လူမႈေရးသတင္း — ဇန္နဝါရီ ၁၇၊ ၂ဝ၁၃

၇ ႏွစ္ေက်ာ္မွ် အဆက္ျပတ္ ေနခဲ့ၿပီးေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အက်ဥ္းေထာင္မ်ား အတြင္းမွ အက်ဥ္းက်မ်ားကို လာမည့္ သီတင္းပတ္တြင္ သြားေရာက္ ေတြ႕ဆံုျခင္း ျပန္လည္ စတင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံတကာ ၾကက္ေျခနီ အဖြဲ႕က ဇန္နဝါရီ ၁၇ ရက္တြင္ ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာခဲ့ရာ တစ္ခ်ိန္က အပယ္ခံျဖစ္ခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံအတြင္း ေနာက္ဆံုး ထြက္ေပၚလာ သည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ သေကၤတ တစ္ရပ္ပင္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာသမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ထိပ္တန္းအစိုးရ အရာရွိမ်ားကို ယခု သီတင္းပတ္အတြင္း လာေရာက္ေတြ႕ဆံု ၿပီးေနာက္ ဂ်ီနီဗာၿမိဳ႕ အေျခစိုက္ ႏိုင္ငံတကာ ၾကက္ေျခနီ အဖြဲ႕ကို ဦးေဆာင္သူ Peter Maurer က အထက္ပါ အတိုင္း ထုတ္ျပန္ ေၾကညာလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာစစ္အစိုးရေဟာင္းက ထုတ္ျပန္ေသာ ကန္႔သတ္ခ်က္ မ်ားက အက်ဥ္းက် မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ၾကက္ေျခနီ အဖြဲ႕ဝင္တို႔ ဆံုေတြ႕ခြင့္  ကို ၂ဝဝ၅ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလမွ စတင္၍ ရပ္ဆိုင္းေစခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံတကာ ၾကက္ေျခနီအဖြဲ႕ သည္ ဂ်ီနီဗာသေဘာတူညီခ်က္အရ စစ္ပြဲအတြင္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးရၿပီး ပဋိပကၡေဒသ  မ်ားရွိ အက်ဥ္းက်မ်ားထံသို႔ သြား ေရာက္ေတြ႕ဆံုခြင့္ကိုလည္း ႏိုင္ငံ တကာအသိုင္းအဝိုင္းက လုပ္ပိုင္ခြင့္ အပ္ႏွင္းထားေသာ အဖြဲ႕ျဖစ္ သည္။ အျခားေသာ အၾကမ္းဖက္ အေျခအေနရွိ အက်ဥ္းက် မ်ားကို လည္း သြားေရာက္ေတြ႕ ဆံုေလ့ရွိၿပီး ရံဖန္ရံခါတြင္ အက်ဥ္းက်မ်ားႏွင့္ မိသားစုဝင္တို႔အၾကား တစ္ခုတည္း ေသာ ဆက္သြယ္ရာ လည္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားသို႔ လာေရာက္မႈ ဆိုင္းငံ့ထားျခင္း မျပဳမီက ႏိုင္ငံတကာ ၾကက္ေျခနီအဖြဲ႕သည္ ႏိုင္ငံ တစ္လႊားရွိ ဒါဇင္ႏွင့္ ခ်ီေသာ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားမွ အက်ဥ္းက်မ်ားကို ပံုမွန္လာေရာက္ေတြ႕ဆံုေလ့ ရွိသည္။ အက်ဥ္းက်တို႔၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဆးဝါးကုသမႈတို႔ကို စစ္ေဆးေပးသည့္အျပင္ ဆပ္ျပာႏွင့္ ေဆးဝါးမ်ား ကိုပါ ေထာက္ပံ့ေပးအပ္ေလ့ ရွိသည္။ Peter Maurer က အက်ဥ္းေထာင္မ်ားအတြင္း ဝင္ေရာက္ ခြင့္ျပဳသည့္ အစိုးရ၏ အျပဳသေဘာ ေဆာင္ေသာ သေဘာထားကို ႀကိဳဆို လိုက္ၿပီး ထိုသို႔ခြင့္ျပဳေပး ခဲ့သည့္ သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္တို႔ကိုလည္း ခ်ီးက်ဴးေျပာၾကားခဲ့သည္။

အက်ဥ္းသားအားလံုးကို တန္းတူရည္တူ ဆံုေတြ႕လိုေၾကာင္း၊ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားသို႔ ျပန္လည္ ဝင္ေရာက္ႏိုင္ေရး ေမွ်ာ္လင့္ လ်က္ ရွိေၾကာင္း၊ လာမည့္သီတင္းပတ္ အတြင္း သြားေရာက္ေတြ႕ဆံုႏိုင္မည္ ဟု ေမွ်ာ္ လင့္ေၾကာင္းလည္း Peter Maurer က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံတကာၾကက္ေျခနီအဖြဲ႔ ဥကၠ႒တစ္ဦး၏ ပထမဆံုး ျမန္မာ ႏိုင္ငံခရီးစဥ္အျဖစ္ လာေရာက္ခဲ့ ေသာ Peter Maurer ၏ ခရီးစဥ္ အတြင္း ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ကိုကို၊ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေဝလြင္ႏွင့္ အတိုက္အခံ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ကိုပါ ဆံုေတြ႕သြားခဲ့သည္။

Peter Maurer သည္ လူမ်ိဳးေရး ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနာက္ဘက္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေဒသမ်ားသို႔လည္း ဇန္နဝါရီ ၁၇ ရက္တြင္ ေခတၲ သြားေရာက္မည္  ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

Ref: Red Cross to resume visits to Myanmar Detainees AP

ဝ၃၉

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

ဟာကြက္ေတြနဲ႔ ရန္ကုန္ဘတ္စ္

ဟာကြက္ေတြနဲ႔ ရန္ကုန္ဘတ္စ္

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၂၀၊ ၂၀၁၇
ပါရမီေကာလိပ္ ေရႊဂုုံပလာဇာတြင္ ဖြင့္

ပါရမီေကာလိပ္ ေရႊဂုုံပလာဇာတြင္ ဖြင့္

ရန္ကုုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၁၂၊ ၂၀၁၇

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*