တိုင္းရင္းသားသတင္း — ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၄၊ ၂ဝ၁၂

ျမန္မာအစိုးရ၏ လုပ္ေဆာင္ ခ်က္မ်ားအေပၚ မူတည္ကာ ဂ်ပန္ အစိုးရမွ ေဒၚလာ သန္း ၃ဝဝ အကူအညီ ေပးသြားမည္ဟု ကတိျပဳထားသည့္ အျပင္ ယင္းပမာဏ အတြင္းမွ ေဒၚလာ သန္း ၆ဝ ကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရွိ နီပြန္ ေဖာင္ေဒးရွင္းမွ တာဝန္ယူကာ တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႕မ်ားကို ရိကၡာ ေထာက္ပံ့မႈမ်ား ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တိုင္းျပည္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈရွိပါက တိုင္းရင္းသား မ်ား စုစုေပါင္း ၂၈ သိန္း ၉ ေသာင္း ၆ ေထာင္ခန္႔ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္ လာႏိုင္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္း ခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရး ဒုတိယဥကၠ႒၊ သမၼတ႐ံုး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္ စုဝန္ႀကီး ဦးေအာင္မင္းက မြန္ျပည္ နယ္၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕၊ ျပည္နယ္ ခန္းမတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ နီပြန္ ေဖာင္ေဒးရွင္း၏ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ အေထာက္ အပံ့ေပးအပ္ပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္း ၁၁ ဖြဲ႕အနက္ ကခ်င္ ျပည္နယ္အတြင္းရွိ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမွတစ္ပါး က်န္အဖြဲ႔ ၁ဝ ဖြဲ႕ႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္ မွတ္ေရးထိုးထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္ တစ္ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးရရွိပါက ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း သို႔ လက္နက္ကိုင္ တိုင္းရင္းသားဦး ေရ  ၁ သိန္းခန္႔ ျပန္လာမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ (IDP) ဟု ေခၚဆိုသည့္ မိမိေနထိုင္ရာ ေက်းရြာမ်ားတြင္ လံုၿခံဳ မႈကင္းမဲ့ေသာေၾကာင့္ ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ေနၾကသည့္ တိုင္းရင္းသား စုစုေပါင္း ၄ သိန္း ၄ ေသာင္း ၆ ေထာင္ခန္႔ရွိေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္ ဒုကၡ သည္စခန္း (Refugee Camp)မ်ား တြင္ သြားေရာက္ ေနထိုင္သူ လူဦး ေရ ၃ သိန္းခြဲခန္႔ ျပန္လာႏိုင္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္အကိုင္ရွား ပါးမႈေၾကာင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသူ စုစုေပါင္းသိန္း ၂ဝ ခန္႔ ျပန္လာႏိုင္ေၾကာင္း အဆိုပါ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေအာင္မင္းက ဆိုသည္။

အထက္ပါ တိုင္းရင္းသားမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႕ ျပန္လည္ ဝင္ေရာက္လာႏိုင္ရန္အတြက္ အစိုးရ အေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ ရသည့္ ကိစၥ ရပ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ “သူတို႔ ေဒသမွာ မိုင္းေတြ ရွင္းလင္းေဖာ္ ထုတ္ေပးရမယ္၊ ေနဖို႔ ထိုင္ဖို႔ အိမ္အေဆာက္ အဦေတြ ေဆာက္လုပ္ေပး ရမယ္၊ စားဖို႔ ေသာက္ဖို႔အတြက္ ရိကၡာေတြ ေထာက္ပံ့ ေပးရမယ္၊ အလုပ္အ ကိုင္ေတြ ရွာေဖြေပးရမွာ ျဖစ္တယ္”ဟု ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး ဒုတိယ ဥကၠ႒၊ သမၼတ႐ံုး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေအာင္မင္းက ေျပာသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သည္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးလာရန္ ေဆာင္ရြက္ဆဲကာလ ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ဘ႑ာေငြလံု ေလာက္မႈ မရွိေၾကာင္း၊ သို႔ျဖစ္ရာ အထက္ပါလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ ရြက္ရာတြင္ ႏိုင္ငံတကာမွ အကူ အညီမ်ားကို ရယူသြားရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရွိ အစိုးရမဟုတ္ ေသာ အဖြဲ႕အစည္းႀကီး တစ္ခုျဖစ္သည့္ နီပြန္ ေဖာင္ေဒးရွင္းသည္ ယခင္က ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး က႑မ်ားတြင္ ကူညီေပးေလ့ ရွိသည့္ အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ယခုအခါ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ကူညီ ကာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသား မ်ားကို လအလိုက္ခြဲကာ ေထာက္ပံ့ေပးသြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ကို အစိုးရ မဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား (NGOs)၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား (INGOs)၊ အလွဴရွင္ အဖြဲ႕အစည္း မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေပး သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေအာင္မင္း က ေျပာၾကားသည္။

