အုတ္တစ္ခ်ပ္သဲတစ္ပြင့္ — ဇန္နဝါရီ၊ ၂ဝ၁၃

အသိဉာဏ္ပညာ နည္းပါးၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးေသာ ေနရာေဒသမ်ားႏွင့္ တုိက္ ႐ိုက္ဆက္သြယ္၍မရေသာ အင္အား နည္းပါးသည့္ ေက်းရြာေနျပည္သူမ်ား၏ လူေနမႈဘဝ ဖြံ႕ၿဖိဳးေစရန္ႏွင့္ လူမႈကူညီေရး ကိစၥမ်ား လိုအပ္သည့္ ေနရာမ်ားကို သြားေရာက္ ေဆာင္ရြက္ေပးေနေသာ ျမန္မာ့လူမႈဘဝ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ကြန္ရက္ကို ယခု တစ္ပတ္၏ အုတ္တစ္ခ်ပ္ သဲတစ္ပြင့္ က႑တြင္ ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

ျမန္မာ့လူမႈဘဝ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ ေရး ကြန္ရက္ကို စတင္ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ျခင္းသည္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးႏွင့္ သက္ ဆုိင္သည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအတြက္ တတ္ ႏိုင္သမွ် လုပ္ေဆာင္ရန္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္၊ မတ္လမွ စတင္ ခဲ့ေၾကာင္း ကြန္ရက္ အေနျဖင့္ ဧၿပီ ၁ ရက္မွ စတင္ကာ ေသာက္သံုးေရရွားပါးမႈ ႀကံဳေတြ႕ေနရေသာ ခရမ္း သံုးခြၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူမ်ားထံ ေသာက္ေရ ပုလင္းမ်ား သြားေရာက္လွဴဒါန္းခဲ့ ၿပီး ယင္းသို႔ ျပဳလုပ္စဥ္ အလွဴရွင္ ေပၚလာသျဖင့္ ယင္းရရွိသည့္ ေငြေၾကးျဖင့္ ေရတြင္း ၁၅ တြင္းကို ေက်းရြာေန ျပည္သူမ်ား၏ ေသာက္သံုး ေရ ရွားပါးမႈ ျပႆနာ အား ေျပလည္ႏုိင္ေစရန္ တူးေဖာ္ေပးခဲ့သည္။

ေက်းရြာေန ျပည္သူမ်ား၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ကူညီေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ကြန္ရက္ စတင္ခဲ့သည္

ေက်းရြာေန ျပည္သူမ်ား၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ကူညီေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ကြန္ရက္ စတင္ခဲ့သည္

ဧရာဝတီတုိင္း သာေပါင္းၿမိဳ႕ နယ္တြင္ ေရႀကီးမႈျဖစ္ခ်ိန္၌ ဆန္ အိတ္မ်ားကို သြားေရာက္ လွဴဒါန္းရင္း ေဒသခံ ျပည္သူ လူထုကို မတရားသျဖင့္ ျပဳလုပ္ေနသည့္ ခ႐ိုနီ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ အျမတ္ထုတ္မႈကို သိရွိခဲ့ရ သည္။

ယင္းကိစၥရပ္မ်ားကို ေလ့လာ ၾကည့္သည့္အခါ အင္းသူႀကီးမ်ား၏ မွားယြင္းသည့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈျဖစ္သည့္ မတရား ေျမယာမ်ား သိမ္းပိုက္၍ အင္းမ်ား ဖြဲ႕ခြဲလုပ္ေဆာင္ လာမႈမ်ားက ေပၚလြင္လာသည္။

ေဒသခံ အမ်ားစု၏ ေရွးယခင္ကပင္ ပိုင္ဆုိင္ခဲ့သည့္ ယာေျမ၊ လယ္ေျမမ်ားသည္ အင္းသူႀကီးႏွင့္ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္သူ မိသားစုက မတရား သိမ္းပိုက္ ထားၿပီး ေလ်ာ္ေၾကးေပး ရာတြင္လည္း မျဖစ္စေလာက္ ေလ်ာ္ေၾကး ေပးကာ မတရားသိမ္း ပိုက္၍ ေဒသခံတုိ႔သည္ စိုက္ပ်ဳိးစရာ ေနရာမဲ့မ်ားျဖစ္ခဲ့၍ သီးစား ခေပးၿပီး ျပန္လည္ စိုက္ပ်ဳိးရေၾကာင္း၊ ထုိ႔ ေၾကာင့္ အျမတ္ေငြ ၁ သိန္းေလာက္ ရရင္လည္း သီးစားခ ၅ ေသာင္း ေပးၿပီး ၅ ေသာင္း သာက်န္သျဖင့္ စားဝတ္ေနေရး အဆင္မေျပမႈမ်ား ရွိခဲ့သည့္အျပင္ ယင္းတို႔၏ ေဒသ ယာေျမတြင္ ငါးဖား ရွာစားခြင့္ကို အင္းသူူႀကီးက ခ်ဳပ္ကိုင္ထား၍ ငါး၊ ဖား၊ ဝင္ဖမ္းပါက ေထာင္ ၃ လ၊ ၆ လ က်ခံရေၾကာင္း သိရသည္။

