ေခါင္းႀကီးသတင္း — ဂ်ီနီဗာ၊ မတ္ ၂၂၊ ၂ဝ၁၃

ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ အႏွံ႔အျပား ေပၚထြက္ေနေသာ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈသတင္းမ်ားအား လြတ္ လပ္ေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္ရ မည္ဟု ေတာင္းဆို ထားေသာ ဆံုး ျဖတ္ခ်က္ တစ္ရပ္ကုိ ကုလသမဂၢ လူ႔ အခြင့္အေရးေကာင္စီက ၾကာသပေတးေန႔တြင္ အတည္ျပဳခ်မွတ္ခဲ့သည္။

အဆိုပါ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုိ ဥေရာ ပသမဂၢက အဆုိ တင္သြင္းျခင္းျဖစ္ ၿပီး အဖြဲ႕ဝင္ ၄၇ ဦးပါ ေကာင္စီက စံုညီ သေဘာတူညီမႈျဖင့္ အတည္ျပဳခဲ့ ျခင္းျဖစ္သည္။ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္က ျဖစ္ခဲ့ေသာ ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ မူဆလင္ ပဋိပကၡ မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ လူသားခ်င္း စာနာမႈ ဆုိင္ရာ ဥပေဒခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား အပါ အဝင္ ဖမ္းဆီး အက်ဥ္းခ်ျခင္း၊ ေထာင္တြင္း အေျခအေနမ်ား၊ ေထာင္တြင္း ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို ျပည့္စံု၍ ပြင့္လင္းျမင္သာၿပီး လြတ္လပ္ေသာ စံုစမ္း စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ ရန္ ထုိဆံုးျဖတ္ခ်က္တြင္ ျမန္မာအစိုး ရသို႔ ေတာင္းဆိုထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ႏုိင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ဒီမုိကေရစီေရး၊ အမ်ဳိးသားျပန္လည္ ရင္ၾကားေစ့ေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံတြင္း လူ႔အခြင့္ အေရး အေျခအေနမ်ားတြင္ အေရးႀကီးေသာ ေျခလွမ္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ဥေရာပသမဂၢ (အီးယူ)ကိုယ္စားလွယ္၊ အိုင္ယာလန္ သံအမတ္ႀကီး ဂ်ရတ္ေကာ (Gerard Corr) က ေျပာၾကားသည္။ သုိ႔တေစ တစ္ဖက္သတ္ ဆံုးျဖတ္ အက်ဥ္းခ် ျခင္းမ်ား၊ အတင္းအက်ပ္ ေရႊ႕ေျပာင္း ခိုင္းျခင္း၊ ေျမယာ သိမ္းယူျခင္း၊ အဓမၼ က်င့္ႀကံျခင္းႏွင့္ အျခား လိင္ အၾကမ္း ဖက္မႈမ်ား၊ ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္းမႈႏွင့္ ရက္စက္၍ လူမဆန္ေသာ ႏွိမ့္ခ် ဆက္ဆံျခင္းမ်ား အပါအဝင္ က်န္ရွိ ေနေသးေသာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္  မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ နက္နက္႐ိႈင္း ႐ိႈင္းစိုးရိမ္ပူပန္ေၾကာင္း ယင္းကေျပာ ၾကားခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ လြတ္လပ္ေသာ၊ ဘက္ မလုိက္ေသာ၊ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ တရားစီရင္ေရး အဖြဲ႕၊ ေရွ႕ေနမ်ားႏွင့္ အစိုးရေရွ႕ေန မ်ားအတြက္ တရား စီရင္ေရး ဆုိင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို လည္း ေဆာင္ရြက္ရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာင္စီတြင္ အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦး မဟုတ္ေသာ္လည္း ဂ်ီနီဗာ ကုလသမဂၢဆုိင္ရာ သံအမတ္ႀကီး ဦးေမာင္ေဝက ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို တစ္ခုလံုး သေဘာအေနျဖင့္လက္ခံေၾကာင္း သို႔ေသာ္ စြပ္စြဲခ်က္ မ်ားမွာ မ်ားလြန္းေၾကာင္း၊ အခ်ဳိ႕မွာ ျပ႒ာန္းခ်က္ သေဘာ သံုးႏႈန္းမႈမ်ားႏွင့္ အဓိပၸာယ္လြဲမွားေစေသာ စကားလုံး မ်ား ပါဝင္ေနေၾကာင္း ကန္႔ကြက္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ပါ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားေသာ ခ်ဳိးေဖာက္မႈ ဆုိသည္မ်ားမွာ ပကတိ အေနအထား  ႏွင့္ မကိုက္ညီေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ကိစၥကို သေဘာတရား အရေရာ၊ လက္ေတြ႕ အရပါ လက္ခံ၍ ႀကီးမားေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ ခဲ့ ေၾကာင္း၊ လက္ရွိတြင္လည္း လူ႔အခြင့္ အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို စံုစမ္းစစ္ ေဆးေနေၾကာင္း သူက ဆုိပါသည္။

ၾကာသပေတးေန႔က ဒုတိယေန႔ အျဖစ္ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ျမန္မာျပည္ အလယ္ပိုင္း မိတၳီလာၿမိဳ႕ မူဆလင္ႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ား၏ အဓိက႐ုဏ္းတြင္ အနည္းဆံုး လူ ၃ဝ ဦး ေသဆံုးခဲ့ရကာ ရခိုင္ျပည္နယ္ လူမႈ အသိုက္အဝန္း ပဋိပကၡ မ်ားတြင္လည္း အနည္းဆံုး လူ ၁၈ဝ ေသဆံုး ၿပီး ၁၁ဝ,ဝဝဝ ေက်ာ္ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပး ခဲ့ၾကရသည္။

Ref: AFP

ဝ၄ဝ

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

ေလဆိပ္ေရာက္တုိင္း ဂုဏ္ယူေနပါ

ေလဆိပ္ေရာက္တုိင္း ဂုဏ္ယူေနပါ

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၇
ဒုတိယေျမာက္ လုပ္ႀကံခံရျခင္း

ဒုတိယေျမာက္ လုပ္ႀကံခံရျခင္း

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၃၀၊ ၂၀၁၇

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*