အယ္ဒီတာ့စကား — ဇန္နဝါရီ ၂၃၊ ၂ဝ၁၃

ႏိုင္ငံျခားေရးႏွင့္ ျပည္တြင္းေရး   

ႏိုင္ငံေရးသမားတို႔အတြက္ ျပည္တြင္းအေရးႏွင့္ ျပည္ပအေရးကို  မည္သို႕ခ်ိန္ထိုးကာ မည္သို႔ ဦးစားေပးမည္ နည္းဟူသည့္ အဆံုးအျဖတ္ သည္ အေရးႀကီးသည့္ မူဝါဒေရးရာ အဆံုးအျဖတ္ ျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံႀကီးတစ္ခု ျဖစ္သည့္ အေမရိကႏိုင္ငံကို နမူနာ ၾကည့္လွ်င္ ရီပတ္ဗလီကန္ ႏိုင္ငံေရး သမားမ်ားက ျပည္တြင္းေရး ထက္ ျပည္ပေရးရာတြင္ ပို၍ ဩဇာ လႊမ္းႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေလ့ရွိၾကကာ ဒီမိုကရက္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားက ျပည္တြင္း စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးမ်ားကို ပိုမိုအားသြန္ခြန္စိုက္ ႀကိဳးစားတတ္ၾကသည္ ဟု ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေျပာႏိုင္ပါမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တစ္ခါက ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး တြင္ ကယ္တင္ရွင္ ေမွ်ာ္ကိုးသည့္ အျမင္ရွိခဲ့ၾကသူမ်ား အေနျဖင့္ ရီပတ္ဗလီကန္မ်ား အာဏာရလွ်င္ ဝမ္းသာအားရ ျဖစ္ခဲ့ ဖူးၾကပါၿပီ။ ယခုအခါ ဒီမိုကရက္ သမၼတ အိုဘားမား တက္လာခ်ိန္တြင္ ရီပတ္ဗလီကန္ လက္ထက္ႏွင့္ ကြာျခား သည့္ ႏိုင္ငံျခားေရး မူဝါဒကို ေျပာင္းလဲ လာေသာ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး အေနအထားအလိုက္ ကိုင္စြဲကာ ဆက္ဆံလာရာ တြင္လည္း ကယ္တင္ရွင္ေမွ်ာ္ သမားမ်ားက ဝမ္းသာအားရ ျဖစ္ၾကျပန္သည္ပင္။ သို႔ျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ႏိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒကို လည္း နဂိုကမွ ဂဃနဏ မသဲကြဲသည့္ၾကား တြင္ ႏိုင္ငံေရး သမားမ်ား ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ား၏ ႏိုင္ငံျခားေရး မူဝါဒႏွင့္ ျပည္တြင္းေရး မူဝါဒမ်ားကိုပါ ႏိုင္ငံသားမ်ားက ေသခ်ာဂနစြာ မသိၿမဲ၊ မသိဆဲ ျဖစ္ေနၾက ရပါသည္။

လတ္တေလာတြင္ အေမရိက အေနျဖင့္ အတိတ္ ရီပတ္ဗလီကန္ အစိုးရ၏ ျပည္ပေရးရာ မူဝါဒႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ တြင္ အေမရိက ဩဇာအတြက္ စစ္အသံုးစရိတ္ ဝန္ပိခဲ့မႈမ်ားေၾကာင့္ ဘ႑ာေရးအခက္အခဲကို ျပည္တြင္းေရး ျပႆနာ အျဖစ္ ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းေနရၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္ပေရးရာ ဩဇာအတြက္ ျပည္တြင္းေရးမွာ ဘ႑ာ ခက္ခဲရသကဲ့သို႔ ျဖစ္လာသည့္ ထိုနမူနာကို ၾကည့္လွ်င္ ႏိုင္ငံေရး သမားမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ားအတြက္ ဦးစားေပးသင့္သည္မွာ ျပည္တြင္းေရးကိစၥႏွင့္ မူဝါဒသာ ျဖစ္ သည္ကို သင္ခန္းစာယူႏိုင္ပါမည္။ ျပည္တြင္းေရး ေအးခ်မ္းသာယာဝ ေျပာေနခ်ိန္တြင္ ျပည္ပေရးရာ မူဝါဒေကာင္းမ်ားျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာတြင္ ဝင္ဆန္႔၊ ဩဇာ ရွိေအာင္ ႀကိဳးစားျခင္းမွာ သဘာဝ က်ႏိုင္ေသာ္လည္း ျပည္တြင္းေရး ခက္ခဲက်ပ္တည္းေနခ်ိန္တြင္မူ ထိုစိတ္ကူး မွာ လက္ေတြ႕ မက်ႏိုင္ပါေခ်။

ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ကမၻာ့ဇာတ္ခံုတြင္ ကန္႔လန္႔ကာေနာက္သို႔ ေရာက္ ခဲ့ရသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္လည္း ကတၲီပါကားလိပ္ အဖြင့္တြင္ မီးေရာင္ေအာက္သို႔ ဝင္ကာ တင့္ေတာင့္တင့္တယ္ ဟန္ေရးျပခြင့္ကို လက္ မလႊတ္သင့္သည္မွာ မွန္ေသာ္လည္း သတိႀကီးႀကီးထားကာ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ရန္ အေရးႀကီးလွပါသည္။ သို႔မွသာ မ်က္ႏွာေပၚက သနပ္ခါးႏွင့္ ဆံထံုးေပၚက ပန္းကိုျပရန္ ရင္ေကာ့ေခါင္းေမာ့ ဟန္ေရးျပခ်ိန္တြင္ ဗလာထဘီ အကြဲေအာက္မွ က်င္ငယ္စီးေၾကာင္းကို မီးေမာင္း အထိုးမခံ ရမွာ ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္တြင္းေရးမွာ ေသြးေခ်ာင္းစီး ေနသည္ကို ရပ္ဆိုင္း သြားေအာင္ အားမထုတ္ႏိုင္ေသး ခ်ိန္တြင္ ျပည္ပမ်က္ႏွာစာမွာ သကာရည္ဆြတ္ အၿပံဳးမ်ားႏွင့္ သီအိုရီ အေကာင္းစားမ်ားကို ကိုးကားေျပာဆိုကာ “ဒါ ျမန္မာ”ဟု ဂုဏ္ယူဖြယ္ရာ အားထုတ္ လွ်င္ပင္ ထိေရာက္ပါမည္ေလာ ဟု ေစာေၾကာ သင့္ၾကလွပါသည္။

ျပည္တြင္းေရး ျပႆနာမ်ားကို ကိုယ္ပိုင္မူဝါဒ၊ သေဘာထားမ်ားျဖင့္ ထိေရာက္ေသာ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းမႈ မရွိသည့္ ႏိုင္ငံေရး သမားမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ား အေနျဖင့္ ျပည္တြင္းေရး ကိစၥမ်ားသည္သာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အေရးႀကီး ျပႆနာဟု သေဘာထားေၾကာင္း ထိေရာက္သည့္ သက္ေသ ျပႏိုင္ရေပမည္။ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ဆက္ဆံေရး အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ ကာ ေအာင္ျမင္ေနမႈမ်ား ရွိေနသည့္တိုင္ ျပည္တြင္းတြင္ မိမိႏွင့္ မိမိကိုယ္စား ျပဳေသာ ႏိုင္ငံေရး အဖြဲ႕အစည္း၏ ျပည္တြင္းေရးရာ မူဝါဒမ်ားကို အခိုင္ အမာ ရပ္တည္ေဖာ္ျပရန္ အားနည္းလွ်င္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားတို႔ ၏ အားကိုးယံုၾကည္မႈကို အခိုင္အမာ ရႏိုင္ရန္ ခဲယဥ္းမည္မွာ မလြဲေပ။

ကမၻာ့ဇာတ္ခံုတြင္ ျမန္မာ့ပံုရိပ္ကို အတိတ္ႏွင့္မတူဘဲ တင့္တယ္ဝင္ ဆံ့ႏိုင္ေစရန္ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ အနာဂတ္၌ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစရန္ ဟူ၍လည္းေကာင္း ရည္ရြယ္ကာ ျပည္ပဆက္ဆံေရး၊ ႏိုင္ငံျခားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး တို႔ကို ေဆာင္ရြက္ၾကရာတြင္ ျပည္တြင္းေရးကိစၥမ်ားကို လ်စ္လ်ဴရႈထားခဲ့ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း သေဘာေပါက္ သည့္ အားေလ်ာ္ စြာ ျပည္တြင္းေရးကိစၥမ်ားကို မ်က္ေျချပတ္၊ လ်စ္လ်ဴရႈရာေရာက္မည့္ အျပဳအမူ၊ အေျပာအဆို မ်ားကို ေရွာင္ရွားရန္ မွာ ႏိုင္ငံေရး သမားမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ တာဝန္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ႏိုင္ ငံျခားေရးႏွင့္ ျပည္တြင္းေရး တို႔ကို ဆတူအေလးထား တံု႔ျပန္ၾကျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံ့အက်ိဳးကို ဆထက္ထမ္းပိုး ႀကိဳးစားသင့္ ပါေၾကာင္း အသိေပး တင္ျပလိုက္ပါသည္။

လြတ္လပ္ေသာ ႏိုင္ငံသားစိတ္ဓာတ္ျဖင့္ ျပည္သစ္တည္အံ့။  ။

အယ္ဒီတာ

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*