စီးပြားေရးသတင္း — မေကြး၊ ေအာက္တိုဘာ ၊ ၂ဝ၁၂

မေကြးတိုင္း ေဒသႀကီး၊ ပခုကၠဴ ခ႐ိုင္ေဒသနယ္ေျမသည္ တစ္ေခတ္ တစ္ခါ လက္မႈလုပ္ငန္းရက္ကန္း ခတ္ျခင္းျဖင့္ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကား သက္ေမြး ဝမ္းေက်ာင္းျပဳခဲ့ၾက သည္။ ယေန႔ေခတ္တြင္မူ လုပ္ငန္းအမ်ားစု ေပ်ာက္သြားၿပီး ရက္ကန္းလုပ္ငန္း သည္လည္း တျဖည္းျဖည္း ပေပ်ာက္စ ျပဳလာေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားေျပာျပ ၾကသည္။ “ၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္မွာ ရက္ကန္းလုပ္ငန္းနဲ႔ မွီခိုအားထားခဲ့တဲ့ လူဦးေရ ၁ သိန္းနီးပါးရွိခဲ့တယ္။ အခု ရက္ကန္း လုပ္ငန္း မေကာင္းေတာ့ လူဦးေရ ၁ သိန္းနီးပါး အလုပ္လက္မဲ့ ျဖစ္သြားတာေပါ့”ဟု ၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္ ေဒသခံ တစ္ဦးက ေျပာသည္။

ၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ပိုက္သင္ရြာႀကီးတြင္ ယခင္က ရက္ကန္းစင္ေပါင္း ၂ဝဝ ေက်ာ္ႏွင့္ တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး လုပ္ကိုင္ ခဲ့ၾကသည္။ ယခုအခါ ဆယ္ဂဏန္းပင္ မရွိေတာ့ေၾကာင္း ေလ့လာ သိရွိရသည္။ ျပည္ပႏိုင္ငံ အခ်ိဳ႕က အထည္ ေတြလို ေဈးႏႈန္း ခ်ိဳခ်ိဳ မထုတ္လုပ္ႏိုင္တာရယ္၊ လိုအပ္ခ်က္အမီ ပစၥည္းေပါေပါမ်ားမ်ား မထုတ္လုပ္ ႏိုင္တာ ရယ္၊ အလုပ္သမားခ ကလည္း နည္းပါးၿပီး ယေန႔ေခတ္ ကုန္ေဈးႏႈန္းနဲ႔ မစားေလာက္တာေၾကာင့္ ရက္ကန္းသမ ေတြလည္းနည္း၊ လုပ္ငန္းကလည္း မကိုက္ဆိုေတာ့ ရက္ကန္းလုပ္ငန္းေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ရပ္နားထား ၾကရၿပီေပါ့ဗ်ာဟု ပခုကၠဴေဒသခံ တစ္ဦးကလည္း ယေန႔ေခတ္ ရက္ကန္းလုပ္ငန္း အေျခအေနရွင္းလင္း ေျပာၾကားသည္။ ပခုကၠဴခ႐ိုင္ အတြင္း ရက္ကန္းလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူ ေသာင္းေက်ာ္ ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္တြင္မူ ပခုကၠဴၿမိဳ႕ေပၚ၌ ရက္ကန္းလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူ ရာဂဏန္းပင္ မရွိေတာ့ဟု သိရသည္။

ရက္ကန္းစင္တစ္စင္ အုပ္စု ၅ ေသာင္းဝန္းက်င္ ရွိၿပီး ရက္ကန္းသမ တစ္ဦး၏ လုပ္အားခမွာ အျမင့္ဆံုး တစ္ေန႔ ၈ဝဝ က်ပ္သာ ရွိေၾကာင္း ၁၉၇ဝ ခုႏွစ္မွ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္အတြင္း ရက္ကန္းလုပ္ငန္း ေကာင္းခဲ့ေၾကာင္း၊ ပခုကၠဴဝါဒေဆာင္ ၊ ျမစ္ေျခအိုင္ေရွ႕ေဆာင္၊ ခန္ေတာလံုခ်ည္မ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံ အႏွံ႕အျပားတြင္ နာမည္ရခဲ့ေၾကာင္း ယေန႔ေခတ္တြင္ ေဈးကြက္ သို႔ မထိုးေဖာက္ႏိုင္၍ လုပ္ငန္းမ်ား ရပ္နားထားရေၾကာင္း၊ ရက္ကန္း လုပ္ငန္းရွင္ တစ္ဦးက ေျပာသည္။ စီးပြားေရး ပညာရွင္တစ္ဦးကမူ ရက္ကန္းလုပ္ငန္း မတိမ္ေကာ မပေပ်ာက္ေအာင္ ခ်ည္ထုပ္မ်ားကို ေက်းလက္အေရာက္ ေဈးႏႈန္း သက္သာစြာ ေရာင္းခ်ေပးျခင္း၊ ရက္ကန္း သမဝါယမအသင္း ထူေထာင္ၿပီး ေဈးကြက္ရွာေပးျခင္း၊ အရည္အေသြးမီေအာင္ လမ္းၫႊန္မႈႏွင့္ နည္းပညာမ်ားေပးျခင္း၊ ေခ်းေငြမ်ား ထုတ္ေပးျခင္း၊ ကုန္ၾကမ္းေပး၊ ကုန္ေခ်ာယူစနစ္တို႔ ျဖင့္ ျမန္မာ့ေက်း လက္ စီးပြားေရး တိုးတက္ရန္ စုေပါင္း လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းတို႔ကို အႀကံျပဳ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ဝ၆၆

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

အခြန္အေကာက္ ဥပေဒၾကမ္း တင္သြင္း

အခြန္အေကာက္ ဥပေဒၾကမ္း တင္သြင္း

ေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃၊ ၂၀၁၇

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*