ႏိုင္ငံတကာသတင္း — ဂ်ီနီဗာ၊ မတ္ ၈ ၊ ၂ဝ၁၃
ကခ်င္ဒုကၡသည္စခန္းသို႔ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၅က သြားေရာက္ခဲ့သည့္ ကင္တားနား

ကခ်င္ဒုကၡသည္စခန္းသို႔ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၅က သြားေရာက္ခဲ့သည့္ ကင္တားနား

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လြတ္လပ္ခြင့္ကို  ႀကီးႀကီးမားမား ေဆာင္ၾကဥ္းေပးေနေသာ ႏိုင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားမွာ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားအတြင္း ညႇဥ္း ပမ္းႏွိပ္စက္မႈမ်ား ဆက္လက္ျပဳလုပ္ ေနျခင္းႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လူနည္းစုတို႔ အေပၚ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမ်ား အပါအဝင္ အခ်ိဳ႕ေသာ ထင္ရွားသည္ ခြ်တ္ ယြင္းပ်က္ကြက္မႈမ်ားကို အာဏာပိုင္ မ်ား အေနျဖင့္ ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းသမႈ မျပဳပါက ကယိမ္းကယိုင္ ျဖစ္သြားႏိုင္ေၾကာင္း ၾကာသပေတးေန႔က ထုတ္ျပန္သည့္ အစီရင္ခံစာ တစ္ခုတြင္ ကုလသမဂၢ စံုစမ္း စစ္ေဆးေရးမွဴး ေတာမတ္(စ)အိုေဟး ကင္တားနားက ဆိုပါသည္။

“ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြက မွန္ကန္တဲ့ လမ္းေၾကာင္းအတိုင္း ဆက္သြားေနပါတယ္” ဟု မစၥတာ ကင္တားနားက လြန္ခဲ့သည့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ျမန္မာႏိုင္ငံ ခရီးစဥ္အၿပီး ေရးသား တင္သြင္းေသာ အစီရင္ခံစာ၌ နိဂံုးခ်ဳပ္ ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အထူးသျဖင့္ လူနည္းစု မူဆလင္ ဘဂၤါလီ(႐ိုဟင္ဂ်ာ) မ်ားအေပၚ ခြဲျခား ဆက္ဆံမႈႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္း ကခ်င္ ျပည္နယ္တြင္း မေတာ္မတရား ျပဳမူမႈစသည့္ ခြ်င္းယြင္းခ်က္မ်ား ဆက္လက္ ျဖစ္ေပၚေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း သူက ဆိုပါသည္။

“ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ မတည္ မၿငိမ္မျဖစ္ခင္၊ ျပႆနာေတြ ပိုမႀကီး ခင္မွာ ဒီခြ်တ္ယြင္းခ်က္ေတြကို ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းဖို႔ အခုအခ်ိန္က်ေနပါၿပီ” ဟု မစၥတာ ကင္တားနားက ေျပာသည္။ “ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ တိုးတက္မႈ ရွိတာ မွန္ေသာ္လည္းပဲ အေပၚဆံုးက ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈနဲ႔ ေအာက္ေျခက အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈၾကား ကြာဟမႈက ႀကီးမားေနဆဲပဲ။ ဒီအကဲျဖတ္ခ်က္ ကို တရားဝင္ တံု႔ျပန္ဖို႔ ျမန္မာ အာဏာပိုင္ေတြမွာ ဘာမွ လတ္တေလာ အစီအစဥ္ မရွိၾကဘူးဟု သူက ဆိုပါသည္။

