စီးပြားေရးသတင္း — မတ္ ၆၊ ၂ဝ၁၃

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ကမ္းလြန္ေရနံ လုပ္ကြက္ ၂၅ ခုႏွင့္ ကုန္းတြင္းလုပ္ကြက္ ၁၈ ခုကို ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားအား လုပ္ကိုင္ခြင့္ ျပဳေတာ့မည္ဟု မတ္ ၄ ရက္မွ ၆ ရက္အတြင္း က်င္းပခဲ့ေသာ ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ လုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနက ေျပာၾကားလိုက္သည္။ ယခင္က တ႐ုတ္၊ ထိုင္း၊ မေလးရွား၊ အင္ဒိုနီးရွား အစရွိေသာ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားကသာ စိတ္ဝင္စားမႈ ရွိေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ေျပာင္းလဲလာသည္ႏွင့္အမွ် ယခုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အေနာက္ႏိုင္ငံက ကုမၸဏီ မ်ားကပါ စိတ္ဝင္စားမႈ ရွိလာၿပီး ယခု ေဆြးေႏြးပြဲ တက္ေရာက္သူမ်ားတြင္ အေနာက္ႏိုင္ငံ ကုမၸဏီမ်ား ပိုမိုမ်ားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

 ကမ္းလြန္ေရနံ လုပ္ကြက္ ၂၅ ခု အတြက္ လုပ္ကိုင္ခြင့္မ်ားကိုလာမည့္ ဧၿပီလအတြင္း တင္ဒါစနစ္ျဖင့္ ေခၚယူ သြားမည္ ျဖစ္ၿပီး BP, Woodsite ႏွင့္ Shell စေသာ နာမည္ႀကီး ေရနံကုမၸဏီမ်ားကလည္း ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ ၾကမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ကုန္းတြင္းပိုင္း ေရနံလုပ္ကြက္ ၁၈ ကြက္ကိုလည္း ျပည္ပကုမၸဏီမ်ားအား လုပ္ကိုင္ခြင့္ ျပဳေတာ့မည္ဟု သိရသည္။ ျပည္ပကုမၸဏီမ်ားကို လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳမည္ ဆိုေသာ ကုန္းတြင္း ေရနံ လုပ္ကြက္မ်ားမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႕ဘက္ရွိ ရွမ္းကုန္း ေျမျမင့္၊ အလယ္ပိုင္း ခ်ိဳင့္ဝွမ္းႏွင့္ ရခိုင္႐ိုးမေဒသရွိ လုပ္ကြက္မ်ား ျဖစ္ၿပီး အလယ္ပိုင္း ခ်ိဳင့္ဝွမ္းေဒသ၏ လုပ္ကြက္မ်ားမွာ ေရနံထြက္ရွိမႈ အမ်ားဆံုး ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

ကမ္းလြန္ေရနံ တူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းသည္ ေငြေၾကး အင္အားႏွင့္ အဆင့္ျမင့္နည္းပညာမ်ား လိုအပ္ ေသာေၾကာင့္ ေငြေၾကးႏွင့္ နည္းပညာ ႏွစ္ခုလံုး လိုအပ္ခ်က္ ရွိေသာ ျပည္တြင္း ကုမၸဏီမ်ား အေနျဖင့္ ဝင္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ မည္ မဟုတ္ဘဲ ျပည္ပကုမၸဏီမ်ားသာ ဝင္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္မည္ဟု ျမန္မာ့စြမ္း အင္ဝန္ႀကီးဌာန (Assistant Director) ဦးေအာင္ေက်ာ္ထူးက ေျပာၾကားသည္။ ထို႔အျပင္ ျပည္ပကုမၸဏီ တစ္ခုလွ်င္ လုပ္ကြက္ ၃ ခု အထိသာ လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ လုပ္ငန္းသည္ ျမန္မာ့ထုတ္ကုန္ တန္ဖိုး၏ ၃၄ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိသည့္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ အဓိက က႑ျဖစ္သည္ ဟု ေလ့လာသူမ်ားက သံုးသပ္ၾကသည္။ လက္ရွိ တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံက လုပ္ကိုင္ေနေသာ လုပ္ကြက္မ်ားရွိသလို အျခားသူမ်ား ကို လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးလိုက္သည့္ လုပ္ကြက္မ်ား ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ကုန္းတြင္းေရနံထြက္  ရွိမႈမွာ ယခုထက္ ပိုလာႏိုင္မလား ဆိုသည္မွာ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား၏ နည္းပညာအေပၚတြင္ မူတည္ေၾကာင္း ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္း အေထြေထြ မန္ေနဂ်ာ ဦးေက်ာ္ဥာဏ္ထြန္းက ေျပာၾကားသည္ဟု သိရသည္။

ျမန္မာအင္ဒီပဲန္ဒင့္

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

အခြန္အေကာက္ ဥပေဒၾကမ္း တင္သြင္း

အခြန္အေကာက္ ဥပေဒၾကမ္း တင္သြင္း

ေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃၊ ၂၀၁၇

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*