဲ႕ မွ ရန္ကုန္-မႏၲေလးရွိ Tip Top သင္တန္းေက်ာင္းသို႔ ေပးပို႔ၿပီး အခမဲ့သင္ၾကားေပး ေနေသာ သင္တန္းမ်ားမွာ မူလတန္းဆရာ အဂၤလိပ္စာ သင္တန္း၊ မူႀကိဳဆရာမသင္တန္းႏွင့္ သတင္းႏွင့္စာနယ္ဇင္း သင္တန္းမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၀၁၇

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Comments are closed.