စီးပြားေရးသတင္း — ရန္ကုန္၊ မတ္ ၃ဝ၊ ၂ဝ၁၃

ျမန္မာႏိုင္ငံ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္  ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ သစ္ ေတာေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာနသည္ ႏိုင္ငံ၏ အဓိက ရင္းျမစ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး အလုပ္အကိုင္ေပါင္းမ်ားစြာ ဖန္တီး ေပးေနသည့္ သစ္ေတာထြက္ ပစၥည္းမ်ားကို ေရရွည္ သံုးစြဲႏိုင္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ သစ္အလံုးလိုက္ တင္ပို႔မႈမ်ား ကို ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီ ၁ ရက္မွစ၍ ရပ္ဆိုင္းေတာ့ မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံပိုင္ သတင္းဌာနက စေနေန႔တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ဤလုပ္ရပ္မွာ အစိုးရ၏ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ အညီ ေယဘူယ်လူထု၏ လူမႈစီးပြားေရး ဘဝတြင္ သိသာေသာ တိုးတက္မႈကို ျဖစ္ေပေစလိမ့္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့ အလင္း သတင္းစာက ဆိုပါသည္။

အဆိုပါ အစီအစဥ္အရ သစ္ အေခ်ာထည္ႏွင့္ တစ္ဝက္တစ္ပ်က္ အေခ်ာထည္မ်ားကိုသာ တင္ပို႔ခြင့္ ရွိေတာ့မည္ ျဖစ္သျဖင့္ သစ္အေခ်ာ ထည္ ထုတ္လုပ္ေရးက႑ႏွင့္ ထုတ္လုပ္ေရး နည္းပညာမ်ား တိုးတက္လာမည္ ျဖစ္ကာ ျပည္သူမ်ား အတြက္ စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းမ်ား ပိုမိုလာေစမည္ျဖစ္သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ သစ္ခြဲစက္မ်ား၊ အထပ္သား စက္႐ံုမ်ားႏွင့္ သစ္အေျခခံ စက္႐ံုမ်ားအတြက္  လိုင္စင္မ်ားကိုလည္း ၁ ႏွစ္မွ ၅ ႏွစ္အထိ တိုးခ်ဲ႕ေပး ခဲ့သည္။

၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ တရားဝင္ စာရင္း ဇယားမ်ားအရ ကြ်န္းသစ္အလံုးလိုက္ တင္ပို႔မႈမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၄၈ သန္း ရရွိခဲ့ၿပီး သစ္မာ တင္ပို႔မႈမွ အေမရိကန္ ေဒၚလာသန္း ၂၅ဝ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Ref: nzweek.com

တိုးဂိတ္တစ္ခုတြင္ ေတြ႔ရသည့္ သစ္လံုးတင္ပို႔ယာဥ္ တစ္စီး

တိုးဂိတ္တစ္ခုတြင္ ေတြ႔ရသည့္ သစ္လံုးတင္ပို႔ယာဥ္ တစ္စီး

ဝ၄ဝ

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

အခြန္အေကာက္ ဥပေဒၾကမ္း တင္သြင္း

အခြန္အေကာက္ ဥပေဒၾကမ္း တင္သြင္း

ေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃၊ ၂၀၁၇

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*