ျပည္တြင္းသတင္း — ရန္ကုန္၊ မတ္ ၈၊ ၂ဝ၁၃
Cisco နည္းပညာသင္တန္းေက်ာင္း လာေရာက္ဖြင့္လွစ္မည္ဟု USAIDအဖြဲ႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္

Cisco နည္းပညာသင္တန္းေက်ာင္း လာေရာက္ဖြင့္လွစ္မည္ဟု USAIDအဖြဲ႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္

ဆစၥကို စစၥတမ္ကုမၸဏီ (Cisco Systems CSCO) သည္ ကမၻာေပၚတြင္ အဆက္အသြယ္ အနည္းဆံုးႏိုင္ငံ တစ္ခုျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ စတင္ဝင္ေရာက္ လာေသာ ကမၻာ့ နည္းပညာ ကုမၸဏီႀကီး အေနျဖင့္ ကြန္ရက္ သင္တန္းေက်ာင္း ၂ ခု တည္ေထာင္ရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း ၾကာသပေတးေန႔က ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။

အဆိုပါ ေၾကညာခ်က္မွာ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံတကာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေအဂ်င္စီ (USAID) မွ ကမကထ ျပဳလုပ္ေသာ ဆစၥကို၊ ဂူဂဲ(လ) (Google)၊ အိပ္(ခ်)ပီ (HP)၊ အင္တဲ (လ) (Intel Intc) ႏွင့္ မိုက္က႐ိုေဆာ့ (ဖ)(Microsoft) တို႔ ပါဝင္သည့္ အမႈေဆာင္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕၏ ျမန္မာႏိုင္ငံ ခရီးစဥ္အၿပီးတြင္ ထြက္ေပၚလာ ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုနည္းပညာ ကြန္ရက္ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားကို Networking Academies ဟုေခၚၿပီး ေဒသခံ မ်ားကို နည္းပညာ စြမ္းရည္မ်ား သင္ၾကားေပးရန္ ရည္ရြယ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဆဲ(လ)ဖုန္း အသံုးျပဳမႈမွာ ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံထက္ နိမ့္က်ေနေသးသည္ဟု ေအပီ သတင္း ဌာနက ဆိုသည္။ အဓိက အေၾကာင္းမွာ ဆင္(မ)ကဒ္ (SIM) ေဈးႏႈန္းႀကီးျမင့္မႈေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး တစ္ခုလွ်င္ ေဒၚလာ ၃ဝဝ မွ ၅ဝဝ အထိ ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာ အစိုးရသစ္၏ တယ္လီဖုန္း ဆက္သြယ္ေရး က႑ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈ မ်ားေၾကာင့္  SIM ကဒ္ ေဈးႏႈန္းမ်ား က်ဆင္းသြားမည့္ ဟန္ရွိေနသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တယ္လီဖုန္း ဆက္သြယ္ေရး လိုင္စင္ ႏွစ္ခု အတြက္ ႏိုင္ငံတကာ ကုမၸဏီ  ၉၁ ခုက အၿပိဳင္အဆိုင္ ေလွ်ာက္ထား ခဲ့ၾကၿပီး ယခုအခါ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးက လက္ခံ စဥ္စားေနဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

အထက္ပါ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕သည္ နည္းပညာ သင္ၾကားေရးကို သာမက စီးပြားေရး ဆက္ဆံမႈကိုပါ ျမႇင့္တင္ သြားမည္ျဖစ္သည္။ USAID သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လုပ္ငန္းမ်ား ကို ႏိုဝင္ဘာလမွစတင္၍ ျပန္လည္ လုပ္ေဆာင္ ခဲ့ၿပီး က်န္းမာေရး၊ အစားအစာ လံုၿခံဳေရး၊ ဒီမိုကေရစီေရး၊ လူ႔ အခြင့္အေရးႏွင့္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး အစီအစဥ္မ်ားအတြက္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၇၁ သန္းေထာက္ပံ့ရန္ ကတိျပဳခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား နက္နက္႐ိႈင္း႐ိႈင္း ျပဳလုပ္သည္ႏွင့္အမွ် USAID က ေငြေၾကးပိုမိုေထာက္ပံ့ရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း သိရွိရသည္။

Ref: mercurynews.com

ဝ၄ဝ

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*