ဤသို႔ျဖင့္ ျမန္မာ့လူမႈဘဝ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ကြန္ရက္မွ ေဒသခံမ်ား မ်က္စိပြင့္ နားပြင့္ေအာင္ လုပ္ေပးရန္ ႀကိဳးစားသည့္ အေနျဖင့္ အသိပညာ၊ အတတ္ပညာမ်ားရရွိ ၍ အသံုးခ်ႏုိင္ရန္ အခမဲ့ကြန္ပ်ဴတာ သင္တန္းမ်ားကို အဓိကထားက် သည့္ ရြာႀကီးငါးရြာႏွင့္ ပတ္ဝန္း က်င္ရြာမွ လူငယ္မ်ားကို ေခၚယူ၍ အေျခခံကြန္ပ်ဴတာ၊ အင္တာနက္ သင္တန္း စဖြင့္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ဧရာဝတီ တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ထန္းပင္ ကြင္း၊ ထန္းခ်ဳံကုန္း၊ ခေရကုန္း၊ ဘုရားကုန္း၊ ကြင္းေပါက္ႏွင့္ ဘြႀကီး ကုန္းရြာတုိ႔၌ သင္တန္း တစ္ခုလွ်င္ လူငယ္ ၁ဝဝ ေက်ာ္ႏွင့္ ရြာအားလံုး ေပါင္း လူငယ္သင္တန္းသား ၈ဝဝ ေက်ာ္ကို သင္ၾကားႏုိင္ခဲ့သည္။

အဆုိပါသင္တန္းအျပင္ ႏုိင္ငံ ေရးအေတြးအေခၚမ်ားကို လြတ္လပ္ စြာ ေတြးေခၚသိျမင္ႏိုင္ေစရန္ သက္ ဆိုင္ရာ ဗဟုသုတ ျဖစ္ဖြယ္မ်ားကို သင္ၾကားေပးျခင္းႏွင့္ အတူ ေက်းလက္ စာၾကည့္တုိက္မ်ားကိုပါ တစ္ခါတည္း ဖြင့္လွစ္ ကာ လ်င္ျမန္စြာ သတင္း အခ်က္အလက္ ရယူေပးစြမ္းႏုိင္သည့္ ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ ဒီဂ်ီတယ္ ကင္မရာ တစ္လံုးစီကို ရြာတစ္ရြာစီ၌ ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း ကိုေနမ်ဳိးဇင္ က ေျပာၾကားသည္။

ယင္းမွ ဆက္လက္၍ “ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရြာေတြကို ကြန္ပ်ဴတာ နဲ႔ ဒီဂ်ီတယ္ကင္မရာေတြလွဴၿပီး ကြန္ပ်ဴတာ၊ အင္တာနက္ သင္တန္းေတြ ေပးတယ္ ဆိုတာ ရပ္ရြာမွာ မတရား လုပ္တာ ရွိရင္ ခ်က္ခ်င္း႐ိုက္ၿပီး အြန္လိုင္းေပၚ တင္ၿပီး အကူအညီ ရယူႏုိင္ဖို႔ ရည္ရြယ္ပါတယ္။ အခ်ဳိ႕ ေတာရြာေတြက ေခါင္လြန္းတာေၾကာင့္ ကေလးေတြက စာၾကည့္တုိက္ ဖြင့္ေတာ့ ကားတြန္းပါတဲ့ ဂ်ာနယ္ကို မျမင္ဖူးလို႔ လုဖတ္ၾကတာ ေတြ႕ရတယ္။ သူတို႔က ေက်ာင္းစာအုပ္ ကလြဲရင္ ဘာမွမျမင္ဖူးဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္ တုိ႔ က စာၾကည့္ တုိက္ေတြနဲ႔ ကေလးငယ္ေတြ အတြက္ စာအုပ္ေတြ၊ ကြန္ပ်ဴတာ အစုတ္ ျပင္သံုးလို႔ ရႏုိင္တာေတြ၊ သံုးၿပီးသား ကစားစရာ ပစၥည္းေလးေတြကို အားရင္ အားသလို ကားတစ္စီးနဲ႔ လိုက္လံ အလွဴခံပါတယ္” ဟု ေျပာခဲ့သည္။

ျမန္မာ့လူမႈဘဝ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ကြန္ရက္သည္ လူမႈကူညီေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ ရပ္ရြာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ မတရားမႈ ခံစားေနရသည့္ ေဒသခံလယ္သမားမ်ား၊ လက္လုပ္လက္စားမ်ား၏ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲ မ်ား၌လည္း ပါဝင္ကူညီမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးၿပီး ဧရာဝတီတုိင္း၊ မေကြးတုိင္း၊ စစ္ကိုင္းတုိင္း၊ မြန္ျပည္နယ္ မ်ားသို႔ သြားေရာက္ ကူညီမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ျမန္မာ့လူမႈဘဝ ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္မႈ ကြန္ရက္ကို စာအုပ္စာေပ ႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာ၊ ကေလးကစားစရာ မ်ား လွဴဒါန္းလုိပါက ဖုန္း-၀၉-၄၉၃၂၈၅၅၉၊ ၀၉-၄၅၀၀၅၈၂၇၆ ကိုေနမ်ဳိးဇင္သို႔ ဆက္သြယ္ႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဝဝ၅

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

အ႐ုဏ္ဦး လူမႈကူညီေရး အသင္း

ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၇၊ ၂ဝ၁၃
ခေရမိသားစု ဒါနျပဳအဖြဲ႔

ခေရမိသားစု ဒါနျပဳအဖြဲ႔

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၂ဝ၊ ၂ဝ၁၃

ဘဝျမင့္မိုရ္

ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၂၊ ၂ဝ၁၂

အေမ့အရိပ္ နယ္စည္းမျခား ပညာဒါနေက်ာင္း

ရန္ကုန္၊ ႏိုဝင္ဘာ ၁၈၊ ၂ဝ၁၂

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*