နီပြန္ေဖာင္ေဒးရွင္းသည္ ျမန္မာ အစိုးရ၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အင္အားစုမ်ား ရွိရာ ေဒသမ်ား အတြင္းရွိ ဒုကၡ သည္ ျပည္သူ ၁ဝ သိန္းေက်ာ္ အတြက္ ေဒၚလာ ၃ သန္း တန္ဖိုးရွိ အစားေသာက္ႏွင့္ ေဆးဝါးမ်ား လွဴဒါန္းမည္ျဖစ္ရာ  ပထမအရစ္ အျဖစ္ ယခုလ ၂၂ ရက္တြင္ ေဒၚလာ ၇ ေသာင္းတန္ဖိုးရွိ ဆန္ တန္ ၅ဝ၊ ေဆး႐ံုသံုးေဆးဝါးမ်ား၊ တိုင္းရင္းေဆးထားသိုရန္ ေဆး ေသတၲာ ၅ဝဝ တို႕အား မြန္ျပည္သစ္ ပါတီ (NMSP) သို႔ လွဴဒါန္းခဲ့သည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ အစိုးရ မဟုတ္ေသာအဖြဲ႕ အစည္းျဖစ္သည့္  နီပြန္ ေဖာင္ေဒးရွင္းသည္ ႏွစ္ေပါင္း ၅ဝ ခန္႔ သက္ တမ္း ရွိသည့္ အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခု ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေဖာင္ေဒးရွင္းမွ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည့္ ကူညီ ေထာက္ပံ့ေပးေရးလုပ္ငန္း ၄ဝ ေက်ာ္ ရွိေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံတိုင္းရင္းသား ေရးရာဆိုင္ရာ သံအမတ္ႀကီး၊ နီပြန္ေဖာင္ေဒးရွင္း ဥကၠ႒ မစၥတာ ေယာဟဲအိဆာဆာကာဝါ (Mr.Yohei Sasa Kawa)က “တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕ အစည္းအားလံုးကို အကူအညီေပး မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လက္နက္ကိုင္ေတြ အကူအညီ ေတာင္းတာက ဆန္နဲ႔ ေဆးဝါးမ်ား ျဖစ္ပါတယ္ ဒါေၾကာင့္ ဆန္နဲ႔ ေဆးဝါးမ်ား ကို အဓိက လွဴဒါန္းျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ဒီမိုကေရစီ အေျပာင္းအလဲေတြမွာ တတ္ႏိုင္သေလာက္ အကူအညီ ေပးဖို႔က ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေဖာင္ေဒးရွင္း သာမက ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရဲ႕ တာဝန္ဝတၲရား လို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္”ဟု လွဴဒါန္းပြဲတြင္ ေျပာသည္။

တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အင္အားစုမ်ားကို လွဴဒါန္းရျခင္း ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ နီပြန္ေဖာင္ေဒးရွင္း ဥကၠ႒ မစၥတာ ေယာဟဲအိဆာဆာ ကာဝါ (Mr.Yohei Sasa Kawa) က “အခုျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရဖို႔အတြက္ အရမ္း အေရးႀကီးေနပါၿပီ။ အထူးသျဖင့္ တိုင္းရင္းသား ကိစၥေတြကို ၾကည့္တဲ့အခါမွာ ျပႆနာေတြ မ်ားမ်ားရင္ဆိုင္ေနရ တာကို ေတြ႕ေနရပါတယ္။ အဲဒီလို ျပႆနာေတြၾကားက တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႔အစည္းေတြကို အကူအညီ ေပးႏိုင္ ရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႕အစည္းေတြ ၾကားမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္တဲ့အခါ အေထာက္အကူ ျပဳမယ္လို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္။ စစ္မွန္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဖို႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ တကယ္ေမွ်ာ္လင့္ေနပါတယ္။ တကယ္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္မယ္လို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္”ဟု ဆိုသည္။

မြန္ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္သူကလည္း ႏိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးသည္ မြန္ျပည္နယ္တြင္ ပိုမိုကာ ပီျပင္လာ ေၾကာင္း၊ နီပြန္ေဖာင္ေဒးရွင္းသည္ ျပည္နယ္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္ အေထာက္အကူ ျပဳေပးေၾကာင္း သံုးသပ္ ေျပာၾကားသည္။

လတ္တေလာ ကခ်င္ျပည္နယ္ အတြင္းရွိ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အင္အားစုမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆာင္ရြက္ ေနမႈ မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္း ခ်မ္းေရးေဖာ္ ေဆာင္ေရး ဒုတိယ ဥကၠ႒၊ သမၼတ႐ံုး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေအာင္မင္းက “သူတို႔နဲ႔ ေဆြး ေႏြးပြဲလုပ္ၿပီးမွ သိရမွာေပါ့။ ေဆြး ေႏြးပြဲမွ မလုပ္ရေသးတာ။ သူတို႔နဲ႔ ျပန္ၿပီး ထပ္ၿပီး အေသးစိတ္ေဆြး ေႏြးရမွာေပါ့။ အခုက ေဆြးမွ မေဆြးေႏြးရေသးတာ။ အခုကေတာ့ အဲဒါေတြ လုပ္ေနတာပဲေလ။ ေရွ႕ အလားအလာကလည္း ေကာင္းမွာပါ။ အားလံုးက ၿပံဳးေပ်ာ္ ရႊင္လန္း ေနၾကတာ။ ကခ်င္နဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲက သူတို႔ ေခၚတဲ့ အခ်ိန္ သြားမယ္။ သူတို႔ မေခၚေသးေတာ့ သြားလို႔မရဘူး” ဟုဆိုကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အေထာက္အကူျပဳကာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို လွဴဒါန္းသည့္ အစိုးရ မဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ ယခုလွဴဒါန္းသည့္ နီပြန္ေဖာင္ေဒး ရွင္းသည္ ပထမဦးဆံုး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါေဖာင္ေဒးရွင္း၏ ဒုတိယအဆင့္ လွဴဒါန္းမႈသည္ ကရင္ျပည္နယ္ အတြင္းရွိ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အင္အားစုမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း သံုးသပ္ေျပာၾကား သည္။

နီပြန္ ေဖာင္ေဒးရွင္း၏ ယခုလွဴဒါန္းမႈသည္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အင္အားစုမ်ားႏွင့္  ျမန္မာ အစိုးရ အၾကား ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ အရွည္ တည္တံ့ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေပၚထြန္းလာေစရန္ ရည္ရြယ္ ေၾကာင္း သိရသည္။

ဝဝ၂

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*