အဆိုပါ အစီရင္ခံစာကို လာမည့္  အပတ္ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာင္စီအစည္းေဝး၌ ေဆြးေႏြးၾကမည္ ျဖစ္ၿပီး ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကမ္းတမ္းရက္စက္ေသာ စစ္တပ္ႏွိပ္ စက္မႈႏွင့္မေတာ္မတရားျပဳမႈမ်ားအတြင္း ရရွိခဲ့ေသာ “စိုးရိမ္ပူပန္စရာႏိုင္ငံ” တစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ျခင္းကို အဆံုးသတ္ျခင္းျဖင့္ ျမန္မာသမၼတ ဦးသိန္း စိန္ စတင္ခဲ့ေသာ အလံုးစံုေျပာင္းလဲ မႈမ်ားကို ဆုခ်ီးျမႇင့္ရန္အခ်ိန္တန္မတန္ ေဆြးေႏြးျငင္းခံုမည့္ ေနာက္ခံအေျခ အေနတြင္ ဤအစီရင္ခံ စာေပၚထြက္ လာျခင္း ျဖစ္သည္။

ထိုကဲ့သို႔ အဆံုးသတ္ရန္မွာ ၿပီး ခဲ့သည့္ ႏွစ္ကမူအရ သေဘာတူညီ ထားခဲ့ေသာ “ရန္ကုန္တြင္ ကုလ သမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး႐ံုး ဖြင့္လွစ္ခြင့္ေပးေရး” ကို ပထမဆံုး စတင္ျပဳလုပ္ ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဂ်ီနီဗာ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာင္စီ အစည္းအေဝးက သံတမန္မ်ားက ေျပာၾကားၾကသည္။ ကုလ သမဂၢလူ႔အခြင့္အေရး လုပ္သားမ်ား သည္ မၾကာေသးမီလမ်ားအတြင္းက ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးရန္ သြားေရာက္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း သေဘာ တူညီမႈ တစ္စံုတစ္ရာ မရရွိခဲ့ၾကေခ်။

ဦးသိန္းစိန္၏ အကူအညီျဖင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ရွာေဖြေရး ဥေရာပခရီးစဥ္ ႏွင့္ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အပစ္ပယ္ခံ ဘဝ ေနာက္ပိုင္း သူ႔အစိုးရ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သံသယမ်ားကို ဖယ္ရွားပစ္ရန္ ႀကိဳး ပမ္းမႈတို႔ ဆံုဆည္းရာ အမွတ္တစ္ခု တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သိျမင္နားလည္မႈမ်ားကို တိုးတက္ေစ ရန္လည္း မစၥတာကင္တားနား၏ အစီရင္ခံစာက အကူအညီေပးပါလိမ့္ မည္။

သူ႔အစိုးရက ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ “အေၾကာက္တရား ယဥ္ေက်းမႈ”ကို ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဤလမ္းေၾကာင္း အတိုင္း ဆက္လက္ေလွ်ာက္လွမ္းရန္ သူ႔အေနျဖင့္ ကတိျပဳပါ ေၾကာင္း ဦးသိန္းစိန္က အဂၤါေန႔တြင္ ဘရပ္ဆဲ ၿမိဳ႕၌ ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ဦးသိန္းစိန္ သမၼတ ျဖစ္လာကတည္းက ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္ အေျပာင္းအလဲမ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား ၈၅ဝ ခန္႔ကို လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ဆက္ တိုက္ေပးခဲ့ေၾကာင္း မွတ္ခ်က္ခ်ခဲ့ ေသာ္လည္း ယံုၾကည္ထိုက္သည့္ သတင္းမ်ားအရ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား  ၂၅ဝ ခန္႔ က်န္ရွိေနေသးေၾကာင္း မစၼတာ အိုေဟး ကင္တားနားက ဆိုပါ သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရခိုင္ျပည္နယ္ အတြင္းမွ လူနည္းစု မူဆလင္ဘဂၤါလီ (႐ိုဟင္ဂ်ာ)မ်ား အေပၚ ျပဳမူဆက္ဆံမႈကို အထူးသျဖင့္ စိုးရိမ္ပူပန္ေၾကာင္း လည္း သူက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ေအာက္တိုဘာလႏွင့္ ႏိုဝင္ဘာလမ်ား က ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ မူဆလင္မ်ားႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာမ်ားၾကား ပဋိပကၡမ်ားတြင္ လူ ၂ဝဝ နီးပါးေသဆံုးခဲ့ၿပီး ၁၂ဝဝဝဝ ခန္႔ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ျဖစ္ခဲ့ရသည္။

အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအတြင္း လူ ၁၁ဝဝ ခန္႔ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံရၿပီး အမ်ားစုမွာ မူဆလင္(႐ိုဟင္ဂ်ာ)မ်ား ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အက်ဥ္းေထာင္မ်ား အတြင္း ႏွိပ္စက္ ညႇဥ္းခံရၿပီး ေသသည္ အထိ ႐ိုက္ႏွိပ္ခံရမႈမ်ားရွိခဲ့သည္ကို မိမိ သိရွိ နားလည္ေၾကာင္း မစၥတာကင္တားနားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ားတြင္ လူသားခ်င္း စာနာမႈ ဆိုင္ရာ အကူအညီႏွင့္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားေပးရာတြင္ ကယ္ဆယ္ေရး ေအဂ်င္စီမ်ား၏ စြမ္းရည္ မျပည့္ဝမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း စိုးရိမ္ ပူပန္မိေၾကာင္း၊ စခန္းမ်ားမွာ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားႏွင့္ တူေနေၾကာင္း၊ မိုးရာသီ နီးကပ္လာၿပီျဖစ္သည့္အတြက္ လူသားခ်င္း စာနာမႈ ကပ္ေဘးတစ္ခု က်ေရာက္မည္ကို ေရွာင္ရွားႏိုင္ရန္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ တိုက္တြန္းေၾကာင္း သူကဆိုပါသည္။

ထို႔ျပင္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္း ႀကံဳ ေတြ႕ေနရေသာ ၾကမ္းတမ္းခက္ထန္ သည့္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ မလံုၿခံဳမႈ ေၾကာင့္ ထြက္ေျပးသူမ်ားမွာ ဧၿပီလ ဆိုလွ်င္ လူေပါင္း ၂ဝဝဝဝ ခန္႔ထိ ေရာက္ရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားသျဖင့္ ယင္းတို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ လိုလား တက္ၾကြစြာ ကူညီပါရန္ ျမန္မာ့အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံမ်ားသို႔လည္း သူက တိုက္တြန္း ခဲ့သည္။ ျဖစ္ကတတ္ဆန္း ေလွမ်ား ျဖင့္ ထြက္ေျပးၾကသူ အေတာ္မ်ားမ်ား မွာ ေလွနစ္ျမႇဳပ္၍ ရာႏွင့္ခ်ီေသဆံုးခဲ့ ၾကရသည္။ ဘဂၤလားေဒ့(ရွ)၊ အိႏၵိယ၊ ႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ မ်ားမွာ မၾကာေသးမီ လမ်ားအတြင္း ထြက္ေျပးဝင္ေရာက္ လာသည့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို ျပန္လည္ ေမာင္းထုတ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ လူသားခ်င္း စာနာမႈ အကူအညီအဖြဲ႕မ်ားက ဆို သည္။ ျမန္မာႏုင္ငံေရာ လက္ခံႏိုင္ငံ မ်ားတြင္ပါ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားႏွင့္ ပတ္ သက္၍ ကိုယ္တြယ္ရာ၌ အက်င့္ပ်က္  ျခင္းႏွင့္ လူေမွာင္ခိုကုန္ကူးျခင္းမ်ား ရွိေၾကာင္း၊ ထိုအမႈမ်ားတြင္ လံုၿခံဳေရး အရာရွိမ်ား ပါဝင္ပတ္သက္ ေနေၾကာင္း သတင္းမ်ား ရရွိထားသျဖင့္ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ရန္လည္း မစၥတာကင္တား နားက တိုက္တြန္းခဲ့သည္။

Ref: nytimes.com

ဝ၄ဝ

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

ထိုင္းဘုရင္ ဘူမိေဘာ အဒူရာေဒ့ခ်္ နတ္ရြာစံ

ထိုင္းဘုရင္ ဘူမိေဘာ အဒူရာေဒ့ခ်္ နတ္ရြာစံ

ထိုင္း၊ ေအာက္တိုဘာ ၁၃၊ ၂၀၁၆

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*